MIGRASI

.Migrasi Konsep dan Definisi ‡Migrasi merujuk kepada penghijrahan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang melibatkan perubahan ruang dan masa. Terdapat tiga istilah penting yang berkaitan dengan migrasi iaitu: Imigrasi.penghijrahan masuk penduduk ke sesebuah kawasan Emigrasi.penghijrahan keluar penduduk dari sesebuah kawasan Migrasi bersih ² perbezaan nilai yang wujud antara imigrasi dan emigrasi.

Everett S. Semakin besar perbezaan antara daya tolakan dan tarikan maka isi padu dan aliran migrasi akan bertambah pesat. . ‡Selain itu. untuk membolehkan proses migrasi berlaku mesti adanya daya tolakan di tempat asal dan daya tarikan di tempat destinasi. Mengikut pandangan beliau.‡Terdapat satu hukum migrasi yang dikemukakan oleh Ravenstein adalah sama dengan hukum graviti iaitu semakin jauh antara tempat maka aliran migrasi semakin berkurangan dan apabila jarak menjadi lebih dekat maka tarikan dan tolakan aliran migrasi akan semakin bertambah. ‡Migrasi boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Lee (1966) pula mengemukakan modal tolakan dan tarikan.

Migrasi Dalaman ‡ Merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang hanya melintasi sempadan di dalam negara itu sahaja seperti sempadan antara daerah. sempadan antara negeri. sempadan antara bandar dan sebagainya. sempadan antara luar bandar dengan bandar. ‡ Migrasi dalaman terbahagi kepada lima pola aliran iaitu: Migrasi Luar bandar ke bandar Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi luar bandar ke luar bandar Migrasi bandar ke bandar Transmigrasi .

migran dari kawasan luar bandar di negeri Kelantan. migrasi luar bandar ke bandar merupakan jenis aliran migrasi yang paling utama. Migrasi ini melibatkan perpindahan penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar-bandar besar untuk mencari peluang pekerjaan. Perlis dan lain-lain menuju ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Petaling Jaya. Terengganu. Johor Bahru dan George Town. Kedah. .Migrasi Luar bandar ke bandar ‡Negara sedang membangun seperti Malaysia. ‡Misalnya. Shah Alam. ‡Tujuan utama penghijrahan ini ialah untuk mencari peluang pekerjaan khususnya dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan yang berkembang pesat di bandar-candar besar tersebut. Pahang.

Terengganu. KETENGAH. Pahang. ‡Di Malaysia. Perak. Sebahagian besar penduduk luar bandar di Kedah. KEJORA. aliran ini berlaku pada awal tahun 1970-an. Melaka dan Pulau Pinang berhijrah ke kawasan pembangunan wilayah atau kawasan tanah rancangan penempatan peneroka seperti JENGKA. ‡Dasar dan polisi kerajaan ini dilaksanakan oleh agensi seperti FELDA dan FELCRA. Migrasi ini dilakukan oleh golongan pesara yang ingin menghabiskan usia tua mereka di kampung halaman masingmasing yang terletak di luar bandar.Migrasi bandar ke luar bandar ‡Migrasi ini dipengaruhi oleh faktor ingin menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan tenteram serta jauh dari kesibukan kota. Kelantan. Perlis. Negeri Sembilan. DARA. Johor. . KESEDAR. ‡Selain itu. kos hidup rendah di luar bandar juga menjadi pendorong golongan ini untuk menetap di luar bandar setelah pendapatan mereka berkurangan dan hanya bergantung kepada pencen sahaja. Migrasi luar bandar ke luar bandar ‡Migrasi ini berlaku ke atas penduduk di kawasan kampung tradisional atau desa yang berhijrah masuk ke kawasan luar bandar yang lebih terancang dan tersusun di bawah program pembangunan tanah dan program pembangunan wilayah.

‡Mengembangkan perniagaan. dari bandar sederhana ke bandarbesar atau sebaliknya bergantung kepada motif migran tersebut. pertukaran tempat kerja. pembukaan cawangan baru oleh sesebuah syarikat ataupun diberi peluang untuk melanjuntkan pelajaran ke IPTA dan IPTS yang hanya terdapat di bandar yang lebih besar Transmigrasi ‡Transimigrasi merupakan satu bentuk program migrasi terancang yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memindahkan penduduk dari kawasan yang padat dan sesak ke kawasan yang jarang penduduk ‡Langkah ini telah dilakukan oleh kerajaan Indonesia semenjak tahun1930-an iaitu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yg amat padat ke pulau-pulau lain yang masih jarang pendudk seperti kalimantan. ‡Adakalanya migrasi jenis ini berlaku secara berperingkat-peringkat iaitu dari bandar kecil ke banadar sederhana ke bandar besar dan ke bandar raya atau metropolis. dari bandar kecil ke bandar besar.Migrasi Bandar ke Bandar ‡Migrasi ini melibatkan beberapa trend misalnya dari bandar kecil ke bandar sederhana. sematera dan sulawesi .

‡Objektif utama adalah untuk mengurangkanm masalah kependudukan di Pulau Jawa di samping membangunkan sumber alam khususnya tanah yang masih luas di kepulauan lain di Indonesia. .migrasi iaitu meyelerakkan penduduk dati Pulau Luzon yang padat ke Pulau Mindanao yang jarang penduduk. kerajaan Filipina juga turut melaksanakan trans. Begitu juga di Thailand yang menempatkan semula petani miskin dari Dataran Tengah Thailand sejak 1940 ke kawasan baru. Polisi ini juga bertujuan untuk mengimbangi taburan penduduk. ‡Selain Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful