DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE (DeCeE

)

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE .

care urmează celei în care se stabileşte tipul de test vizat .obiective • Punte de legătură între conţinuturi evaluare în calitate de componente ale curriculumului • Elaborarea matricei de specificaţii constituie una dintre etapele proiectării testului docimologic.

nivelele taxonomice la care se plasează obiectivele de evaluare .conţinuturile (care vor fi vizate) .Ce este matricea de specificaţii ? • un tabel cu două intrări care serveşte la proiectarea şi organizarea itemilor dintr-un test docimologic • în matrice sunt precizate: .

• liniile matricei de specificaţii includ elementele de conţinut vizate • coloanele se referă la nivelele taxonomice care vor măsura performanţele elevilor în raport cu aceste conţinuturi • celulele tabelului. aflate la intersecţia dintre elementele de conţinut şi nivelele taxonomice pentru nivelul cognitiv cuprind procentele de itemi (din totalul itemilor consacraţi întregului test) ce vor fi folosiţi în proiectarea testului .

Tipuri de matrice de specificaţie În funcţie de scopul şi tipul testului care trebuie proiectat.se pot elabora: .matrice de specificaţii generală .matrice de specificaţii detaliată .

conţinuturi largi .Matricea de specificaţii generală • este utilă în proiectarea testelor sumative (specifică unităţi mari de conţinut şi nivele taxonomice generale).testele sumative care vizează conţinuturi mai restrânse . fie nivelele taxonomice .testele formative • poate detalia fie conţinuturile care vor fi acoperite prin test.obiective cu nivele de complexitate ridicate Matricea de specificaţii detaliată • este recomandată pentru: . care vizează: .

5 (3i) 6 (1i) 12p Total % 45 Integrarea funcţiilor raţionale simple Integrarea funcţiilor iraţionale Integrarea unor funcţii ce conţin exponenţiale Integrarea funcţiilor trigonometrice 9 (2i) 8p 13.5 (1i) 30 6i 29p 5p 15 Total % Nr.5 (1i) 5p 4.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE NIVELURI COGNITIVE CONŢINUTURI Achiziţia informaţiei Înţelegere 9 (2i) 8p Aplicare Analiză 13.5 (3i) 12p 4 (1i) 4p 4 (1i) 4p 6 (1i) 6p 6p 20 4 (1i) 4p 4 (1i) 4p 6 (1i) 6p 6 (1i) 6p 20 3 (0i) 3 (0i) 4. itemi Punctaj 20 4i 16p 20 4i 16p 30 6i 29p 100 20i 90p+10 .

înţelegere. respectiv 15%. 30%.20%.20%.• Am atribuit celor patru niveluri cognitive (achiziţia informaţiei. ponderile 45%. iar celor patru conţinuturi.respectiv 30%. analiză ) ponderile 20%. • Ponderile din celulele matricei au fost calculate înmulţind ponderile de pe fiecare linie cu ponderile de pe fiecare coloană: 20% ⋅ 45% = 9% . aplicare. 20%.

Astfel.• În celule am trecut şi numărul de itemi ce testează fiecare conţinut (testul având 20 itemi). . pentru conţinutul numărul 1 avem: • În matrice am figurat şi punctajul corespunzător itemilor din fiecare celulă: 9% ⋅ 20 = 2i 9% ⋅ 90 = 8 p • Se acordă 10 puncte din oficiu.

deoarece celalte conţinuturi 2. dorind să evaluez explicarea opţiunilor de calcul în scopul optimizării soluţiilor. .3. integrarea unor funcţii ce conţin exponenţiale.• În matricea de specificaţie ponderea cea mai mare 45% o are conţinutul 1 (Integrarea funcţiilor raţionale simple). integrarea funcţiilor trigonometrice) se reduc la acestea. respectiv 4 (integrarea funcţiilor iraţionale.

achiziţia informaţiei 1i .achiziţia informaţiei 2i .analiză 3i Integrarea funcţiilor iraţionale 4 itemi (20p) .Total: 20 itemi Integrarea funcţiilor raţionale simple 10 itemi (40p) .aplicare 3i .aplicare 1i .înţelegere 1i .înţelegere 2i .analiză 1i .

înţelegere 0i .achiziţia informaţiei 0i .analiză 1i Integrarea funcţiilor trigonometrice 2 itemi (10p) .Integrarea unor funcţii ce conţin exponenţiale 4 itemi (20p) .înţelegere 1i .aplicare 1i .analiză 1i 10 puncte din oficiu .aplicare 1i .achiziţia informaţiei 1i .

Corelarea obiective – itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 O1 O2 O3 O4 O5 O6 .

I13 . I15 (24p) I7. I17 .MEDIU I6. I19 . I16 . I18 (26p) UŞOR GREU I3. I4. I2 (8p) I9. I14 . I8. I20 (24p) FOARTE UŞOR FOARTE GREU I1. I12 . I5. I10 (8p) . I11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful