BAHASA MELAYU KESUSASTERAAN, KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU FUNGSI KESENIAN MELAYU

MUHAMAAD AMIRUL IQMAL BIN MOHAMMAD FADILL PPISMP 2.12

FUNGSI KESENIAN MELAYU ‡Medium hiburan ‡Media untuk pendidikan ‡Kesenian diperlukan dalam upacara ritual dan agama ‡Lambang identiti bangsa .

‡ Seni lakon ± contoh : sandiwara dan lakonan bangsawan di atas pentas. nyanyian dan gubahan lagu.Jenis dan Bentuk Kesenian Melayu ‡ Seni suara ± contoh: bunyi-bunyian. ‡ Seni tari . muzik. ‡ Seni bahasa ± contoh : penggunaan bahasa seperti ucapan dan penulisan dan karya-karya kesusasteraan. ‡ Seni rupa ± contoh : lukisan dan pahatan patung.

‡ Seni tari berbeza daripada perlakuan manusia yang biasa seperti makan. . berjalan dan berlari. minum.Seni tari ‡ -merupakan satu perlakuan yang bersifat teknikal dan ada kalanya agak kompleks.