TEkNIk

PENSUCAPAN AWAM
PENGUCAPAN AWAM
T. Hunt (1987) ÷ "Perucapan Awam
merupakan proses penyampaian buah
fikiran, maklumat, pandangan dan
perasaan kepada para hadirin dengan
menggunakan lambang-lambang bahasa.¨
Mat Jizat Abdol (1992) "Perucapan umum
tergolong kepada segala bentuk
persembahan ucapan, syarahan dan juga
ceramah.¨
PRÌNSÌP:
Membantu pengucap dan tidak
menonjol;
Memberi penekanan maksud; dan
Bertepatan.
A. JENIS-JENIS
Ceramah Umum.
Pidato Umum.
Sesi Diskusi Umum.
. TUJUAN
- Menyampaikan Fakta & Maklumat.
- Memujuk hadirin "Celik Akal.¨
- Mempengaruhi hadirin agar menyedari
& merasa terpanggil untuk berubah.
- Komunikasi Hikmah.
- Berkongsi Pengalaman.
· Kata-kata adalah pedang yang menyentuh jiwa
dan akal.
· Kata-kata adalah pembuka medan taufik dan
hidayah¨.
· Kata-kata adalah pemangkin semangat dan
penggerak Jiwa Besar.¨
. PRA-PERSEDIAAN
1. Tempahan
2. Masa
3. Skop/Tajuk
4. Kajian PeIanggan
a. Jenis Audien
PeIajar
PeIajar + PI
Ibu apa sahaja
b. iIangan
c. KeIuIusan
d. HaI-haI Iain - minat, budaya semasa, poIitik
5. ahan Edaran
Hormat Majlis
Pengenalan Tajuk
Definisi
Rangka Ucapan
Huraian
Penutup
25:.,5,,2
D. PEMAHAIAN UAPAN
1. PengenaIan
Salam dan penghormatan mengikut
protokol. Laksanakan "Setting Awal
yang memberangsangkan¨ demi
untuk strategi "Tawan Minat¨.
Biodata sebelum ceramah.
Fakta yang memberangsangkan.
Cerita yang menarik.
Kenyataan provokatif.
Simulasi yang menimbulkan gimik.
Preview kandungan dan ilmu baru.
Rakan seregu ÷
selesakan mereka.
Unsur Suspen.
HORMAT MAJLIS
Memberi SaIam, Ucap SeIamat dan
MengaIukan Kehadiran Hadirin
Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan
Pengerusi Majlis.
Yang Berbahagia Tuan Pegawai Pelajaran
Daerah Serai Wangi, Datuk Siti Nurhaliza
Taruddin.
Yang berusaha, barisan urus setia Kursus
Ìnduksi En. Anuar Zain dan Cik Maya Karin,
seterusnya rakan-rakan peserta Kursus Ìnduksi
Kumpulan 1 ambilan 2/2008.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan selamat sejahtera.
Memberi SaIam, Ucap SeIamat dan
MengaIukan Kehadiran Hadirin
Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan
Pengerusi Majlis.
Yang Berbahagia Tuan Pegawai Pelajaran
Daerah Serai Wangi, Datuk Siti Nurhaliza
Taruddin.
Yang berusaha, barisan urus setia Kursus
Ìnduksi En. Anuar Zain dan Cik Maya Karin,
seterusnya rakan-rakan peserta Kursus Ìnduksi
Kumpulan 1 ambilan 2/2008.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan selamat sejahtera.
PENENALAN
TAJUK
Memberi Fakta Menarik
Mengemukakan Keganjilan
Memberi Statistik
Mengemukakan Soalan Retorik
Membuat Cerita
Berjenaka
Membaca Petikan Al-Quran, Hadis
Memetik Kata Pujangga
Merujuk Kepada Majlis
Merujuk Kepada Hadirin
Merujuk kepada diri sendiri
Mengimbas Peristiwa Sejarah
Penghormatan Peribadi
Boleh gunakan...
2. Kandungan Isi eramah
Fakta/isi yang jelas dan menyakinkan.
Diolah dengan mudah.
Contoh yang menarik.
Sokongan Sumber yang
tepat dan menyakinkan.
Penggunaan alat bantu.
Tidak Terlalu Ìlmiah.
APA ?
BILA ?
MENGAPA ?
CONTOH/BUKTI
SIAPA ?
DI MANA ?
BAGAIMANA ?
PENEGASAN
Disampaikan dengan gaya persembahan
dan teknik yang memberangsangkan :-
1. Melihat wajah audien dengan ikhlas.
2. Penyampaian bersemangat.
3. Laras Bahasa dan sosio linguistik sesuai.
4. Bahasa badan yang terkawal.
5. Mimik muka.
6. Suara yang terkawal dan nada pelbagai.
1.UNSUR-UNSUR UCAPAN:
4 unsur membina ucapan dan
membezakan ucapan awam dengan
ucapan lain:-
1 Pengucap
2 Ucapan
3 Audien / khalayak
4 Situasi
2 : PENGKELASAN UCAPAN
Terbahagi 2:
Tujuan:-
Pemberitahuan
Penunjukan / mempengaruhi
Menghibur
Majlis khas
Cara:-
Dihafal
Dibaca
Spontan
3: Langkah-langkah penyediaan dan
persembahan ucapan berkesan:
8 langkah:-
Mengawal kegugupan
Menganalisis diri sendiri / situasi dan audien
Mengunpul bahan ucapan
Menyusun bahan
Merancang pengenalan
Merancang penutup
Berlatih
Menyampaikan ucapan (persembahan
ucapan)
4. BAHAN UCAPAN
Format :-
Pengenalan 15 %
Ìsi / badan 75 %
Penutup 10 %
5. BAHASA BADAN
Anggota badan yang perlu digerak-
gerakkan selaras dengan sebutan lisan.
Tujuannya untuk menyokong bahasa
lisan supaya lebih difahami dan
berkesan kepada audiens. Seluruh
tubuh kita terlibat dalam aktiviti ini
termasuk mata, kepala, mimik muka,
tangan, bahu, jari dan juga cara kita
berdiri.
5. BAHASA BADAN
Unsur:-
Penampilan diri
Mendekati dan meninggalkan tempat
berucap
Tempat berucap
Posisi tubuh
Gerakan tubuh
Penggunaan nota
5. BAHASA BADAN
Unsur (sambungan);-
Penggunaan rostrum
Penggunaan rostrum
Penggunaan mikrofon
Kontaks mata
Mimik muka
6. SUARA
1. Kekuatan
2. Nada
3. Kelajuan
4. Lafaz sebutan
5. Ulangan
7 Perkara Penting
TAJuK - HFtYFluRuH ´ SFHuA ASPFK
Tl0AK A0A utSuR PFRKAuHAt ´ P0llTlK
Tl0AK HFtYFtTuH PFRlßA0l ´ KuHPulAt ´
KAuH
ßFRSF0lA (HFtTAl, FlZlKAl, FH0Sl)
HFt6uASAl ßl0At6 - RuJuKAt´SuHßFR
KFYAKltAt 0lRl
KFtAll KHAlAYAK
Teknik Mengekalkan Minat Audien
1. Unsur Kecindan
2. Cerita yang menarik
3. Penggunaan Bahasa Segar
a. Kata-kata Ìndah
b. Pantun
c. Peribahasa
d. Kata-kata "Melampau¨
4. Simulasi/Main Peranan
5. Rehat sebentar
6. Alat ÷ bantu yang sesuai
7. Unsur Suspen
MENYAMPAÌKAN UCAPAN: PANDUAN
DALAM PENYAMPAÌAN.
Gaya tersendiri
Berkeyakinan
Jangan gopoh
Adakan hubungan
Jangan mula dengan
merujuk nota
Bercakaplah dengan
audiens
Rujuk nota sekali-
sekala
Kawal suara
Berdiri tegak
Bahasa badan
Jangan gelisah
Tunjukkan kita gemar
bercakap
Sembinyikan kesilapan
Guna alat bantu
berkesan
Beredar dengan yakin
PERKARA YANG PERLU DÌELAKKAN
DALAM UCAPAN AWAM
1. Gelisah,
2. Gopoh,
3. Menyinggung khalayak
4. Mula dengan merujuk nota
5. Huraian panjang
6. Penghuraian yang berbelit
7. Menunjukkan 'ego'
8. Menukar gaya bercakap
9. Mengakui lupa idea
10. Menengok jam
11. Menyalahkan masa
12. Meminta maaf berulangkali
13. Teknik menarik perhatian yang tidak
berkenaan
14. Berhenti tiba-tiba
PENGGUNAAN MÌKROFON:
Laraskan mikrofon dengan mulut
Laraskan bunyi
Jenis mikrofon
Kedudukan mikrofon
Belajarkan mengunakan mikrofon
Jangan tanggalkan mikrofon dari
'stand'nya
PANDUAN PENGUCAPAN
YANG BERKESAN:
Menanggani kegugupan
Menganalisis audiens, majlis dan diri
sendiri
Mengumpul idea dan maklumat
Mengatur bahan ucapan
Merancang pengenalan ucapan
Merancang penutup ucapan
Membuat latihan berucap
Menyampaikan ucapan
MERANCANG PENUTUP
UCAPAN:
Mengulang semula kaedah yang kita
gunakan dalam teknik menarik perhatian
semasa pengenalan
Merujuk kembali kepada tema majlis
Membuat rayuan akhir
Mengemukan soalan
Membentuk mood
Membuat ramalan masa depan
Memberi cabaran
PenampiIan diri PenampiIan diri
Pakaian (kasut, baju, tali leher, sarung
kaki, bertali pinggang, tudung)
Kebersihan badan (gigi, ketiak, kuku,
rambut)
Gaya berjalan (tegak, bongkok, seret
selipar)
Gaya bercakap (cepat, gagap,nada
sederhana, senyum)
Gaya diri (kunyah chewing gum, ketawa)
Laksanakan Gaya Pengucapan "Bercakap
Dengan¨ Bukan Strategi "Bercakap
Kepada.¨
Pantang:-
Menegur hadirin secara langsung
Menyatakan tidak bersedia
Suara tidak jelas
Tidak peka suasana sekeliling
"Over Action¨
Terlalu merendahkan diri
Elakkan:-
Serangan Peribadi
Terlalu merendah diri
Ìsu-isu Sensitif; Agama, Perkauman,
Politik
Kata Gelaran yang tak bersesuaian
Melalut / merepek-repek
Pemburu cicak / lipas
25:.,5,,2
Penutup
Review.
Kata ÷ kata semangat.
Mengajak berfikir dan berubah.
Salam dan doa.
SKÌMA PERMARKAHAN
Markah penuh 20 markah
Ìsi ÷ 8%
Gaya ÷ 4%
Bahasa÷ 4%
Ìntonasi ÷ 4%
SKÌMA PERMARKAHAN
Isi ( 8 % )
3 isi
3 huraian
2 Bonus- contoh dan huraian
aya ( 4% )
Elemen rasa dan perasaan
Elemen yakin dan bersemangat
Bahasa Badan
SKÌMA PERMARKAHAN
ahasa ( 4% )
Penyampaian menepati tajuk
Tatabahasa
Sebutan Jelas
Pemilihan kata
Intonasi ( 4% )
Perbezaan rentak suara
Kepelbagaian rentak suara
Nada suara - luwes

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful