KONSEP KESEPADUAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

NURUL HAIDAH BT SALLEH PISMP 4D

Sumber klikduniaku.com

KUMPULAN 1

PISMP 4A 2009 / KPPJ (ISL 2)

PENGENALAN CARA PERLAKSANAAN RUJUKAN .

Baris 16). bukannya terpisah. tercerai atau terpencil. Kesepaduan merupakan † † † penjalinan dan pengaduan unsur ² unsur ilmu pengetahuan kemahiran bahasa serta nilai ² nilai .Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran . bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. dan bersama .Pengenalan Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu. Konsep dalam PnP. bercantum. Kesepaduan-keadaan bersepadu. Halaman 1112. perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4. terasing.

.Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajaran. † Ini tidak ada kesepaduan. Unsur kekerapan nilai ² nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tidak dimasukkan. Contohnya: † Pengajaran Geografi atau Sains pendekatan pengajaran semata ² mata tertumpu kepada kemahiran.

Antara teknik yang terkini digunakan bagi membolehkan kesepaduan berlaku ialah † Penggabungjalinan Rasionalnya beberapa kemahiran dapat diperoleh secara serentak dan terpadu. Contohnya : Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani. .

Contoh : Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Oleh itu murid dapat mempelajari ilmu muzik yang sesuai untuk dipadankan dengan pergerakan kreatif. .† Penyerapan Proses menyatukan isi atau kandungan daripada mata pelajaran lain.

.Cara Perlaksanaan Kesepaduaan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri. † Contoh   : Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa permainan tertentu.

Sumber klikduniaku.  Dalam PJ. mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan moral.com .  Bagi menjamin perkembangan JERIS murid.Kesepaduan yang berbentuk ¶intra· (berlaku dalam satu mata pelajaran) † Contoh  : ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran.

. Di sini pergabungan dengan subjek sains.Kesepaduan yang berbentuk ¶inter·(yang berlaku dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain) † Contoh  Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita.

.Kesepaduan antara aspek teori dengan amali. † Contoh  : PJ yang teori yang terkandung buku juga bersepadu dengan amali yang sediakan unruk murid ² murid.

Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatuan olaharaga. . † Contoh  : PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompat berpagar.Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kurikulum.

Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah.Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah dengan luar bilik darjah. Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal dan amali. oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik. . † Contoh    : Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas dan kesinambungannya di luar bilik darjah.

† Contoh   : Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian.Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. bahan bantu pengajaran dan tajuk pengajaran. Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti. .

(1994).(2003). Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.tripod.Rujukan http://www.pdf-search-engine. Dewan Bahasa Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn.com/pjk/thn5.pdf http://skhk8k.com/online-pdfview. Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani. Mohd Sofian Omar Fauzee. Shah Alam . Huraian Suakatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahun 4. Karisma Publication Sdn Bhd. Bhd.tripod.(2006).com/pjk/sukatan.php?pdf=http://skhk8k. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur.htm Marzuki Nyak Abdullah.

SEKIAN TERIMA KASIH TAMAT Dapatkan nota dan info terkini di klikduniaku.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful