Yayasan PEKIDA Malaysia

ISU MURTAD(Riddah) UMAT ISLAM DI MALAYSIA

ISU MURTAD ORANG ISLAM

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Gejala RIDDAH ataupun tindakan individu Muslim memohon untuk mengisytiharkan dirinya keluar dari Islam ataupun MURTAD merupakan suatu gejala yang semakin menonjol dan ketara sejak akhir-akhir ini. Diperkatakan Malaysia hampir mencapai kedudukan sebagai sebuah Negara Islam, kalau tidak kerana campur tangan kuasa penjajah dan ketibaan orang-orang bukan Muslim. Apakah kita sekarang ini sedang menyaksikan negara kita mundur semula menjadi negara sekular dengan Islam sebagai hiasan politik semata-mata?!

ISU MURTAD ORANG ISLAM

BERMULA …….. Dengan pendedahan Y.Bhg Dato’ Mufti Perak bahawa terdapat ratusan ribu rakyat Malaysia khususnya bangsa Melayu yang terlibat dalam gejala ini, kebimbingan mula menular dikalangan rakyat dan individu Muslim yang prihatin. KEMUDIAN TIMBUL ……… Kumpulan Artikel 11 mendakwa Malaysia bukan negara Islam sebaliknya negara yang mengamalkan undang-undang sekular dan menentang usaha menjadikan Malaysia negara teokrasi.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Realiti

Malaysia yang merdeka sejak 1957 telah melaksanakan dasar dan program ke arah menjadi sebuah negara yang maju dan makmur berteraskan Islam menjelang tahun 2020. Sehubungan ini Malaysia telah diistiharkan sebagai negara Islam pada tahun 2001 oleh Tun Mahathir Mohamed.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Perlembagaan Malaysia Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi Persekutuan, tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Adalah anggapan umum bahawa Islam wujud buat pertama kali di Malaysia pada abad ke-10 di Terengganu yang merupakan negeri Melayu pertama untuk memeluk Islam. Dapatan ini berdasarkan Tugu Peringatan Batu yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Pada tahun 1303, Sultan Muzaffar Shah I (abad ke-12) dari Kedah memeluk Islam dan menjadi raja Melayu pertama yang diketahui untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, adalah pemelukan Islam oleh Sultan Megat Iskandar Shah, sebelum itu dikenali sebagai Parameswara, yang merupakan peristiwa penting dalam pemelukan Islam oleh orang-orang Melayu di Malaysia. Baginda telah memeluk Islam selepas perkahwinannya dengan seorang puteri dari Pasai.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Suruhanjaya Reid Kita dapati Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai "Islam sebagai agama Persekutuan" itu. Dalam Laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata maksudnya – "Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi ugama Negara. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orangorang bukan Islam.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Malaysia is in actual fact an Islamic state Kes Ramah lwn Laton (1927) 6 FMSLR 128

In that case a majority of the Court of Appeal in the Malay States held that Islamic Law is not foreign law but it is the law of the land and as such it is the duty of the courts to declare and apply the law and it is not competent for the courts to take evidence on what the Islamic is. If the judges of the civil courts had put into practice what they declared in that case, it would have meant that the Islamic Law will have to be administered in the civil courts.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Soalan yang timbul apa sebabnya Perikatan dalam cadangannya mengatakan peruntukan tidak bermakna negara bukan negara sekular. Sayugia diingati bahawa cadangan itu dibuat oleh Perikatan iaitu gabungan antara parti UMNO dan parti bukan Melayu dan Islam yang bergabung dengan UMNO. Mungkin pada masa itu Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan ahli-ahli UMNO berpendapat supaya tidak menjejaskan perpaduan antara partiparti itu tidaklah perlu menyebutkan negara sebagai negara Islam. Dari segi maslahah adalah baiknya untuk perpaduan parti-parti itu hanya menyebutkan Islam sebagai ugama Persekutuan. Walaubagaimana pun tidak disebut dalam Perlembagaan bahawa negara adalah negara sekular (seperti disebutkan di India umpamanya) dan oleh kerana itu tidak ada halangan dihujjahkan kemudian bahawa oleh kerana Islam adalah agama Persekutuan, ini membolehkan ajaran Islam dimasukkan dan diterapkan dalam politik negara, apabila masanya sesuai.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Telah diperingatkan dan dipesan oleh Allahyarham Tun Razak apabila beliau menyatakan: Kita perlu melakukan sesuatu agar generasi akan datang tidak menyalahkan kita di atas apa yang kita lakukan hari ini, sebagaimana sebahagian dari kita menyalahkan generasi lampau di atas kesilapan mereka!

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Kata-kata Allahyarham Tan Sri Prof. Ahmad Ibrahim Sungguhpun Perlembagaan Persekutuan itu tidak digubal sebagai Perlembagaan Negara Islam dia boleh dipakai dan dilaksanakan supaya ia sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Perlembagaan Persekutuan itu ialah ciptaan manusia dan dia tidak bebas dari kekurangan dan kesilapan. Ada cara memindanya. Jika orang lslam ingin Perlembagaan itu dijadikan lebih dekat dengan Islam, mereka harus mengikhtiar supaya mereka mempunyai kuasa memindanya, iaitu dengan mendaftar diri sebagai pemilih dan memilih wakil-wakil rakyat yang boleh ada majoriti dua pertiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya pindaan itu dapat diterima. Inilah perlunya kita sepakat supaya kita boleh mencapaikan hasrat agama, bangsa dan negara kita.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Punca utama kepada kekejaman, peperangan yang berterusan dan pengalaman ngeri yang dialami oleh umat Islam adalah kerana dominasi ideologi golongan kafir. Semua kesedihan dan penderitaan ini hanya akan berakhir dengan menumpaskan asas ideologi mereka dan memastikan setiap umat manusia menyedari akan keajaiban dalam alam ciptaan begitu juga dengan kemuliaan nilai etika yang berlandaskan ajaran Al-Quran sebagai suatu konsep hidup di alam dunia.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Realiti juga menunjukkan bahawa sejak kelahiran Israel hingga kehari ini, para pemimpin kaum muslimin tidak pernah benar-benar berani menghadapi Israel dan tidak pula mereka mempunyai niat untuk melakukan sedemikian. Melalui proses-proses damai yang ditaja oleh Amerika, para pemimpin ini semakin mengakui kesahihan tanah Israel Segala perancangan dunia hari ini seolah menuruti Protocols 1905 yang dibukukan oleh kaum Yahudi ; berdasarkan perancangan oleh mereka bermula 429 B.C ( sebelum Masihi ) di Greece . *** (Terdapat 24 perkara di dalam Protokol Yahudi)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Kita orang Islam hendaklah yakin bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk kita.  Sungguhpun boleh dikatakan semua sistem undangundang berusaha untuk mencapai keadilan akan tetapi oleh kerana undang-undang Islam berpunca dari wahyu  dari Allah Subhanahu wataala, yang lebih mengetahui keperluan manusia dan apa yang terbaik untuk mereka, Undang-undang Islam mempunyai keutamaan atas undang-undang lain.  Seperti yang disebutkan di dalam al-Quran maksudnya "Tidakkah Allah yang mencipta sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya?  Sedang Ia Maha Halus urusan TadbiranNya lagi Maha Mendalam PengetahuanNya. (Surah Al-Mulk (67) : 14)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

"If we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists and just ordinary people, be able to take part in the discussion of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason- for then we would truly know the mind of God." (Stephen W. Hawking, A Brief History of Time, 1988)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

In the above statement, the Koran gives an accurate description of the Big Bang, a theory of the origin of the universe widely accepted by scientists today. The Arabic word used in the Koran to signify separation is Fataq. It means to dis-joint or disunite. It essentially captures, in the description, "symmetry breaking" between particles and forces that modern cosmologists talk about in explaining the complexity of the Universe.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

"Our universe may once have been squeezed to a single point, but EVERYONE whether on Earth, or Andromeda, or even on the galaxies remotest from us can EQUALLY claim to have started from that point..." (Rees, page 55) According to the physicist Steven Weinberg: "There was a time in the very early universe....when the forces were all the same-not only mathematically the same...but ACTUALLY the same." (quoted by Ferris, Timothy 1997:215)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

The Koran, over 14 centuries before the "Big Bang" theory was presented, confirmed the "common origin" or source of everything in the universe. The criticism by some that it mentions the "earth" erroneously at this stage is unfounded. The Koran is merely stating that the earth and the skies had one common origin. It mirrors the statement by Martin Rees quoted above when it mentions the "common origin" of everything, including you and I, in the Universe. How do we explain this information in the Koran, if it had its origin in the mind of a 7th century man ?

ISU MURTAD ORANG ISLAM

The Koran talks about an "expanding" Universe centuries before scientists described it: "And the sky We built it with might, and we cause the expansion of it." (Koran 51:47) The fact that the Universe is not static but in a state of expansion was discovered by the American astronomer Edwin Hubble in the late 1920s, almost 1400 years after the Koran described it. The Koran mentions that at a stage in its origin, the universe was "gaseous": "And also, turned He to the sky when it was as smoke.."(Koran 41:11).

ISU MURTAD ORANG ISLAM

The Koran is aware of the phenomenon of "black holes", stars that have collapsed under their intense gravitational field, so that even light cannot escape. The Koran stated over 1200 years before the concept was stated by John Michell in 1767, and 1400 years before John Archibald Wheeler coined the term "black hole" in 1968: I swear by the sky and (the phenomena of) Tariq. And what will explain to you what Tariq is? It is a star that pierces (or makes a hole). (Koran 86:1-3)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

The Koran uses the word Thaqib in Arabic, a word that literally signifies a puncture or a minute hole Martin Rees, states in Our Cosmic Habitat (2001) "Space is already being punctured by the formation of black holes..." (Rees, page 120)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

These are some of the ideas on meteorology that were dominant at the time of the Qur'aan's revelation, fourteen centuries ago. This is no less than a reminder to (all) the worlds. And you shall certainly know the truth of it (all) after a while.(38:87-88).
Allah said in the Qur'aan: (Notice the great detail) Have you not seen how Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a stack, and then you see the rain come out of it...? [Qur'aan 24:43] Meteorologists have only recently come to know these details of cloud formation, structure, and function by using advanced equipment like planes, satellites, computers, balloons, and other equipment to study winds and its direction, to measure humidity and its variations, and to determine the levels and variations of atmospheric pressure.                                       

ISU MURTAD ORANG ISLAM

The preceding verse, after mentioning clouds and rain, speaks about hail and lightning: And He sends down hail from mountains (clouds) in the sky, and He strikes with it  whomever He wills, and turns it from whoever He wills. The vivid flash of its lightning nearly blind s the sight. [Qur'aan 24:43]  Meteorologists have found that these cumulonimbus clouds, that shower hail, reach a height of 25,000 to 30,000 feet (4.7 to 5.7 miles), like mountains, as the Qur'aan said, And He sends down hail from mountains (clouds) in the sky...

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Qur'anic Revelations Allah says: "Have you not seen how Allah drives the clouds, then gathers them, then makes them layers, and you see the rain come forth from between them." (First half of verse 43 of surah Al-Nur). Here Allah Ta'ala is describing the formation of rain clouds and the rainfall from the clouds. This phenomenon is very common and known to every human being. But what is not known to human beings are the truths that are found in the following ayat (verses) from the Noble Qur'an. Allah says: "Wa anzala minassamaa'i ma'an," "And (Allah) causes water to descend from the heavens," Al-Baqarah, 2:22, Ibrahim, 14:32, and Al-Nahl, 16:65). Now, the question is why does Allah Ta'ala say that He causes the water to descend from the heavens, in contradiction to the surah Al-Nur, verse 43 cited above? If carefully studied, the following verse makes no sense and the disbelievers would belittle the Noble Qur'an and Word of Allah: "...He sends down from the heavens mountains wherein is hail..." (Second half of verse 43 of surah Al-Nur). Hail is frozen rain or stones of frozen water. This verse very clearly states that Allah sends down from the heavens mountains containing ice ball or comets of ice. According to this verse, mountains of ice or comets are sent down from the heavens (space) towards the earth. Until 1986, this phenomenon was not known to mankind, but it was scientifically confirmed in 1988.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Dr Frank's calculations show this would contribute the equivalent of one inch of water all over the earth's surface every 10,000 years. The earth was formed 4.9bn years ago and if this has been happening since the creation of the earth, the process would provide enough water for the oceans and the polar ice packs. Experimental Proof Dr Yeates used a powerful space search telescope at the Kitt Peak Observatory in Arizona to scan the heavens for the snowballs of icy comets. By swinging the telescope, similar to a shot gun at a skeet shoot, he photographed the descending icy comets approaching earth. He told the writer that viewing through this telescope, he was able to see the icy comets 150,000km or 90,000 miles above the earth (or the heavens). Dr Yeates said, "It was remarkable. The results agreed exactly with the predictions."

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Dr Louis Frank, a physicist at the University of Iowa City, studied the data gathered from 1981-1986 by the Dynamic Explorer I satellite. The satellite took ultraviolet images of the earth, particularly to study the air flow around the earth. In these images, Dr Frank found holes punched through the atmosphere. These holes could not be explained. He discarded dozens of explanations after analysing them. He finally concluded that the holes could only be made by snowballs or comets of ice coming from space. He estimated the weight of each comet to be 100 tons and they are coated with black hydrocarbons. They are falling on the earth at the rate of 10mn a year (27,397 per day or 19 every minute). The snowball or comet of ice measures about 30 feet across. Dr Clayne Yeates, a physicist at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California told this writer that the comets of ice or snowball are moving at 10km per second (21,600 mph) relative to the earth and at about 1,000km (600 miles) above the earth. They break up (into hail) due to tidal waves and would then flash to vapour in the atmosphere. Finally, the vapour would fall as rain and join the earth's water cycle.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Joe Leigh Simpson, Professor of Obstetrics and Gynecology at the North Western University in Chicago in the United States of America
As we know, these chromosomes contain all the characteristics which the new human being will have such as the color of the eyes, skin, hair,  etc. Hence, many of the details in the human being’s make-up are determined in his  chromosomes. These chromosomes begin to form during the early nutfah stage of embryonic development. In other words, the distinguishing features of the new human being aredetermined from the very beginning at the nutfah stage. Allah, the Most Exalted, the Most  Glorified, has stated this fact in the Qur’aan: During the first 40 days of gestation, all the body parts and organs are completely, though  consecutively, formed. The Prophet Muhammad, (sallallahu ‘alaihi wa sallam), has informed us in a hadeeth that:In every one of you, all components of your creation are gathered together in your mothers’  womb by 40 days. (Narrated in Saheeh Muslim and AlBukhaari). In another Hadeeth, Prophet Muhammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam) said:  When forty-two nights have passed over the drop (nutfah), Allah sends an angel to it, who shapes it and makes its ears, eyes, skin, flesh and bones. Then he says, "O Lord, is it male  or  female?" and your Lord decides what he wishes. (Narrated in Saheeh Muslim).

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Professor Simpson studied these two hadeeths extensively, noting that the first 40 days constitute a clearly distinguishable stage of embryogenesis. He was particularly impressed by the absolute precision and accuracy of those hadeeths. Then during one of the conferences which he attended he gave the following opinion:  So that the two hadeeths that have been noted can provide us with a specific time table for  the main embryological development before 40 days. Again, the point had been made  repeatedly by other speakers this morning that these hadeeths could not have been obtained on the basis of the scientific knowledge that was available at the time of their  recording.  

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Professor Keith Moore, one of the world’s prominent scientists of anatomy and embryology; University of Toronto, Canada. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Qur’aan about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, or 'Allah', because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of Allah.

Dr. T.V.N. Persaud is a Professor of Anatomy and Head of the Department of Anatomy, and a professor of Pediatrics and Child Health, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. He is the author or editor of 25 books, and has published over 181 scientific papers. In 1991, he received the most distinguished award presented in the field of anatomy in Canada. "It seems to me that Muhammad was a very ordinary man. He could not read or write. In fact, he was illiterate. We are talking about 1400 years ago. You have someone who was illiterate making profound pronouncement and statements and are amazingly accurate about scientific nature. I personally cannot see how this could be mere chance. There are too many accuracy’s and, like Dr. Moore, I have no difficulty in my mind in concerning that this is a divine inspiration or revelation which led him to these statements."

ISU MURTAD ORANG ISLAM

It has been shown that Islam is not in conflict with science and that Al-Qur'an does not contradict or negate modern scientific findings or discoveries. On the other hand, Western scholars have praised and credited Islam for the preservation and advancement of scientific knowledge by Muslim scientists, physicians and technologists. Over 1,400 years later, modern science is bringing to light the truths or confirming what has been revealed in Al-Qur'an. A learned Muslim will find in the Qur'an scientific truths and realities.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Alvin Tofler seorang futurulogis semasa yang terkenal meramalkan kemungkinan berlakunya pemindahan pusat tamadun Islam di Timur Tengah ke Alam Melayu pada Abad ke 21.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

"Mohammad is the most successful of all Prophets and religious personalities. " Encyclopedia Britannica

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Sasaran Dakwah Kristian THE CHRISTIAN MISSIONARIES ARE UTILIZING ALL THE AVAILABLE FRONT TO COUNTER THE TRUTH ABOUT ISLAM THE 10/40 WINDOW In evangelical jargon they call it the 10/40 window. The 10/40 window is the rectangle with boundaries of latitudes 10 and 40 degrees north of the equator. To the modern day crusaders of the Christian missions it is exactly what China is to the Coca Cola company - one billion people just dying to hear the message. The 10/40 window takes in the newly independent states of Central Asia, Malaysia, Indonesia, the Middle East and part of Africa.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Agenda Yahudi Sedarlah bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sebahagian daripada agenda besar Yahudi (Neo-cons, Illuminati, Freemasonary, Bilderberg, dll.) untuk menguasai dunia. Umat Islam harus sedar bahawa umat Kristian juga telah dipergunakan oleh Zionis untuk kepentingannya. Maka kinilah masanya bagi semua umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenarbenarnya supaya tidak sesat dan dapat dipermainkan oleh Iblis (Syaitan) dengan perantaraan Yahudi LaknatulLah.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Peranan Yahudi dan Nasrani(Kristian) Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam) itulah petunjuk yang benar". Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. (Al Baqarah : 120)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

ISU MURTAD ORANG ISLAM

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. " Ar.Raad: 11”

ISU MURTAD ORANG ISLAM

HASNAH ABU BAKAR, PELAJAR MELAYU MURTAD DI USA RAKAMAN UCAPAN

Tidak pernah kita mendengar pengakuan sebegini. Bukan setakat satu pengakuan bahawa dia sudah masuk Kristian, malah memperleceh dan mempersoalkan kebenaran Allah dan Islam, dan sebaliknya mengagungagungkan Kristian. Sebagai seorang Muslim, kita rasa amat marah, kecewa dan sedih, dan saya pasti semua Muslim juga akan rasa begitu.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Apakah itu Suruhanjaya Antara Kepercayaan /Interfaith Commission (IFC)? IFC yang nama asalnya ialah IRC – Inter Religious Council (IRC) - adalah sebuah suruhanjaya yang dicadangkan penubuhannya seperti sebuah badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran sesetengah agama (baca: agama Islam) akibat desakan penganut agama lain. Badan ini berfungsi mirip sebuah mahkamah dan segala keputusannya adalah muktamad ke atas agama yang bersabit. IFC juga akan berfungsi seperti SUHAKAM yang menerima dan melayan aduan-aduan berkaitan dengan agama (termasuk aduan orang Islam terhadap agama Islam dan orang Islam).

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Kita MEMBANTAH cadangan penubuhan Suruhanjaya Antara Kepercayaan/Interfaith Commission (IFC) Oleh itu ianya menjadi tanggungjawab dan kewajiban semua orang Muslim di Malaysia untuk :1.Faham dan maklum apa itu yang disebut sebagai Suruhanjaya ini dan implikasinya terhadap agama Islam dan ummat Muslimnya 2.Berusaha memaklumkan serta memberi kefahaman kepada seluruh ahli keluarga, rakanrakannya dan ahli masyarakat lain berhubung penubuhan IFC dan bahayanya

ISU MURTAD ORANG ISLAM

3.Berusaha menyatakan bantahan yang keras dan bersungguh agar usaha penubuhan IFC ini dibatalkan 4.Berusaha dengan bersama-sama dengan suara yang padu memintakan wakil-wakil rakyat mereka menyekat usul penubuhan Suruhanjaya ini dari di bawa ke Parlimen 5.Menyuarakan bantahan melalui pelbagai media massa serta memberi pendidikan yang sewajarnya agar seluruh warga negara faham dan maklum sebab-sebab ummat Islam di Malaysia membantah penubuhan Suruhanjaya 6.Memaklumkan serta menyebar maklumat kepada ummat Islam seluruh dunia dan berusaha mendapatkan sokongan mereka untuk turut bersuara melalui pelbagai kaedah dan ruang.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

THE HIDDEN AGENDA 1.The IFC attempts to bypass and usurp the powers of State Islamic Religious bodies 2.The IFC will bypass the Shariah Courts 3.The IFC wants to use Civil Courts to decide on Islamic Religious Matters 4.The formation of IFC is an interference in Intra-Muslim Affairs (NOT the Inter-Religious Affairs) 5.The IFC will eventually infringe the Muslims' rights to practice Islam in accordance with the Teachings of the Holy Qur'an and the Hadith

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Siapakah yang mencadangkan penubuhan IFC? IFC digagaskan penubuhannya oleh Malaysian Consultative Council Of Buddhism, Christianity, Hinduism dan Sikhism (MCCBCHS) ataupun Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh melalui memorandumnya kepada Majlis Peguam bertarikh 21 Ogos 2001. Presiden MCCBCHS ialah V. Harcharan Singh. Siapakah yang paling bersemangat sekali menyokong penubuhan IFC? Majlis Peguam terutamanya Jawatankuasa Kecil Hak Asasi Manusia amat kuat menyokong penubuhan IFC dan amat berharap ia akan berjaya.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Satu kes yang sedang menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang berkaitan dengan kes MURTAD ini adalah kes melibatkan seorang wanita Melayu Islam Azlina Jailani ataupun Lina Joy yang memohon agar mahkamah mengisytiharkan beliau berhak menggugurkan Islam dari kad pengenalannya kerana telah pun memeluk Kristian dan sudah pun mendirikan rumahtangga dengan seorang lelaki Kristian. Kes ini dan banyak lagi kes-kes yang sedang menunggu keputusan sungguh menggempar dan menganggu kedaulatan Islam dan umat Islam dalam negara.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Rayuan Lina Joy didengar di hadapan Ketua Hakim Negara bersama Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Richard Malanjum dan Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Alauddin Mohd. Sheriff. Pada rayuan itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dinamakan pihak responden pertama, Kerajaan Malaysia (responden kedua) dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (reponden ketiga). Lina Joy, 42, diwakili peguam Datuk Dr. Cyrus Das, merayu terhadap penghakiman majoriti 2-1 Mahkamah Rayuan pada 19 September 2005 yang mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonannya untuk memadamkan perkataan Islam daripada kad pengenalan. Beliau mendakwa bahawa pihak responden enggan membuat deklarasi mengenai haknya untuk mengamalkan agama pilihan iaitu Kristian.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

PUTRAJAYA 23 Ogos ,2006 Ketua Hakim Negara, Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim berkata, keputusan rayuan Lina Joy atau Azlina Jailani perlu dibuat secara berhati-hati dan tidak gopoh kerana ia membabitkan isu sensitif dan perlu dilakukan mengikut perlembagaan negara. Katanya, ini kerana kes tersebut membabitkan banyak pihak dan beliau telah mendengar banyak hujah termasuk daripada pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta perlu melihat hujah itu dari sudut perlembagaan negara. ‘‘Kami perlu menimbangkan hujah-hujah ini secara berhati-hati dan seperti yang anda katakan, ia adalah isu sensitif. Kami juga perlu membuat pertimbangan daripada pandangan perlembagaan. Kami perlu dilihat dari sudut tersebut dan anda juga perlu ingat, saya bersidang dalam panel tiga hakim. ‘‘Oleh itu, kami perlukan sedikit masa. Kami tidak boleh tergopoh-gapah dalam perkara ini. Kami perlu berhati-hati dalam menulis alasan (berhubung rayuan ini),” katanya di sini, hari ini.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Kes Azlina Binti Jelani @ Lina Joy ; kesannya terhadap Islam di Malaysia. Ramai di kalangan umat Islam di negara ini tidak mengetahui apakah sebenarnya kes Azlina Binti Jelani iaitu anak kepada pasangan Melayu Islam bernama Jelani dan isterinya Umi Kalsom. Kes ini adalah berkaitan permohonan Azlina Binti Jelani untuk mendapat 'pengiktirafan' yang beliau berhak untuk menukar agamanya dari Islam kepada Kristian. Azlina Binti Jelani ini telah 'berkahwin' dengan seorang lelaki beragama Kristian sejak 6 tahun yang lalu. Permohonan Azlina Binti Jelani untuk tidak dirujuk sebagai orang Islam dalam kad pengenalannya telah ditolak oleh Jabatan Pendaftaran Negara atas alasan soal Islam atau tidak Islam seseorang Islam adalah dibawah bidang kuasa Mahkamah Syariah.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Azlina Binti Jelani anak kepada Jelani dan Umi Kalsom ini sekarang ke Mahkamah Persekutuan atas alasan bahawa Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak seseorang untuk menganuti agama pilihannya. Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menyebut :Setiap orang berhak menganut apa-apa agama pilihannya. Oleh itu Azlina Binti Jelani menghujah melalui peguamnya bahawa seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas adalah berhak menganuti apa-apa agama tanpa sekatan oleh mana-mana undangundang atau peraturan di negara ini.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Sekiranya hujah ini diterima dan dipersetujui oleh Mahkamah Persekutuan beberapa kesan besar akan berlaku ke atas kedudukan undang-undang Islam dan orang Islam di Malaysia. Antara lain :1. Akan berlaku berkecamuk dan pelbagai ragam anutan agama dalam sesuatu keluarga yang asalnya Islam bila seseorang anak telah mencapai usia 18 tahun. 2. Tiada mana-mana undang-undang Islam terutamanya yang berkaitan dengan Jenayah Syariah dapat dikuatkuasakan di Malaysia kerana setiap orang boleh keluar dan masuk agama Islam sesuka hati mengikut masa dan kehendak tertentu.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

3. Soal nasab seseorang kanak-kanak dan perwarisan harta orang Islam akan menjadi kacau bilau kerana sukar untuk menentukan pegangan agama Islam seseorang pada sesuatu masa berbanding dengan apa yang diamalkan masakini. 4. Agama Islam itu sendiri akan hilang statusnya sebagai agama Persekutuan atau agama rasmi negara bilamana semua perkara 1,2 dan 3 di atas berlaku. 5. Kedudukan Raja-raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negerinegeri beraja dan Yang Dipertuan Agong di negeri-negeri tidak beraja lambat laun akan lenyap begitu sahaja. Sekurang-kurangnya itulah antara 5 kesan atau apa yang akan berlaku seandainya kes Azlina Binti Jelani @ Lina Joy diputuskan berdasarkan hujah-hujah peguam Azlina Binti Jelani yang kita bicarakan disini.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Soalnya ialah apakah kita umat Islam sanggup agama kita diceroboh sedemikian rupa? Atau adakah kita tidak sedar bahawa usaha-usaha memurtad dan mengkristiankan individu seperti Azlina Binti Jelani @ Lina Joy merupakan suatu tindakan bersama, tersusun dan terancang yang dilakukan oleh pihak tertentu khususnya gerakan Kristian antarabangsa? Benarkah orang Islam di Malaysia khususnya orang Melayu telah tidak ambil peduli lagi dengan apa yang berlaku pada nasib agama Islam tercinta ini? Adakah kita terlalu sibuk memikirkan soal ekonomi tanpa perlu memikirkan soal akidah anak bangsa yang diserang dari segenap penjuru ini?

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Azlina Jailani atau Lina Joy sememangnya mampu mengkucar-kacirkan senario politik negara yang mula sejuk sejak akhir-akhir ini. Dia mempunyai agenda tersendiri iaitu berperanan sebagai perintis gejala murtad secara besar-besaran di Malaysia. Kita tidak mahu kes Natrah berulang kembali. Hanya kefahaman Islam yang asas sahaja yang tinggal di dada orang Melayu sekarang. Semoga Islam akan terus diberkati di negara Malaysia. Buat mereka yang berlainan agama, kita ingin berpesan sesungguhnya kita tidak pernah mengganggu rumah tangga agama anda jadi sila hormati agama kami. Jika hendak dianjurkan juga perbincangan mengenai Artikel 11 jangan lupa menjemput semua pertubuhan Islam, mufti-mufti dan pemimpin politik Islam supaya diskusi itu menjadi lebih adil dan berniat baik.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

KUALA LUMPUR 22 Ogos,2006 Empat negeri iaitu Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak bersetuju untuk melaksanakan undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama lain di kalangan orang Islam. Kesemua negeri itu sedang berusaha untuk mempercepatkan pewartaan undang-undang itu. Pulau Pinang akan membentangkan di Dewan Undangan Negeri (DUN) November ini, Sarawak pula akan membincangkan mengenai perkara itu di Kabinet negeri secepat mungkin.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Cabaran semasa dalam pelaksanaan sistem Syariah di negara ini menyatakan rasa bimbang terhadap usaha-usaha pihak yang sedang cuba meminggirkan kedudukan Islam dalam sistem kenegaraan dengan berselindung di sebalik nama kumpulan sekular atas alasan hak asasi . Usaha-usaha ini merupakan satu langkah untuk membelakangkan hakikat sejarah semenjak ratusan tahun lalu di mana Syariah diterimapakaikan di dalam kehidupan individu masyarakat dan institusi di negara kita. Kita juga bimbang dengan ruang yang diberikan kepada usaha-usaha negatif ini dalam media masa tempatan dan antarabangsa walaupun pandangan ini hanya merupakan suara-suara terpencil dan pinggiran berbanding dengan faham dan penghayatan majoriti umat Islam. Kita bimbang mungkin usaha negatif ini didalangi oleh unsur-unsur luar negara yang berhasrat melumpuhkan Islam. Situasi ini pasti akan bertambah buruk jika pandangan-pandangan liar ini turut dilayan oleh pihak-pihak yang berwewenang dalam negara kita. Sekiranya masyarakat Islam tidak cukup prihatin dan peka terhadap perkembangan ini mereka akan terus menyalah-gunakan saluran perundangan untuk mencapai matlamat mereka.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

“ …….. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka dia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan ( ghurur ) ” Surah Ali Imran : Ayat 185

ISU MURTAD ORANG ISLAM

MANUSIA adalah makhluk Allah daripada dua unsur jasmani dan rohani. Unsur rohani mempunyai dua naluri (penggerak semula jadi) atau dua tenaga. Pertama ialah naluri yang membina dan tunduk di bawah akal yang waras dan boleh membezakan di antara perkara baik dan buruk, betul atau salah. Tenaga naluri inilah yang boleh mengarahkan kepada kebajikan, keadilan, perasaan kasih sayang, kerjasama dan sebagainya. Ia boleh melaksanakan matlamat damai dan kesejahteraan sama ada bagi individu, keluarga, masyarakat, negara atau dunia amnya seperti dianjurkan Islam. Kedua ialah naluri yang merosak atau meruntuh yang tunduk di bawah pengaruh runtunan hawa nafsu. Contohnya, kemarahan, keangkuhan, tamak, dengki, keganasan yang mendorong manusia melakukan kerja tidak bertanggungjawab seperti menindas, merogol, menumpah darah, membunuh dan sebagainya. Sifat ini boleh melemahkan dan meruntuhkan kesejahteraan dan kedamaian.

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Sabda Nabi Muhammad s.a.w "Barangsiapa mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menjaga diri supaya tidak minta-minta, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya, serta supaya dapat ikut berbelas kasih (membantu tetangganya), maka kelak dia akan bertemu Allah (di akhirat) sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama." (Riwayat Thabarani)

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Wajib diketahui oleh semua bahawa seruan ke atas orang-orang kafir umumnya dan ahli-ahli kitab untuk menganuti Islam wajib ke atas orang-orang Islam dengan nas-nas yang jelas dari AlQur'an da As-Sunnah. Tetapi dakwah tersebut mestilah melalui kaedah al-bayan ( penerangan ), al-mujadalah ( perdebatan ) dengan cara yang terbaik dan tidak membelakangkan sesuatu yang disyaratkan Islam. Ini semua penting untuk menyakinkan mereka dengan Islam dan seterusnya mereka dapat menganut Islam. Firman Allah SWT yang bermaksud : "Katakan: Hai ahli kitab, marilah kepada satu perkataan yang sama antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apa jua pun, dan tidak mengambil selain Allah sebagai tuhan, tetapi kalau mereka tidak mahu menurut katakanlah; Akuilah oleh mu bahawa kami ini orang-orang Islam" ( Ali Imran : 64 )

ISU MURTAD ORANG ISLAM

Sesungguhnya jenayah RIDDAH ini tidak boleh dipandang remeh oleh mana-mana pihak. Beratnya jenayah ini sehingga ianya diperangi oleh Abu Bakar r.a di zamannya. Mungkin kerana ianya tidak melibatkan adik-beradik atau kaum keluarga kita maka kita menganggapnya sebagai kecil. Jika anda orang Islam, jika anda prihatin, jika anda sayang pada agama mulia ini, apakah yang patut anda lakukan?