RASIONAL PEMBELAJARAN BERKHIDMAT - PERKEMBANGAN GLOBAL

RAFIDAH BTE SHAPEI

1. Kesedaran kompetensi sivik [ civic competence] untuk kesejahteraan masyarakat. masyarakat. y Dapat meningkatkan tanggungjawab sosial dan kesedaran sivik dalam diri mereka. Membantu murid menjadi lebih aktif dan membentuk warganegara yang bertanggungjawab. y RAFIDAH BTE SHAPEI .

y RAFIDAH BTE SHAPEI F4 .Murid dapat mengetahui keperluan sebenar masyarakat dan dapat menjalinkan hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat sekeliling. y Untuk meningkatkan pengetahuan murid dan kefahaman terhadap masyarakat. y Murid dapat meningkatkan kesedaran moral dalam diri contohnya : altruisme y Dapat memperbaiki personaliti murid dan pembangunan sosial.

bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dan boleh berfikir secara kritikal. pembangunan. Untuk meningkatkan kesedaran dan pendedahan berkenaan dengan kerjaya di kalangan murid. y 2. RAFIDAH BTE SHAPEI .y Dapat mengajar murid. Kesan industrialisasi dan pembangunan.

murid bersedia menghadapi cabaran dalam industrialisasi dan pembangunan negara kelak. y Oleh itu. y RAFIDAH BTE SHAPEI . y Menghasilkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan dan dapat mengaplikasikan kompetensi diri terhadap situasi dunia yang sebenar.Dapat menghasilkan murid yang berkeyakinan dan produktif berdasarkan pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan pembelajaran ini.

Dapat membentuk kesedaran sivik yang tinggi. Pembentukan warganegara dunia yang bertanggungjawab. y 3. sifat prihatin terhadap keperluan global masa kini : y Contoh : bencana alam x terdapat individu yang bersedia menjadi sukarelawan menyertai badan NGO[Mercy] ke tempat tersebut. RAFIDAH BTE SHAPEI . bertanggungjawab.

mempertahankan diri daripada terlibat/ terjebak dengan gejala negatif yang boleh mengundang masalah terhadap diri. RAFIDAH BTE SHAPEI .y Murid dapat meningkatkan jati diri. masyarakat dan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful