MATLAMAT KAUNSELING

Terdapat lima matlamat utama kaunseling dan ia ialah : .

Menggalakan proses membuat keputusan.Mudahkan perubahan individu Tingkatkan keupayaan klien mulakan dan teruskan perhubungan Bantu keberkesanan klien mengurus diri. Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien .

.Memudahkan perubahan tingkah laku klien. ‡ Bantu klien membuat sesuatu perubahan tingkah laku yang membolekan klien menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan.

‡ Ini telah menyebabkan pelajarnya enggan berinteraksi dengannya dalam kelas.Contoh situasi : ‡ Mustaffa. Mustaffa dapat mengenal pasti masalah sebenar dan kaunselor boleh membantu Mustaffa mengubah tingkah lakunya ‡ Mustaffa sepatutnya memberi sokongan kepada pelajar yang berinteraksi dengannya dan membimbing mereka walaupun jawapan yang diberi adalah salah. ‡ Dengan sesi kaunseling. (seorang guru) selalu memberi respond yang negatif kepada pelajar yang lemah dalam kelas. . Ini menimbulkan masalah dan menganggu keberkesanan pengajaran.

‡ Matlamat kaunselor ialah mencari jalan supaya dapat meningkatkan mutu cara klien berhubung dengan orang lain .Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan ‡ Ramai klien menghadapi masalah semasa berinteraksi dengan orang lain. ‡ Ini kerana kurang mempunyai kemahiran komunikasi dan mempunyai imej kendiri yang negatif.

‡ Shazni menganggap teguran itu adalah kritikan. . Kaunselor boleh membantu Shazni untuk berhubung dengan lebih baik dengan rakannya.lalu menyebabkan terputusnya aliran komunikasi antara keduanya.Contoh situasi : ‡ Shazni seorang guru telah ditegur oleh rakan sepasukannya ‡ Shazni marah dan enggan mendengar apa yang dikatakan .

.Membantu klien mengurus diri ‡ Ekspektasi ibu dan bapa terhadap anaknya seringkali memberi kesan yang tidak dijangka. kaunselor akan melatih kliennya mengurus diri dengan lebih berkesan terutama dalam situasi baru dan tuntutan baru. ‡ Pola tingkah laku yang dipelajari masa kecil akan menimbulkan masalah padanya di sekolah ‡ Dalam keadaan yang demikian .

Hakimi sentiasa datang lambat dan malas mencuba sesuatu yang baru. . Kaunselor dapat membantu Hakimi mengurus dirinya dengan lebih berkesan dan meningkatkan imej kendirinya.Contoh situasi : ‡ Hakimi sentiasa dikritik apabila gagal dalam mata pelajaran. ‡ Perangai ini terbawa ke peringkat lebih tinggi. ‡ Akhirnya Hakimi menjadi malas dan selalu ponteng kelas.

. ‡ Matlamat kaunseling bagi klien sebegini ialah membantunya membuat sesuatu keputusan penting dalam hidupnya. ‡ Keputusan muktamad diambil oleh klien sendiri klien mesti memahami dan tahu kenapa dan bagaimana ia mencapai keputusan yang diambil.Menggalakkan proses membuat keputusan ‡ Kepada sesetengah orang. membuat sesuatu keputusan penting amat menyukarkan.

berbincang dengan majikannya atau menukar kerja. ‡ Kaunselor juga dapat membantu Aizat mencari pelbagai alternative seperti menukar jabatan. dan mencungkil nilai hidupnya. Dia takut untuk membuat sebarang perubahan. .Contoh situasi ‡ Aizat berasa tidak puas hati dalam pekerjaannya. ‡ Kaunselor dapat membatu Aizat mencari punca tidak puas hatinya.

‡ Membantu mengembangkan potensi yang ada pada klien. ‡ Matlamat kaunseling ialah mengurangkan atau mengatasi apa sahaja yang menyekat dan membantutkan perkembangan potensi kebolehan dan minat seseorang. ‡ Memberi peluang kepada klien mempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan minatnya ketahap yang paling maksimum.Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien. .

Contoh situasi ‡ Aj mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pelakon. Aj berasa tertekan apabila dia asyik gugup dan takut semasa berdiri di khalayak ramai Ini memnbantutkan cita-citanya. ‡ Kaunselor boleh membantu Aj berasa selesa apabila berdiri di depan khalayak ramai dan secara tidak langsung mencapai cita-citanya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful