Jocuri didactice utilizate la

matematica
%angram
ScopuI jocuIui: activizarea si îmbogãtirea
imaginatiei, dezvoltarea capacitãtii de selectare,
crearea prin combinare a formelor si imaginilor.
Sarcina didacticå: crearea prin combinare a
formelor si imaginilor.
orma de organizare: individual sau pe grupe.
#eguIiIe jocuIui:Din doar 7 figuri geometrice ÷
un pãtrat, un paralelogram si cinci triunghiuri ÷
se pot crea prin combinare forme si imagini.
Exemplele prezentate aici reprezintã doar o
fractiune din combinatiile posibile. Tangram vã
oferã posibilitatea de a vã crea o micã lume a
mozaicului bazându-vã pe propria imaginatie.
$e vor folosi toate cele sapte figuri care
alcãtuiesc pãtratul initial (si numai ele);
Figurile se vor aseza una lângã alta, sa se
atinga fãrã suprapunere ;
Pãtratul initial:
emple
Labirinturi matematice
Sarcina didacticå: sã identifice drumul
corect calculînd exercitiile create
orma de organizare: individual sau pe
grupe.
#eguIiIe jocuIui: opiii trebuie sã identifice
drumul corect si sã calculeaze câte globuri,
stelute si clopotei are în sac Mos Crãciun.
1
5
+1
-8
-4
+ 9
+2
-3
+18
- 40
+18
+ 19
+ 6
-16
+ 30 - 40
Labirinturi matematice
Sarcina didacticå: sã stabileascã traseul ,
sã creeze si sã calculeze exercitiile.
orma de organizare: individual sau pe
grupe.
#eguIiIe jocuIui: elevii stabilesc traseul
pentru Mos Crãciun. Calculeazã operatiile de
adunare si de scãdere si aflã la câte case va
lãsa daruri.
aduna 30 scade 5 scade 11
4mpleteazã sirul
Sarcina didacticå: sã completeze sirul.
orma de organizare: individual sau pe grupe.
#eguIiIe jocuIui:
ocul poate fi organizat în formã de competitie.
Fiecare copil/grup primeste fisa.
Folosind modelul, completeazã cu
elementele/desenele/cifrele potrivite spatiile libere.
Învinge elevul/grupul care corect si repede a
completat fisa.
emple
!atrate magice
Sarcina didacticå: sã completeze cu numere
spatiile libere si sã rezolve exercitiile.
orma de organizare: individual sau pe grupe.
#eguIiIe jocuIui:
Elevul /grupul primeste fisa cu patratele magice. Au
sarcina sã completeze pãtrãtele libere cu numere
astfel ca sã obtinã egalitãti adevãrate. Învinge
elevul/grupul care cel mai repede a completat si
rezolvat corect exercitiile.
emple
atele pr4blemei s-au încurcat
ScopuI: operarea cu terminologia matematicã specificã
problemelor, dezvoltarea gândirii logice si a creativitãtii;
Sarcina didacticå: sã ordoneze fragmentele unei
probleme în ordinea necesarã (date, cerintã, rezolvare,
rãspuns), sã rezolve problema.
ateriaI didactic: plicuri cu jetoane, fise, lipici.
#eguIiIe jocuIui:
Colectivul de elevi este împãrtit pe echipe. Fiecare
echipã primeste câte un plic cu jetoane pe care sunt
scrise probleme fragmentate. Elevii vor aseza în ordine
fragmentele si vor rezolva problema. Echipa care va
rezolva cel mai repede sarcina este declaratã
câstigãtoare si va primi recompensã mere si pere.
emple
Mere sunt 3 Cîte pere sunt? Cerintã
Date
Pe o farfurie sunt 8 mere si 8 pere Rezolvare:.....
Rãspuns:.....
$ã c4mpunem pr4bleme!
ScopuI: compunerea si rezolvarea de
probleme, dezvoltarea creativitãtii si a gândirii
logice.
Sarcina didacticå: sã compunã probleme
folosind materialul primit si apoi sã le rezolve.
ateriaI didactic: plicuri cu jetoane si fise
de lucru.
#eguIiIe jocuIui: Colectivul se împarte în trei
grupe de elevi. Fiecare grupã primeste câte
un plic care contine jetoane.
Elevii din fiecare grupã compun pe fise câte o
problemã folosindu-se de materialul primit,
care sã se rezolve prin una din operatiile
învãtate. Echipa care compune si rezolvã cel
mai repede si corect problema este declaratã
câstigãtoare, fiind recompensat fiecare
membru al echipei cu câte un jeton pe care-l
contine plicul primit.
Pentru complicarea jocului se poate cere
elevilor sã mai compunã o problemã care sã
se rezolve prin altã operatie decât cea
folositã în prima problemã.
emple
rupa Ì - primeste 15 jetoane în formã de
iepurasi.
rupa a ÌÌ ÷ a primeste 17 jetoane în formã de
stelute.
rupa a ÌÌÌ ÷ a primeste 14 jetoane având
desene cu trandafiri.
1lã la ce numãr se gãndeste iepurasul?
ScopuI: compunerea si rezolvarea exercitiilor,
dezvoltarea creativitãtii si a gândirii logice.
Sarcina didacticå: sã compunã exercitii si apoi sã
le rezolve.
ateriaI didactic: plicuri cu jetoane si fise de lucru.
#eguIiIe jocuIui:
ocul se desfãsoarã individual. ucãtorii primesc
jetoane cu cifre de la 1 la 9. În gînd alcãtuiesc si
rezolvã exercitiile urmãrind lantul operatiilor. Apoi
ridicã jetonul cu cifra corespunzãtoare. Cîstigã acel
jucãtor care a aflat repede si corect la ce numãr s-a
gîndit iepurasul.
emple

4

3
5

?
ici perecea!
ScopuI: compunerea si rezolvarea exercitiilor,
dezvoltarea creativitãtii si a gândirii logice.
Sarcina didacticå: sã aleagã perechi de numere a
cãror sume/diferente sînt scrise în mijlocul florii.
ateriaI didactic: flori, creioane.
#eguIiIe jocuIui: În mijlocul florilor sînt scrise
numere. Elevii au sarcina sã gãseascã perechi de
numere ale cãror sume/diferente sã fie cele din
mijlocul florilor. Perechile se scriu pe petale. Înving
acei jucãtori care au gãsit corect perechile de
numere.
emple
18
25
alculeazã si c4l4reazã!
ScopuI: rezolvarea exercitiilor, dezvoltarea
creativitãtii si a gândirii logice.
Sarcina didacticå: sã rezolve exercitiile; sã
coloreze imaginea respectînd codul culorilor.
ateriaI didactic: fisa cu exercitii si desen,
creioane, pix.
#eguIiIe jocuIui: Elevii primesc fisa de lucru.
$înt rugati sî rezolve exercitiile apoi sã
coloreze desenul respectînd codul culorilor.
Dupã ce copiii au finisat desenul se organizeazã o expozitie de
desene.
emple
verde albastru maro galben
9 ÷ 7 = ÷ 7 = 4 ÷ 19 = 30 ÷ 7 =
1 ÷ 5 = ÷ 9 = 1 ÷ 9 = 0 ÷1 =
5 ÷ = 5 ÷17 = 0 ÷ 18 = 5 ÷17 =
0 ÷ 8 = 13 ÷ 4 = 1 ÷ 9 = ÷1 =
1 ÷ 3 = 14 ÷ 7 = 0 ÷ 9 = 13 ÷13 =
variantã a acestui joc este: copiii rezolvã
exercitiile pe fisã si coloreazã desenul,
singuri alcãtuind codul culorilor. De exemplu:
!robleme distracti·e
Radu are pisici.
Lângã ele mai vin .
Pleacã douã, supãrate.
Câte au rãmas de toate?
În grãdina lui Andrei,
Fluturasii sunt vreo
Lângã ei vin încã 4.
Câti or fi acum cu totul?
Pe strãduta scolii mele,
$e zãresc rândunele.
4 pleacã supãrate.
Câte sunt acum de toate
cãte, mititei,
$e joacã cu Dan si-Andrei.
Ìatã-l si pe Azoricã
Care vine-ncetinel
$pre stãpânul sãu, eorgel
Dacã stãm sã-i numãrãm
Stii tu câti prieteni aflãm
4 rate supãrate
Mãcãie la surate.
Câte au rãmas pe lac,
Dacã nu se-mpacã
Si se duc în lumea largã?
Considera ca tu esti capitanul vaporului. Pe vapor sunt
10 marinari si 0 de calatori. Cati ani are capitanul?
&n avion zboara cu 100 km pe ora. &n
caine sta pe coada lui.Ce viteza are
cîinele?
Tatal lui eorge a pescuit intr-o zi
3 crapi, stiuci, 5 carasi si un salau. Cate
feluri de pesti a pescuit?
Rândunica are pui :
&nul negru, doi gãlbui.
Ìa priviti putin la ei
Si rãspundeti! Câti sunt?
Sase ciori dinspre pãdure
Au venit cu gând sã fure.
$tau pe gard si croncãnesc
Vânãtorii le ochesc.
Trag cu pusca. Douã cad.
Câte-au mai rãmas pe gard?
Treizeci si cinci de cai
$unt de-asearã pe un plai.
Lângã ei mai vin vreo cinci ,
Câti or fi acum , ia , ghici?
Într-un cos sunt douãzeci de ouã ,
Ìar în altul tocmai nouã.
De le punem la un loc
Si mai ducem încã sapte
$ã le-adune, cine poate?
Maricica , hãrnicuta ,
A vorbit cu bunicuta:
Flori frumoase sã sãdeascã ,
Pe mama s-o multumeascã.
pt straturi cu viorele ,
Saisprezece cu lalele ,
Douãzeci cu bujorei
Si zece cu ghiocei.
Mama vine si priveste.
Câte straturi ea gãseste ?

%,37,2
$.45:4.::,.9;,70, L2-4gx70, 2,3,x0 /0;49,70,.,5,.9gx/0800.9,70 .70,70,573.42-3,70,1472047 2,347 $,7.3,//,.9.g.70,70,573.42-3,70, 1472047 2,347 472,/047,3,703/;/:,8,:507:50 #0:04.::3/4,71:7042097.0 :35g97,9 :35,7,047,2 .3.97:3:7 80549.70,573.42-3,7014720 2,3 02500570039,90,.7057039g/4,74 17,.x:30/3.42-3,x0548-0 %,37,2;g 4107g548-9,90,/0,;g.70,42.g:20, 24,.::-,3/:
;g5057457,2,3,x0 

$0;47144894,90.00 ,5901:7.,70 ,.g9:08.5g97,9:3x, 3:2,00 :7080;47, 0,:3,3g,9, 8,80 ,93,1g7g8:57,5:3070 !g97,9:3x,

0250 .

.

.

.

904-:7 890:x0 .470.9 8g.0 /7:2:.7./047.:0.:3 .0.0 $.90 472..9.703/..//.70L38.70.9.454x0.902..470./:.8.9.:50 7:50 #0:04.-739:72.x0.0/7:2: .3....3.:: 45970-:08g/0391.g8g/0391..:L3/007.4 7g.

        .

8.80: 8g.9.g/070 .:50 7:50 #0:04.x0/0 .89.90. g8.1g.g4507./047.g97.902.70 /08.7:7 .3..:0.:3 ../:3.8.g8g89.80: 50397:4 7g..x0 472..::00.//./../:...3.80.-739:72.:00007..-0.9.97.7.703/.-08.7000 8g.0 $.

./0 8.../0 ./:3l 8.

42509x0 0.7.45.9.9L31472g/0.3.//.:54.3..:507:50 #0:04./047.:: 4.4250900 7: 472.70.425090.90147.8.3./:.l 7: $..703/.g8g.

g. 4483/24/0: .: 00203900.425090.7:55720 901 .

/080300.

9085.x0-070 3..17005497.:.3000.

91 ..42509.470. . .9 7050/0.70.7:5:.

0250 .

.

x0 472.0007.x0-070 8g704.g8g.703/.4250900.7.:: 0.:3:2070 85./:.:507:50 #0:04.3../047.3.!.8.97.902.//.0 $..9.:.

7.:5.42509005g97gx00-070.0 : 8..8g4-x3g0.30 00.:...:3:2070 .8910.3.90 3.97.9002.7:5:5720 901 .g7./0.8g.9gx.

.70.9.02.7050/0..x0 .9007.9 704.470.42509.7:5:..

0250 .

30 1 0 5.9 $.90 0...08.203900 ..203900:30 574-020L347/30..g 574-02047 /0.:: 40.70.9.90 .3050.9.780574-02017.5.. #0:04.7050/08.900574-0208 .:9072344.7.9g .g850.//.47704.2039.9gx $..57270.7..3.47.:094.70.:7..0 .5g5720 90.9...49.70.45: 4507.30.L347/30 17.9.//.70 0.425038g2070 5070 .02.50 0.0574-02.70..907.70 ..073xg 704.70 7g85:38 8g704... ..3/74.0890L25g7x9500.7g /.0890/0. 704.:L3.902. .574-02.708:39 8.2..1.:094..:7.5..3.. 0.90:35.7.9. 9g94.:/000.g8g47/430017.

.0250 0708:39 L9050708:39 073xg !041.70 .90 #g85:38 .71:708:392070 5070 #04.

3/7 4.30 .0 $.9../0 574-020 /0.9..70.:80L25.45: .g 8g..$l..9.:: 40.49.425:3070.:7.9gx .//.3.:5729 .707:5g5720 90.425:3g574-020 14483/2.70.70..7: #0:04.907. 0.790L3970 7:50/000.9..70.90 :35.7.425:302574-020 $.:094.43x30094.907.0 .//. 704.548g0704.30 1 0 /0:. 5..

0.708g 80704.907.7.:5729 ./34507.070 00.gx.4.x0 L3.0573:3.70.708g80704.::8054. 9g94.425.9.0890/0.. 14489gL3572..478g2..425:3501 0.70 202-7:.9g .9574-02.0573.0.470.90 .70.:.g.90.:5729 !0397:.574-02g ..910.9g4507.0.43x305.0 2.....70 13/70./310.707:5g.x0/0.904 574-02g14483/: 80/02.7050/0 ..5.50.70 .90:3094350.425038.425:30 704.425:3g4574-02g..

3/.0250 7:5.30..30L31472g/0 05:7. 7:5.5720 90094.30L31472g/0 890:x0 7:5.3/ /08030..:97. 5720 90094.. . .17 .5720 90094.

30.45: .70./:.170/0.3/74.1l.3. : $.:7..30 1 0/0:... L3/905:7.:.7g3/.17. 094..g94757208.g007.9..//.425:3g007. 5.9gx .0 .7.g0943:.9.03:2l7803/0 9005:7. 704. 704.g 8g.g9:08..70.x ...:.97050/0 .x0:72g73/. :.:80/081g 4.9.g947.70..70. : ..49.1.0 $.3x:4507.470. 3L3/.70 L 9g.//.:: 4.7: #0:04.x47 54 7/.548g 0704..425:3070.907.47085:3g94.03:2g78 .x47 /0.007.9..0 :.:094.

0250    .

70.0.7.0./03:2070.49..007.70.45: . 704.g7478:20.g 8g.g5070.9.3/74.//.. $..x47 /0.70.0 $.425:3070.5070.9.9gx ..3. .

.:147 .9.30 #0:04.704.g5070.8.780L324.8gg80.780 3:2070 0.//.:147478L398.:8.3. 147 .0.:: 324./10703x08L398./0 3:2070.7.907.g7478:20..

470./10703x08g10.0808.7:50509.g947.95070.00/3 24.70..0:.0/0 3:2070 ..3 .0 3.:g89.:14747 !070.

0250  .

.704./0:.l $.0007.x8L704.70.70850.//.4/:.9.4/:.7: $L397:..g 8g704.447002.//.57208.9gx .548g .:4747 .7.x /0803 .9/0803:8047.:007.9L3/.l .4470.45: 704.30.9. 1 .907.45.:4747 :5g.x47 /0.1 .:0.g4054x0/0 /08030 .44700/0803:70850.x0.007.0 $.49.0.30 5 #0:04.70. ..:138.3.9L3/.:: 0.70.30..9..0007.x08g .3/74..

07/0      .74       .0250 .897:      2.-.-03       .

.

x0501 g ...g/0803: 83:7.7.g 007.39g..g9:3/.4/:.45704.4470...0890.:4747 00025: .089:4.

:3/70 :9:7.:949: !0897g/:x.3 !0./:..g/4:g 8:5g7.!74-020/897.70 58. 3g002.90 .90 908:39.90 37g/3.:2.704 3g0.. 73/:300 50..9. .4200 $0g708..g8:5g7.3L3.90 90.:2/094.:7g2..0 #..g x471.8/094. 8:39.

547:: !0.:7g2.73...g 80/:.g .0930 $57089g53:8g: 0470 .9.x08:5g7.. .59.90 90.30 3.9g 5047..x570903.g89g28g 3:2g7g2 99:....g0.947 . .90 g..3:.gx0 2990 $04...3 3/70 ..78 /0.1g2 7.3...3: .70.g 3:80 25.59. 8:7..850.L3:20.70.:.g.5478:39 2.7g 438/07.9:089.

7.: .508.. &3 .508..L300 %.7.: 25047.43-4.90.. .7.&3.3089.57.88:38.5 89:.....90 10:7/05089./..705: &3:307: /4g-: .x5:x3.:9397 4 .4.50.70 .:0470.0 7g85:3/0xx8:39 .9.: 0.:9 #3/:3.

 $:39/0 ./ 90 ..47/385705g/:70 :.34:g 005:302.90 .:2.08.7L3.590 $g0 .80.7/ . x471.02L3.3.g ..9:94. . . 2.3054.7g50:35.3.7g2..2.039.:50./04:g .80./:30 .4 8:39/4:g0.3.7/ %700.:34.:3/8g1:70 $9../0.704.:2 . %7.850. 397 :3.743.. 3g02../:.. '3g94704.g308. 4:g.:5: .

0 .9:70.:x.g !02.9:7.8.47-9.:.8.0 90 90897.:-:470 0..30 57.:4.00 4:g0. g73...0.:x.2.:.2.:-:3.8 42:x:20.g 59897. 4717:24.0.808g8g/0.7.85700. .4700 ...g80 90 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful