KERAJAAN BANI UMAIYAH

661 ² 750 Oleh: Muhammad Huzaifah bin Abd Rashid

Daripada an-Nu·man bin Basyir, beliau berkata, suatu hari kami duduk-duduk di masjid Rasulullah S.A.W. Basyir (bin Saad) adalah seorang yang tidak banyak bercakap. Lalu datang Abu Tsa·labah dan beliau berkata, wahai Basyir bin Saad, apakah kamu menghafal Hadith Rasulullah S.A.W tentang kepimpinan (al-Umara·)? Lalu Huzaifah berkata, aku menghafal khutbah Baginda S.A.W. Lantas Abu Tsa·labah al-Khashniyy duduk dan Huzaifah berkata, Rasulullah S.A.W bersabda: ´Kenabian akan berada bersamamu selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya. Kemudian akan tiba pula zaman Khilafah di atas Manhaj Kenabian selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya. Kemudian datang pula zaman raja yang menggigit (Malikun ¶Aadhun) selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya. Selepas itu muncul pula zaman raja yang diktator (Malikun Jabriyyah) selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya Kemudian akan hadir pula zaman Khilafah di atas manhaj Kenabian«µ

HADITH RIWAYAT AHMAD 4/275, ABU DAUD 4/211, AT-TIRMIDHI 4/503

MU·AWIYAH BIN ABU SUFYAN

MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN: KHALIFAH YANG TERANIAYA

Ibnu Katsir menulis, ´Pada zaman pemerintahannya, Sayyidina Muawiyah melayan Sayyidina Hasan dan Husin dengan penuh mesra dan menghadiahkan kepada mereka hadiah-hadiah yang berharga. Pernah pada suatu hari beliau menghadiahkan wang sebanyak dua ratus ribu dirham kepada mereka berduaµ (Al Bidayah wa An-Nihayah, jilid 8 m.s. 50).

MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN: KHALIFAH YANG TERANIAYA

Setelah mendapat tahu tentang kewafatan Sayyidina Hassan, Muawiyah pergi menemui Abdullah bin Abbas untuk mengucapkan takziah kepadanya. Muawiyah berkata kepada Abdullah Bin Abbas, ´Semoga Allah tidak menyedihkan dan menyusahkann hatimu atas kematian Hassan iniµ. Ibnu Abbas lantas menyahut, ´Semoga Allah tidak menyedihkan dan menyusahkan hatimu selama Allah memanjangkan umurmuµ. (Al Bidayah Wa An Nihayah,jilid 8 m.s. 136 ² 138.) Sahabat besar Saad bin Abi Waqqas r.a. berkata : ´Tak pernah saya melihat seorang yang lebih pandai memutuskan hukum selepas Sayyidina Uthman daripada tuan pintu ini ( beliau maksudkan Mu·awiyah) (Al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 8 m.s. 133) Seorang lagi sahabat Qabishah bin Jabir r.a. berkata: ´Tak pernah saya melihat seorang yang lebih penyantun, lebih layak memerintah, lebih hebat, lebih lembut hati dan lebih luas tangan di dalam melakukan kebaikan daripada Mu·awiyahµ ( Al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 8 m.s. 135)

MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN: KHALIFAH YANG TERANIAYA
Abdullah bin Mubarak, seorang tabi·in terkenal pernah ditanya : ´ Apa kata tuan tentang Mu·awiyah dan Umar bin Abdul Aziz, siapakah di antara mereka yang lebih utama?µ. Mendengar soalan itu Abdullah Ibnu al-Mubarak naik marah lalu berkata: ´Kamu bertanyakan nisbah keutamaan di antara mereka berdua. Demi Allah! Debu yang masuk ke dalam lubang hidung Mu·awiyah kerana berjihad bersamasama Rasulullah (s.a.w.) itu sahaja pun lebih baik dari Umar bin Abdul Azizµ (Al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 8 m.s. 139 Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu·awiyah r.a. bertebaran di dalam kitab-kitab hadis Muktabar (163 Hadis)

´Janganlah kamu menghina sahabat-sahabatku kerana jika engkau membelanjakan emas sebesar bukit Uhud di jalan Allah ianya tidak akan sama dengan secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh salah seorang dari merekaµ (Bukhari)

ERA PENUBUHAN
40 H ² Saiyidina Hasan berbai·ah kepada Mu·awiyah Dipanggil tahun jama·ah

Ummu Haram menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, Tentera pertama yang berperang menggunakan jalan laut telah pasti akan mendapat Syurga Allah. Kata Ummu Haram, "Adakah aku termasuk di kalangan mereka?" Rasulullah menjawab, "Ya, kamu di kalangan mereka", Nabi s.a.w berkata lagi, "dan pasukan tertera terawal di kalangan umatku yang menyerang negara Qaisar (Konstantinopel), maka telah diampunkan bagi mereka dosa-dosa mereka. Ummu Haram bertanya lagi, "aku termasuk di kalangan mereka?" Rasulullah s.a.w berkata, "Tidak" (Bukhari, Kitab Jihad, No 2707/ Muslim, Kitab Imarah, 3535).

YAZID BIN MU·AWIYAH

YAZID BIN MU·AWIYAH
Lahir pada 26 H ketika Mu·awiyah menjadi gabenor di Syam Pelantikan Yazid, setelah pandangan para sahabat diambil, lalu diberikan taat setia oleh sebilangan besar sahabat, kecuali beberapa orang sahaja, iaitu Abdullah Ibn Zubayr r.a. dan Husayn bin Ali r.a Yazid adalah seorang yang sangat baik dan soleh bahkan sangat menjaga sembahyangnya, juga seorang yang berpegang teguh kepada sunnah. (al-Bidayah wa an-Nihayah) Yazid tidak seburuk yang digambarkan, bukan juga yang terbaik

ABDULLAH BIN ZUBAYR
Tidak membai·ah Yazid Banyak mencetuskan peperangan dengan Yazid Hormati ijtihad beliau pada ketika itu

PEMBUNUHAN SAIDINA HUSAYN BIN ALI
Saidina Husayn juga ada melakukan pemberontakan terhadap Yazid Ibn Kathir dalam buku sejarahnya yang masyhur, al-Bidayah wa al-Nihayah berkata, ".. Ibn Asakir telah melaporkan banyak cerita yang mencerca Yazid Bin Muawiyah tetapi semuanya ternyata palsu..´

ketika terdapat segolongan di Madinah yang memberontak dengan Yazid bin Muawiyah, Ibn Umar telah mengumpulkan semua saudara dan anak-anaknya lalu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, akan dipacakkan tiang bendera pada belakang orang pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kita telah mengistiharkan taat setia kepada lelaki ini (Yazid bin Muawiyah) berasaskan kepada taat setia yang sah di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan aku tidak tahu petanda dosa yang lebih besar daripada dosa memerangai orang yang telah diberi taat setia ke atas berasaskan Allah dan Rasul-Nya. Dan aku tidak mahu tahu di kalangan kamu sekalian yang memungkirinya atau pun diputuskan sahaja tali silaturrahim antara aku dan dia! (Kitab al-Fitan, No 6578)

Seorang sahabat Rasulullah s.a.w, Basyir, r.a berkata, "Yazid bukanlah yang terbaik di kalangan kita, dan bukan juga yang paling faqih, Tetapi Demi Allah, aku lebih sukakan perpaduan umat Muhammad daripada mereka berpecahbelah" (al-Awasim min al-Qawasim).

TOKOH-TOKOH LAIN

ABDUL MALIK BIN MARWAN
Khalifah ke-5 kerajaan Bani Umayyah Menterjemah rekod penting ke dalam bahasa Arab Memperkenalkan mata wang yang digunakan untuk empayar Islam Menewaskan tentera Byzantine dalam perang Sebastopolis

UMAR BIN ABDUL AZIZ
Digelar khulafa al-Rasyidin yang kelima Tiada penerima zakat Hidup yang tidak bermewah-mewahan Walaupun memerintah hanya selama 2 tahun, tetapi kesan yang cukup mendalam kepada sejarah Islam

MUSA BIN NUSAIR
Membuka Maghribi (Morocco) Menghantar Tariq bin Ziyad untuk membantu membebaskan Andalusia daripada cengkaman raja Visigoth

TARIQ BIN ZIYAD
Jeneral perang Pembantu Musa bin Nusair di Maghribi Membuka Andalus di Sepanyol daripada kerajaan Visigothic Gibraltar = Jabal at-Tariq

"di belakang kita laut, di depan kita musuh. Kita terpaksa memilih kemenangan ataupun syahid. Dan kita takkan pulang sebelum mencapai matlamat itu!"

SUMBANGAN

Pendidikan
Imam Abu Hanifah, Imam Malik y Kota Islam menjadi pusat pengajian ilmu y Kegiatan penulisan dan penterjemahan giat dijalankan
y

KEJATUHAN
Sikap pemerintah yang semakin mengabaikan ajaran Islam Pemerintah yang bermewah-mewahan Dijatuhkan oleh bani Abbasiyah

KERAJAAN BANI ABBASIYAH
750 ² 1258 Oleh: Muhammad Huzaifah bin Abd Rashid

ERA PENUBUHAN
Tertubuh pada tahun 750 H selepas berjaya menewaskan tentera Umaiyah Mendapatkan pertolongan dan pengaruh daripada orang Parsi Memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad

TOKOH-TOKOH

HARUN AR-RASYID
Khalifah Abbasiyah yang paling dikenali Terkenal dengan kewarakannya Menjadikan Baghdad pusat penyebaran ilmu pengetahuan

SUMBANGAN
Digelar zaman keemasan Islam Perkembangan sains yang pesat (trigonometri, optik dan astronomi) Zaman Gelap di Eropah Ramai ilmuwan Barat datang ke Dunia Islam Ibnu Khaldun, al-Khawarizmi

KEMUNCULAN KERAJAAN-KERAJAAN LAIN
Fatimiyyah Ayyubiyah Seljuq Mamluk

KEJATUHAN
Penghujung zaman, banyak tentera digelar ¶Mamluk· (bangsa Turki) diupah Pengaruh semakin kuat Jawatan penting kerajaan dipegang Timbul ¶nasionalisme· Kerajaan Abbasiyah menjadi semakin kecil dan tidak berkuasa Perebutan kuasa antara putera-putera alMutawakil Ekonomi yang semakin tidak stabil 10 Februari 1258, Hulagu Khan menyerang Baghdad dan jatuhnya kerajaan bani Abbasiyah

909

Fatimiyyah

1171 Ayyubiyah

1341 Mamluk

1250 Abbasiyah

1517

750

1258 Seljuq

1077

1307

Uthmaniyyah 1299 1923

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful