Bab 1 : Pengenalan kepada Statistik

1.1 Takrifan Statistik 1.2 Istilah-istilah Statistik 1.3 Kategori Statistik 1.4 Pengkelasan Jenis Data 1.5 Sumber Data

1

1/6/2011

Objektif
Pada akhir bab ini, anda boleh:  Memerihalkan takrifan statistik dengan tepat dan mengelaskan statistik ke dalam dua kategori.  Membezakan populasi, sampel dan pembolehubah bagi suatu masalah.  Membezakan dan mengelaskan jenis-jenis data dari segi tahap ukuran, bentuk dan perwakilan.  Mengenalpasti pemerolehan sumber data yang diperlukan dalam penyelidikan.

2

1/6/2011

Apa itu statistik? Berikan contoh statistik 3 1/6/2011 .

1 Takrifan Statistik Peralatan 6M bagi pemanipulasi data Mengumpul Meringkas Menganalisis Mentakrif Mengelas Menyusun Supaya kebolehpercayaan keputusan analisis dapat dinilai secara objektif 4 1/6/2011 .1.

2 Istilah-istilah Statistik Populasi Parameter (µ. s) 5 1/6/2011 .1. W2) Sampel B Xb Sampel A Xa Sampel C Xc Statistik (X .

2 Istilah-istilah Statistik Juga dikenali sbg Elemen/Unit responden/unsur/ unit.1. Objek atau sumber utk dapatkan maklumat Pembolehubah Ketinggian (cm) 160 162 157 155 Nilai yg diperolehi drp satu pembolehubah 1/6/2011 Ali Ciri-ciri individu dlm unit populasi Guna Elemen Swee Lin Aida Cerapan Prakash nilai yg167 Satu tetap Pemalar 6 .

Satu kajian dijalankan untuk menguji keberkesanan teknik baru pengajaran subjeksubjek di peringkat SPM sesebuah negeri di Malaysia. 7 1/6/2011 . Satu kajian dijalankan untuk mengetahui tahap pengetahuan komputer bagi pelajarpelajar sekolah rendah di Selangor. sampel dan pembolehubah bagi pernyataan kajian di bawah: 1.Fikir dan buat Nyatakan apakah populasi. 2.

1.3 Kategori Statistik Kategori Statistik Statistik Perihalan Statistik Aruhan 8 1/6/2011 .

Markah ujian bagi kursus statistik ‡ Keseluruhan data set data ‡ Nama-nama pelajar unsur ‡ Markah-markah pelajar cerapan Pamer data dlm bentuk yg bermakna 9 1/6/2011 .3 Kategori Statistik-Perihalan Menggunakan kaedah berangka dan grafik untuk menentukan corak set data.1. meringkaskan maklumat daripada set data dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk yang menarik.

1.3 Kategori Statistik-Perihalan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1st Qtr 2n Qtr 3r Qtr 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4th Qtr ast West orth ¡ 1st Qtr 3r Qtr 2n Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2n Qtr 3r Qtr 4th Qtr 10 ¡     1/6/2011 .

11 1/6/2011 .3 Kategori Statistik-Aruhan Mengandungi kaedah yang menggunakan keputusan sampel untuk membuat keputusan atau pengganggaran mengenai populasi.1. Sebahagian besar statistik adalah membuat keputusan. peramalan dan penganggaran mengenai populasi berdasarkan keputusan yg didapati drp sampel. aruhan.

1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Perwakilan Bentuk Tahap Ukuran 12 1/6/2011 .

1.4 Pengkelasan Jenis Data Perwakilan data Kuantitatif Boleh diukur & wujud dlm skala nombor Kualitatif Tidak boleh diukur melalui skala nombor 1/6/2011 13 .

1.4 Pengkelasan Jenis Data Bentuk Diskrit Selanjar 14 1/6/2011 .

1.4 Pengkelasan Jenis Data Diskrit Mempunyai sukatan data tertentu. Data yang boleh dibilang. cth: bilangan perkataan dlm satu muka surat. bilangan pelajar yg mempunyai komputer 15 1/6/2011 .

4 Pengkelasan Jenis Data Selanjar Mempunyai sukatan data berterusan dan boleh mengambil nilai-nilai dalam satu selang. cth: ketinggian bangunan. masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu tugasan 16 1/6/2011 . Data yang boleh diukur.1.

1.4 Pengkelasan Jenis Data Tahap Ukuran Data Nominal Data Ordinal 17 Data Selang Data Nisbah 1/6/2011 .

4 Pengkelasan Jenis Data Data Nominal Data boleh dikategorikan. mempunyai nama atau label tertentu cth: jantina.1. respon pelajar terhadap kajian ya / tidak 18 1/6/2011 .

cth: pengetahuan komputer pelajar dikelaskan kpd cemerlang. baik. 19 1/6/2011 .1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Ordinal Data boleh disusun ikut tertib tetapi perbezaan nilai tidak dapat ditafsirkan atau tidak memberikan apa-apa makna. sederhana atau lemah.

bukannya tiada kuantiti) cth: suhu badan 36.1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Selang Data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data dapat ditafsirkan atau ditentukan. termasuk bacaan negatif.6666°C 20 1/6/2011 . Walau bagaimanapun nilai 0 bukan titik permulaan (nilai 0 memberi nilai tertentu.

4 Pengkelasan Jenis Data Data Nisbah Data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data dapat ditafsirkan atau ditentukan disamping bermula pada sifar utk menunjukkan tiada kuantiti. cth: bacaan halaju kereta 90km/j.1. 120km/j 21 1/6/2011 .

5 Sumber Data  Secara amnya data boleh diperolehi secara Eksperimen Rekod Sejarah 22 1/6/2011 .1.

5 Sumber Data Di dalam bidang fizik. data yang diperlukan dikumpul melalui eksperimen terkawal. 23 1/6/2011 . Digunakan oleh saintis.1. sains hayat dan sains sosial. biologi.

Dalam banyak kes. Digunakan oleh peramal kajicuaca.1.5 Sumber Data Dalam sesetengah situasi. tidak mungkin berbaloi untuk menjalankan eksperimen. ahli ekonomi 24 1/6/2011 . data perlu diambil daripada sumber-sumber yang dipercayai ± rekod berkenaan perkara yang telah berlaku. ahli statistik.

1. data boleh diperolehi daripada Sumber terbitan Ujikaji daripada rekabentuk Kajian/soal selidik Pemerhatian 25 1/6/2011 .5 Sumber Data  Secara khususnya.

Terbahagi kpd 2: Data primer & Data sekunder Menjalankan kawalan terhadap unit/elemen. 1/6/2011 26 .1.5 Sumber Data Sumber terbitan Ujikaji daripada rekabentuk Kajian/soal selidik Pemerhatian Diambil drp buku. Tanya beberapa soalan kpd individu dlm sampel dan rekod jawapan. Memerhatikan unit/elemen ujikaji dan rekod pembolehubah yg diminati. suratkhabar dll. jurnal.

Penerbitnya bukan pengumpul data.5 Sumber Data-Sumber Terbitan Data Primer Data Sekunder Penerbitnya adalah pengumpul data.1. 27 1/6/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful