PRINSIP PRINSIP ASAS KEMORALAN (KULIAH 5

)
NILAI & ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL (PSS 3107)

AHLI KUMPULAN : IZAIDAH BT AJIS SHAZATUL NURAIN BT AZAHAN SITI ZUBAIDAH BT MUNAVER

Membolehkan semua fakta yang relevan dikaji sebelum sesuatu keputusan moral diambil.. Dapat menentukan apakah peraturan moral yang asas dalam kes-kes tertentu. III.Prinsip-prinsip Asas Kemoralan ‡ Prinsip moral biasanya digunakan sebagai satu tunjuk arah dalam pertimbangan moral (Peters. Memberi bukti dan konsensus dalam sesuatu keputusan moral. . Mempunyai ciri sejagat atau diterima secara umum oleh sesama manusia. Menjadikan sesuatu pertimbangan moral relevan. IV. Mukherjee et al. 1981. 1992) kerana ia: I. dan V. II.

PRINSIP ­ PRINSIP ASAS KEMORALAN ‡Altrurisme ‡Keadilan ‡Autonomi .

.Altrurisme ‡ Perkataan "altruisme" berasal daripada bahasa Perancis. autrui iaitu orang lain. ‡ Altruisme ialah amalan untuk mengutamakan orang-orang lain berbanding diri sendiri.

‡ Amalan ini menumpukan perhatian pada dorongan untuk membantu orang lain atau untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa ganjaran . simpati. ‡ Contohnya seperti belas kasihan. ‡ Altruisme juga akan menjauhkan individu daripada sifat mementingkan diri sendiri. menghargai dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain dan lain lain. .

‡ Kewajipan menumpukan perhatian pada kewajipan moral terhadap sesuatu individu yang tertentu (umpamanya. Tuhan dan raja).‡ Altruisme boleh dibezakan daripada perasaan dan kewajipan. .

Bangkok dan lainlain. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa.‡ Contoh 1: Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh. . India.

. kesaksamaan dan balasan serta konsep autonomi atau kebebasan.Keadilan ‡ Prinsip keadilan melibatkan konsep hak. ‡ Tindakan yang adil melibatkan taakulan atau fikiran yang rasional iaitu mengkaji merit. motif dan latar belakang sesuatu kes tertentu.

I. harga serta pertukaran dan IV.‡ Sesuatu tindakan dianggapkan adil jika . kesaksamaan dalam agihan sumber . hak individu yang dianggapkan sah diberi III. hukuman diberi kepada sesuatu salah laku yang dilakukan II. terdapat kesaksamaan dalam ganjaran.

Autonomi ‡ Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. ‡ Pertimbangan dan tingkahlaku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. .

‡ Contoh : Zulkifli memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful