OLEH: SOLAHUDDIN TAHIR NOR AZLAN ARIFFIN AHMAD ISMAIL

SOALAN 8:
KEBERKESANAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH BERGANTUNG KEPADA KUALITI PENGURUSAN BILIK DARJAH. BINCANGKAN PERNYATAAN INI BERASASKAN PENGALAMAN MENGAJAR ANDA, DENGAN MEMBERI CONTOHCONTOHCONTOH YANG SESUAI.

Pengurusan bilik darjah ialah satu usaha mentadbir murid dan mengurus bilik darjah supaya suasana persekitarannya tersusun dan ceria serta menggalakkan aktiviti pembelajaran Ia melibatkan aktiviti pengajaran. pembelajaran dan pengendalian muridmurid-murid serta peralatan .

Bertujuan untuk membolehkan rakyat pada masa itu mempunyai pengetahuan yang membolehkan mereka terlibat dalam perkembangan ekonomi. sisitem pendidikan mengalami perubahan. Pendidikannya terhad kepada aspek agama sahaja. sosial dan ekonomi. Sebelum kedatangan British. sistem pendidikan adalah terhad kepada sekolah pondok. Oleh itu. Mata pelajaran selain agama ditambah. masjid dan pondok Apabila negara dijajah oleh british. bilik darjah pada masa itu adalah surau. Konsep bilik darjah menjadi luas. .Konsep Bilik Darjah Konsep bilik darjah berubah mengikut perkembangan pendidikan.

meja murid. . Sebuah bilik dilengkapi dengan kerusi. Susunan fizikal bilik darjah juga berbagai-bagai mengikut berbagaikeperluan pengajaran dan pembelajaran. Bilik darjah adalah tempat sekumpulan murid sedang mendengar penerangan guru atau berbincang dengan guru atau sedang membuat aktiviti.Sambungan«. meja guru dan papan tulis Bilangan murid adalah antara 30 hingga 45 orang dan mereka selalunya mempunyai umur yang hampir sama dan di bawah kawalan seorang guru..

Kerja kanakkanak ditampal di dalam kelasuntuk menjadikan bilik tersebut menarik dan ceria Bilik darjah KBSR dan KBSM -Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar -Interaksi guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar ditekankan .Susunan fizikal kelas adalah berbentuk kumpulan .Murid mendengar dan mencatat nota sahaja Bilik darjah terbuka -Diperkenalkan oleh Nyquist (1974) -Diubahsuai daripada susunan tradisi -Ruang pembelajaran ditempatkan di beberapa lokasi -Guru berperanan sebagai fasilitator .JENISJENIS-JENIS BILIK DARJAH Bilik darjah tradisi -Meja dan kerusi disusun mengikut baris -Guru berada di hadapan dan berjalan .susunan bilik darjah disesuaikan mengikut aktiviti pembelajaran .Guru menggunakan teknik mengajar yang berpusatkan guru .Murid bebas bergerak untuk mmenjalankan aktiviti Bilik darjah Prasekolah -Menarik dan menggambarkan minat kanak-kanak .

FAKTOR KEMUDAHAN SUMBER FAKTOR FIZIKAL FAKTOR TEKNIKAL FAKTOR KEMANUSIAAN .

FAKTOR FIZIKAL a.1. Kawalan kelas . Saiz dan iklim d. Penyusunan peralatan b. Suasana Am bilik darjah c.

pelajar. rak buku. meja guru. almari. papan kenyataan dan lain-lain almari. Penyusunan Bilik Darjah Bilik darjah yang menarik adalah kondusif untuk pembelajaran Guru bertangungjawab sepenuhnya terhadap penampilan dan keselesaan bilik darjah Guru perlu memastikan susun atur meja dan kerusi pelajar. buku. lainSusunan bilik darjah adalah perlu untuk membantu pengajaran dan pembelajaran serta menolong mengekalkan disiplin murid Susunan tempat duduk hendaklah menghala ke arah papan tulis kerana tumpuan bilik darjah berlaku di situ .A.

Langsir bagi tingkap dan bunga bagi meja guru juga akan menambahkan keindahan sesebuah bilik darjah.B. Gambar dan lukisan ini boleh ditukar dari semasa ke semasa. Dinding bilik darjah juga boleh dihiasi dengan hasil kerja murid termasuk pertukangan tangan murid. Sebuah almari yang menyimpan dan mempamerkan hasil pertukangan tangan murid dan juga buku-buku akan bukumengindahkan bilik darjah. Guru juga boleh menyediakan carta tempat duduk untuk memudahkan guru mengenal pelajar dalam kelasnya.warni berkaitan berwarnadengan pelajaran murid. . Suasana Am Bilik Darjah Guru boleh menghiasi dinding bilik darjah dengan berbagai gambar dan lukisan yang berwarna.

gelap. hitam. baik. bersih dan indah daripada satu segar. Bilik darjah yang kurang cahaya menyebabkan sesetengah murid tidak nampak dengan jelas tulisan di papan hitam. sesak dan gelap atau bising akan panas. kelembapan dan suhu.C. kotor dan gelap. Bilik darjah yang panas dan lembab membuatkan murid mudah berasa letih dan mengantuk. mengganggu pembelajaran. pembelajaran. cahaya. Bilik darjah yang panas. mengantuk. kotor. suhu. Semua murid memang lebih suka belajar dalam satu persekitaran bilik darjah yang segar. kotor. panas. persekitaran bilik darjah yang panas. Saiz dan Iklim Suasana juga fizikal juga melibatkan keadaan cahaya. Guru perlu memastikan lampu bilik darjah cukup terang dan peredaran udara baik. .

murid boleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan bilik darjah mengikut giliran. Guru hendaklah mewujudkan peraturan yang boleh dipakai oleh semua murid agar mereka dapat mengawal tingkah laku Bilik darjah juga perlu dalam keadaan bersih dan cantik. Selain itu guru mesti memastikan seluruh kelas memberi kerjasama dalam hal kebersihan dengan mematuhi peraturanperaturan-peraturan yang telah ditentukan seperti membuang sampah di atas lantai. MuridMurid. Kawalan Kelas Guru hendaklah memainkan peranan yang utama alam mengawal tingkah laku murid dan disiplin murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Guru mestilah memastikan semua murid menjalankan tugas mesing-masing mengikut jadual yang ditetapkan. mesing- .D.

2.FAKTOR KEMANUSIAAN .

Hubungan murid dengan murid Guru hendaklah menggalakkan suasana interaksi yang baik antara murid sesama murid Guru hendaklah menjalankan aktiviti berkumpulan supaya wujud interaksi dua hala antara murid yang cerdas dengan murid yang sederhana dan yang lemah Motivasi dalaman hendaklah sentiasa diterapkan di dalam diri murid-murid agar muridobjektif pembelajaran tercapai dan mereka dapat mewujudkan suasana mesra dikalangan mereka .a.

b. Hubungan guru dengan murid Guru hendaklah mewujudkan interaksi dua hala antara murid kerana semasa proses P&P berjalan. guru merupakan fokus utama murid dalam mendapatkan ilmu Komunikasi dua hala antara murid dan guru juga dapat mewujudkan hubungan mesra dan mengelakkan perasaan segan untuk bertanya dan mereka mempunyai minat yang mendalam untuk mendekati guru sekiranya terdapat sebarang permasalahan Guru yang penyayang dapat berinteraksi dengan baik membuatkan proses P&P berjalan dengan lancar dan dapat mengurangkan tekanan terhadap guru mahupun murid .

murid setiap hari Emosi murid adalah berbeza Murid lebih gemar mendampingi guru yang mengambil berat tentang personaliti dan emosi murid-murid sekelilingnya muridKawalan emosi yang baik daripada guru akan memberi impak yang positif kepada murid-murid dalam pembelajaran murid- . Gaya kepimpinan Guru Guru hendaklah bersifat demokratik. saling berkongsi tanggungjawab.a. hormat menghormati dan percaya terhadap anak didiknya Emosi guru hendaklah sentiasa stabil dan ceria Emosi dapat menambahkan keseronokan kepada pengalaman muridmurid.

b. Motivasi Guru hendaklah sentiasa memotivasikan murid dengan menyarankan agar mereka giat berusaha untuk memajukan diri mereka dalam menimba ilmu pengetahuan Sebagai contoh aktiviti berkumpulan mampu meningkatkan motivasi murid. dimana mereka dapat berkongsi masalah dan pengalaman baru dari rakan-rakan rakanPengurusan bilik darjah yang baik akan membolehkan pengajaran dijalankan tanpa gangguan dan memberi motivasi kepada murid-murid murid- c. Suasana yang penuh dengan aktiviti Guru yang pandai mengurus bilik darjah dengan baik harus memastikan yang bilik darjah beliau merupakan satu tempat yang sibuk yang penuh dengan aktiviti supaya dapat merangsang pelbagai deria murid .

Ruang untuk eksplorasi intelektual Guru mesti menentukan yang terdapat eksplorasi intelektual yang optima untuk murid-murid dalam bilik muriddarjah Dengan menyediakan buku-buku yang mengandungi bukuaktiviti pengayaan dan menggunakan pelbagai jenis motivasi yang dapat menggerakkan murid-murid untuk muridmembuat semua tugasan mereka pada tahap optima . Orientasi tugas Guru mesti peka dengan tugasan yang diberikan kepada muridmurid-muridnya Guru mesti memastikan yang orientasi setiap tugasan yang diberikan ialah kepada peningkatan interaksi dan pertumbuhan kognitif dikalangan murid-muridnya murid- e.d.

deklamasi sajak. Faktor ini merangkumi merangkumi aspek kemahiran guru.3. Guru yang mempunyai kemahiran mengajar. serta kebolehan menggunakan alat bantu mengajar dengan pengurusan masa yang berpatutan merupakan fektor teknikal yang penting untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.aktiviti projek dan pertandingan berunsurkan akademik dapat merangsangkan semangat belajar murid. lakonan dan sebagainya. AktivitiAktiviti. .FAKTOR TEKNIKAL DAN PENGURUSAN MASA Merujuk kepada teknik-teknik yang digunakan untuk merangsangkan teknikminat semangat dan kesediaaan belajar. kuiz. kecekapan penggunaan alat bantu mengajar mengikut peruntukan masa serta aktiviti-aktiviti yang boleh merangsangkan aktiviti pembelajaran aktivitiseperti perbahasan.

buku sumber.4. alatalatalat elektronik seperti video. Guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya dalam memikul sumber-sumber pengajaran yang relevan dan menepati sumbertajuk Guru juga perlu fikirkan cara-cara menggunakan alatan sumber caradengan lebih berkesan untuk memberi yang terbaik untuk muridmuridmurid . FAKTOR KEMUDAHAN SUMBER Kemudahan sumber ini penting dalam meningkatkan lagi keberkesanan pencapaian proses pengajaran dan pembelajaran Penglibatan pelbagai deria dikalangan murid dalam proses P&P dapat meningkatkan lagi tahap pemahaman dan ingatan murid SumberSumber. komputer dan peralatan tulis.sumber pengajaran ini juga dapat memudahkan pembelajaran murid Contoh: sukatan. buku panduan. buku kerja. televisyen.

CiriCiri-ciri bilik darjah yang kondusif Wujud satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan Perhubungan yang saling hormat.menghormati diantara guru dan murid Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Perasaan kekitaan yang timbul diantara guru dan murid sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia Kesukarelawan murid menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah .

serta kecekapan dan kemahirannya dengan penggunaan alat bantu mengajar dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah . faktorsama lain.melengkapi. pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja bergantung kepada bagaimana sekolah mengorganisasikan kemudahan-kemudahan kemudahanyang terdapat di dalam bilik darjah dan kawalan emosi muridmuridmurid tetapi juga bergantung kepada sifat dan gaya guru mengajar. mengajar.melengkapi. Ini bermakna lengkap.KESIMPULANNYA««. Pada amnya. malah saling lengkap. faktor-faktor ini tidak bertentangan diantara satu amnya.

Utusan Publications & Distributors Sdn. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI.RUJUKAN Mok Soon Sang(2003).Ali(2001). bhd Sdn. Abdul Rahim M. Sdn. Subang Jaya.Ali(2001). Mok Soon Sang. . (1993). Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan Untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah KPLI Sekolah Rendah dan Menengah. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Lumpur. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005). Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Sdn. Bhd Darjah. M. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Kumpulan Budiman Sdn. Utusan Publication& Distributors Sdn. Asas-Asas dalam pedagogi. Asaspedagogi. Isahak Haron(1982). Kuala Lumpur: Menengah. Kuala Lumpur. Bhd Sdn. Asas Pendidikan 1: sekolah dan Bilik Darjah. Bhd Sdn. Kuala Haron(1982).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful