BADAN EKSEKUTIF Kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran persekutuan dan doktrin pengasingan kuasa.

Fungsi badan Eksekutif adalah untuk menguatkuasakan undang-

ORGANISASI PENTADBIRAN

KERAJAAN PUSAT KABINET
KEMENTERIAN JABATAN Perbadanan Awam

Agensi Pusat

KABINET
Badan pembuat Dasar Negara Melaksanakan kuasa Kerajaan Pusat Menjalankan tugas atas nama Yang Di Pertuan Agong Diketuai oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Berfungsi dan menjalankan tugas - mentadbir Kerajaan Pusat mengikut bidang kuasa dalam Senarai Persekutuan (Jadual 9) - membentuk Dasar Kerajaan - memperinci dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat - membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif - mengendali sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat Menubuhkan Jawatankuasa secara tetap atau sementara dan Majlis-Majlis bagi membantu menyelaras dan mengatasi sesuatu masalah negara

KEMENTERIAN
Agensi Pelaksana tertinggi kerajaan Diketuai oleh seorang menteri dengan portfolionya Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Ketua Setiausaha dan Pegawai Kerajaan lain Fungsi Am - Merancang dan menggubal dasar kementerian - Mengawal dan menyelaras program kementerian - Mengawal perbelanjaan pembangunan dan operasi kementerian

FAKTA KEMENTERIAN
 Ada 25 kementerian  Tertinggi - Jabatan Perdana Menteri (Jabatan yang bercirikan Kementerian)  Pentadbir utama kementerian – Ketua Setiausaha Kementerian  Kementerian mempunyai beberapa Bahagian

JABATAN
Agensi kerajaan terletak di bawah kementerian Merupakan agensi pelaksana dasar kementerian Jabatan kerajaan tidak aktif dalam ekonomi tetapi lebih kepada penguatkuasa undang-undang Berperanan melaksanakan perkara am di bawah kementerian Mempunyai cawangan di negeri

PERBADANAN AWAM
2 JENIS – Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun BB – ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri BTB – ditubuhkan di bawah Akta Syarikat Tujuan Penubuhan
- Pembangunan sosio ekonomi negara - Kegiatan yang tidak diceburi oleh pihak swasta kerana perbelajaan besar atau kurang menguntungkan - Sesuai dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan supaya tidak terikat kepada peraturan pentadbiran kerajaan - Membolehkan kerajaan menyediakan perkhidmatan awam - Membolehkan penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi

CONTOH PERBADANAN AWAM
BB
Pembangunan Wilayah (K. Tanah dan Pembangunan Koperasi) JENGKA, KETENGAH, DARA, FELDA Pertanian, Penyelidikan, Pembangunan Luar Bandar FAMA, MARDI, RRIM, PORIM, KEMAS Penyertaan Bumiputera MARA, LUTH Kewangan (Kementerian Kewangan) BSN, BNM, KWSP

BTB
MAS (Pengangkutan) BERNAS (Pertanian) BANK ISLAM (Kewangan) MARDEC
(Perusahaan Utama)

PETRONAS, PNB
(Pembangunan Usahawan)

Perbezaan Jabatan dan Perbadanan Awam
Jabatan
Ditubuhkan dibawah undang-undang biasa

Perbadanan Awam BB
Akta Parlimen / Enakmen Negeri

BTB
Akta Syarikat

Pentadbiran mengikut Membuat perakuan Membolehkan arahan Menteri dan untuk menyelesaikan kerajaan terlibat Undang-undang sesuatu masalah secara aktif dalam tanpa ikatan ekonomi pentadbiran Dikawal oleh Menteri Dikawal oleh Menteri Kawalan Menteri secara ketat secara longgar secara tak langsung Belanjawan kawalan kementerian Pentadbir lantikan SPA (Pengarah) Belanjawan kawalan Agensi Pusat Pentadbir lantikan JPA (Pengarah) Bebas dalam belanjawan Dilantik oleh Menteri (Pengurus Besar)

PEMBAHAGIAN KUASA PERUNDANGAN ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI (Jadual 9)
PERSEKUTUAN
1. Hal Ehwal luar negeri 2. Pertahanan 3. Keselamatan Dalam Negeri 4. Undang-undang Sivil & Jenayah 5. Kewarganegaraan Persekutuan 6. Jentera Kerajaan 7. Kewangan 8. Perdagangan & Perusahaan 9. Perkapalan 10. Perhubungan & Pengangkutan 11. Pendidikan &Kesihatan 12. Buruh 13. Akhbar dan Penapisan 14. Syarikat kerjasama 15. Siasatan & Penyelidikan 16. Perikanan 17. Kerjaraya 18. Kebajikan Orang Asli

NEGERI
1. Hal-ehwal agama islam (termasuk hukum syarak) 2. Tanah 3. Pertanian & Perhutanan 4. Kerajaan Tempatan 5. Jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri 6. Kerja-kerja Negeri dan kerja-kerja air 7. Hari Kelepasan Negeri 8. Penyu dan menangkap ikan di sungai 9. Siasatan bagi maksudmaksud negeri 1. 2. 3. 4.

BERSAMA
Kebajikan Masyarakat Biasiswa Ternakan binatang Perlindungan bagi binatang dan burung liar Perancangan bandar dan kampung Perparitan dan pengairan Pemulihan tanah lombong Kutu rayau dan penjaja beredar Kesihatan awam, kesihatan dan mencegah penyakit

5. 6. 7. 8. 9.

JAWATANKUASA KABINET
Ditubuhkan secara tetap atau sementara Untuk mengatasi sesuatu masalah negara yang difikirkan rumit Contoh Jawatankuasa - Jawatankuasa berkaitan pendatang asing - Jawatankuasa Kewarganegaraan - Jawatankuasa Perpaduan Negara - Jawatankuasa Pelaburan - Jawatankuasa Keselamatan Jalanraya - Jawatankuasa Anti-Inflasi - Jawatankuasa Penyelewengan dalam Pentadbiran

MAJLIS KABINET
Dipengerusi oleh PM dan dianggotai oleh beberapa menteri kanan MAJLIS PERANCANGAN NEGARA
Menyiapkan program pembangunan negara dari segi ekonomi Meneliti, melaksana dan menyelaras projek ekonomi RML Dibantu oleh JK Perancangan dan Pembangunan Negara dan UPE/EPU

MAJLIS PEMBANGUNAN NEGARA
   Menyelaras semua program dan Projek Pembangunan Menyelesaikan masalah yang memerlukan penglibatan beberapa agensi kerajaan secara serentak Dibantu oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP/ICU)

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA
  Bermatlamat menyelesaikan isu keselamatan negara Menerima kerjasama dari semua agensi kerajaan yang terlibat dengan keselamatan negara - Wisma Putra - Jabatan Polis - Jabatan Penjara , dsbnya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful