UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL TT2113 TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PUSAT SUMBER BAB

6 : FOTOGRAFI DALAM PENDIDIKAN

Left: Under-exposed. Center: Correct exposure. Right: Over-exposed

Left: Photo in focus. Right: Photo out of focus

Wide angle lenses give you a wide field of view, ideal for landscapes. Canon 5D 16-35mm F2.8L II USM @ 25mm F8.0 8 sec.

Pengenalan
Gambar atau foto sebenar - alat visual yang efektif kerana dapat menvisualisasikan sesuatu perkara dengan lebih konkrit, realistik dan lebih tepat juga merupakan media penyampaian dan perkongsian maklumat yang utama. Penghasilkan gambar foto memerlukan kemahiran dalam bidang fotografi seperti pengetahuan teknikal (penggunaan kamera & alatan sampingan) serta kaedah pengawalan dan penentuan spesifikasi kamera yang utama. Kini telah dipermudahkan dengan penggunaan kamera digital ataupun kamera automatik.

Fotografi
Greek- Phos (cahaya), Graphein (tulis/lukis) Umumnya- penghasilan imej oleh tindakan cahaya.

Cabang-cabang Fotografi
3 cabang penggunaan fotografi :1) Seni (Fine Art) - gabungan foto dengan (lukisan & alatalat seni). Pelik & abstrak kerana sukar difahami maksudnya. 2) Komersial ± potret, gambar kumpulan & pemandangan dengan bantuan komputer dan perisian grafik. Penterjemahan imaginasi ke alam realiti. 3) Fotografi Penggunaan (Applied Photography) Bidang fotografi udara, perubatan,pendidikan dokumentasi dsb.

Peralatan
Nilai dan harga bukan penentu kualiti sesuatu gambar foto yang dihasilkan. Kamera sebagai perantara untuk menyampaikan maklumat, cahaya adalah bahasa fotografi, ton warna dan susunan objek pula mempebgaruhi keberkesanan penyamapaian iaitu mempunyai daya tarikan. Peralatan asas adalah kamera dan filem. Peralatan tambahan seperti lensa, kanta, penapis atau filter dan sebagainya.

Kamera
Jenama kamera yang utama di pasaran antaranya ialah Nikon, Canon, Pantex, Olympus dan sebagainya. Ciri-ciri tersebut secara ringkasnya boleh dinyatakan seperti yang berikut : Nikon Kelasakan Canon Kemodenannya Mamiya Penghasilan dalam Studio Vivitar Pilihan lensa yang pelbagai Pantex Kemurahannya Leica Kehalusan kanta Olympus Sentiasa tampil dengan teknologi terkini

Jenis-jenis Kamera
Kamera dapat dikategorikan mengikut jenis berdasarkan beberapa faktor utama seperti cara berfungsi dan sebagainya. Antara jenis-jenis kamera yang utama ialah : 1) Pocket Camera (Kamera Kocek) ± 2) a. Kamera SLR (single lense-reflect) b. Kamera SLR format besar 3) Rangefinder (atau viewfinder) 4) Twin Lens Reflex ( Lensa Kembar) 5) View Kamera 6) Kamera Instant (Segera) 7) Kamera Digital

Pelarasan Kamera
Spesifikasi / aspek ternikal yang perlu diketahui oleh seseorang jurufoto dalam pelarasan kamera antaranya : 1) Kanta atau Lensa (Lens) 2) Fokus 3) Pengawalan Dedahan (Exposure) 4) Bukaan Kanta (Aperture) 5) Kecepatan Pengatup Kanta (Shutter Speed) 6) Jarak Jelas (Depth of Field)

1.Lensa/Kanta
Merupakan salah satu komponen yang boleh digunakan untuk melaras kamera agar mendapat ketepatan imej yang diperlukan. Jenis-jenis kanta : 1. Fish Eye Lens (16 mm dan ke atas) 2. Wide Angel Lens (20mm hingga 35mm) 3. Normal Lens (45mm hingga 55mm) 4. Short Telephoto Lens (75mm hingga 105mm) 5. Telephoto Lens (135mm hingga 500mm) 6. Mirror Lens (250mm hingga 2000mm) 7. Macro/Micro Lens (50mm hingga 55mm) 8. Perspective Control Lens (20mm hingga 35mm) 9. Zoom Lens (20 ± 35mm, 35 ± 70mm, 28 ± 85mm, 28 ± 105mm, 28 ± 200mm, dll)

2.Fokus
Memfokus merupakan suatu proses menentukan ketepatan sesuatu imej atau objek yang ingin dirakamkan. Jarak Fokus a) Ditentukan mengikut keupayaan sesuatu kanta / lensa yang digunakan b) Kanta normal lebih rendah jarak fokusnya berbanding dengan kanta telephoto (telephoto lens) atau kanta zoom. c) Kanta wide angle lebih rendah jarak fokusnya daripada kanta normal. Proses memfokus, istilah yang sering digunakan ialah : 1. Blur / kabur 2. Focus / jelas 3. Out of focus / tersasar dari fokus utama 4. Tak fokus / imej pecah

Pengawalan Dedahan (Exposure)
Menentukan banyak mananya cahaya yang akan dapat sampai kepada filem. Dua alat kawalan yang memainkan peranan utama dalam menentukan dedahan (exposure) yang betul untuk satu-satu kamera ialah SS (Shutter Speed) dan f. (aperture). Penunjuk yang biasa digunakan di dalam meter cahaya ialah : 1. Warna (a) Hijau (Normal ± cukup cahaya) (b) Merah (Lebih atau kurang cahaya ± bergantung pada keadaan) 2. Tanda (a) + Lebih cahaya (b) - Kurang cahaya (c) o Normal (cukup cahaya)

The exposure is the amount of light received by the film or sensor and is determined by how wide you open the lens diaphragm (aperture) and by how long you keep the film or sensor exposed (shutterspeed). The effect an exposure has depends on the sensitivity of the film or sensor.

Bukaan Kanta (Aperture)
Mengawal kekuatan/darjah kecerahan memasuki kamera dan juga mengawal jarak jelas (depth of field). Berikut merupakan antara ciri-ciri utama aperture :
1) Alatan untuk mengawal cahaya dan terletak pada kanta 2) Bertanda nombor ± berkadar songsang dengan bukaan Kecil bukaan (Misalnya 32: luas kedalaman medan µhigh depth of field¶) Besar bukaan (Misalnya 1.4 : kurang @ sempit µshallow depth of field¶. 3) Mempunyai pelaras seperti berikut : f/4, 5.6, 8, 11, 16, 22«. dan digelar nombor f / f stop 4)Bukaan aperture : ¼, 1/5.6, 1/8, 1,11« 5) Semakin besar nombor f, semakin kecil bukaan aperture. Contoh : f/4 bersamaan ¼ , f/5.6 bersamaan 1/5.6

Pembukaan Kanta atau Saiz Aperture a) Angka f merujuk kepada saiz aperture b) Lebih besar f lebih kecil aperture

Kecepatan Pengatup Kanta (Shutter Speed)
Fungsi utama Pengatup Kanta atau shutter ialah : a) Mengawal jangka masa cahaya memasuki kamera. b) Mengawal pergerakan objek/subjek. - Jika menggunakan kelajuan shutter perlahan, objek/subjek seakan-akan bergerak (terapat calar-calar). Ciri-ciri utama shutter adalah seperti berikut : a) Shutter bertindak sebagai kelopak mata kamera. b) 2 jenis shutter iaitu Shutter di dalam lensa atau shutter daun dan Shutter di dataran fokal (jenis mendatar dan menegak) c) Pelaras kelajuan :B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000« d) Kadar kecepatan pergerakan ½ saat, ¼ saat, 1/8 saat dsb. e) Kelajuan shutter speed yang tinggi boleh membekukan keadaan. Misalnya kelajuan 1/250 dan ke atas.

This image was shot at 1/500s, freezing the splashing of the waves.

Motion blur created by tracking the car with the camera and shooting at 1/125s. The motion blur and speed effects were further enhanced using techniques described in my interactive e-book.

Jarak Jelas (Depth of Field)
Merujuk kepada jarak di antara objek terdekat dengan objek paling jauh di mana subjeknya berada di dalam jarak fokus. Jarak jelas bergantung kepada aspek berikut : a) Semakin besar nombor f (bukaan aperture kecil), semakin luas jarakjelas. b) Semakin jauh jarak sesuatu objek/subjek yang difokus, semakin luas jarakjelas c) Semakin besar jarak fokal lensa yang digunakan, semakin sempit jarak jelas.

As you can see, at a large aperture of f/2.4 only the first card is in focus, while at f/8 the middle card is sharp and the distant card is almost sharp.

A larger aperture (smaller f-number, e.g. f/2) has a shallow depth of field. Anything behind or in front of the main focus point will appear blurred. A smaller aperture (larger f-number, e.g. f/11) has a greater depth of field. Objects within a certain range behind or in front of the main focus point will also appear sharp.

The depth of field determines how much of an image is in focus. For example, if you took a photo of someone with a mountain range in the background, and both the subject and the mountain range are in focus, you have deep or large depth of field. If the subject is in focus but the mountains are blurred, you have shallow or small depth of field. E.g. F16 gives deep depth of field and F2.8 gives shallow depth of field.

Komposisi
Proses pemilihan dan penyusunan subjek di dalam sesebuah kawasan imej yang ingin dirakamkan. Beberapa panduan utama di dalam menghasilkan komposisi imej yang baik, iaitu : 1. Imej yang mempunyai kadar tumpuan dan minat yang tinggi 2. Menggunakan panduan ³Rule of Thirds´ 3. Pilih sudut kamera yang terbaik 4. Bergerak lebih dekat dengan subjek 5. Menggunakan garisan bagi meningkatkan minat dan kesatuan 6. Beri perhatian kepada latar belakang 7. Rakaman menerusi bingkai 8. Dapatkan gambar penuh aksi

Filem
Tempat imej dirakam dan disimpan sebelum dihasilkan dalam bentuk cetakan 2 Kategori Filem : a) Negatif ± hitam putih dan berwarna (filem sebagai rakaman sahaja) b) Positif ± gambar slaid (imej dirakamkan terus dan filem ini juga merupakan slaid paparan) Kelajuan Filem Kadar kepekaan filem kepada cahaya, diwakili oleh piawaian seperti ISO atau indeks dedahan (exposure indeks *ei). Filem berkelajuan tinggi memerlukan cahaya yang kurang berbanding filem berkelajuan rendah.

3 Piawaian Filem a) ASA : American Standard Association b) ISO : International Standard Organization c) DIN : Deuth Industrie Norm Ketiga-tiga piawaian di atas boleh dibahagikan: a) Perlahan 12 32 b) Sederhana 62 100 125 c) Laju 200 400 800 1000 «««.6400 Jenama Filem
a) KODAK ± warna semulajadi, tubuh badan manusia. b) FUJI ± gambar bercorak, pemandangan kehijauan c) AGFA ± suasana kebiruan d) ILFORD e) MITSUBUSHI f) KONICA

Jenis Filem 1. Day Light Filem ± sesuai di luar bilik (cahaya diperolehi cukup). Dalam bilik, gunakan flash elak kesan gambar kuning (Yellowish Orange Cast) 2. Tungsten Filem - Dalam bilik tanpa gunakan flash.Di luar kesan kebiruan pada gambar. Pemilihan Filem a. Jenis kamera b. Hasil yang diingini c. Jenama dan gred filem d. Berapa banyak foto yang ingin dihasilkan e. Kepantasan filem

Peranan Fotografi Dalam Pendidikan 1. Menyampaikan fakta dalam bentuk visual. 2. Kemudahan pengajaran (Convenience) 3. Stimulasi 4. Perkembangan kemahiran 5. Rekod 6. Persembahan istimewa (special presentation) Penutup Dalam pendidikan , fotografi bukanlah satu bidang untuk golongan tertentu sahaja. Golongan pendidik mampu terlibat di dalam menghasilkan gambar foto mereka sendiri yang boleh digunakan dalam bidang pendidikan dengan sedikit usaha, pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang fotografi. (http://www.all-things-photography.com/digital-slr.html)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful