Konsep Asas Nilai

Kefahaman perbezaan jenis nilai memberikan penjelasan tentang pegangan nilai antara individu. Teori .‡ Berikutnya pula kita akan membincangkan Sistem Nilai (konsep dan jenis-jenis nilai) dan Teori Etika. peraturan-peraturan yang termaktub atau nilai-nilai sejagat.

‡ etika pula akan membantu pelajar melihat perbezaan pandangan manusia dalam ‡ membuat penilaian tindakan masing-masing daripada pelbagai asas teori .

sila rujuk buku Pendidikan Moral oleh Koo Kee Peng dan Tang Chee Yee (1990). Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik. dan salah jika perlakuan/tindakan bertentangan konsep baik dan benar. .Contohn ya: ‡ Kitapatut melakukan apa yangbaik danbenar Andapatut berkelakuanbaik Andapatut makan makanan berkhasiat Menderma adalah satu perbuatan yangbaik dan patut dilakukan ‡ Sesuatu tindakan itu baik atau benar sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab.‡ ‡ ‡ ‡ 3. Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau cara yang berbeza. Bab 1. benar dan ‡ patut.1 Pernyataan Normatif Sebelum kita mulakan tajuk ini.

Dalam konteks kematian pasangan Laleh dan Laden. kembar Iran yang popular. Etika pula sama ada sesuatu perbuatan itu adil atau tidak. telah mencetuskan soal pendebatan moral dalam etika dunia perubatan. Moral ialah pertimbangan sama ada sesuatu perbuatan atau perlakuan itu salah atau sebaliknya. . Secara ringkasnya kes itu menjurus kepada persoalan patut atau tidak patut berdasarkan kepada moral dan etika.

.

Pelbagai tanggapan telah dibuat. . 4 tidak bermoral dan tidak beretika. Walaubagaimanapun kes ini boleh dilihat dari 4 petak: 1 bermoral dan beretika 2 bermoral tetapi tidak beretika 3 tidak bermoral tetapi beretika.

tingkah laku dan situasi) sebagai baik. objek.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jenis-Jenis Nilai Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. Nilai merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia. Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. wujudlah pelbagai kegunaan nilai: Nilai instrumental (ekstrinsik) berbanding nilai instrinsik. berfaedah. dibenci atau di antara kedua pola ini. Justeru. atau sebaliknya iaitu buruk. Nilai relatif berbanding nilai mutlak (absolute) . Nilai subjektif berbanding nilai objektif. (Koo K. buruk. cantik dan lain-lain adalah suatu penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut piawaian mereka. 1990: ms 70) Menilai sesuatu dengan perkataan. idea.P. diingini. iaitu sederhana. tidak berfaedah. baik.

keadilan. kasih sayang. Contoh: Dia berpura-pura rajin di depan ibunya untuk mengambil hati ibunya. Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai . Contoh: Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada perogol setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Nilai peringkat pertama. misalnya baik hati.Nilai Instrumental (Ekstrinsik) berbanding Nilai Intrinsik Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Kualiti yang diterima atau ditolak sbagai alat mencapai sesuatu matlamat. Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. Nilai di atas (mengambil hati) bergantung kepada nilai lain (rajin) untuk mencapai matlamatnya Nilai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. misalnya berani. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat Nilai peringkat kedua. rajin dan hormat menghormati.

Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif Nilai Subjektif Nilai Objektif Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang .

Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat . Boleh berubah mengikut masa Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat. tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan.Nilai Relatif berbanding Nilai Mutlak atau Nilai Absolute Nilai Relatif Nilai Mutlak Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. Nilai relatif ialah arbitrari (tidak tertentu).

Aktiviti 1 Untuk setiap jenis nilai. berikan satu contoh bagi menjelaskan nilai yang dibincangkan Jenis Nilai Instrumental Instrinsik Objektif Subjektif Mutlak Relatif Contoh .

bangsa dan juga sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab.25) Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk memupuk nilai kepada murid-muridnya. Nilai-nilai ini berteraskan kerohanian. 1990. Menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan Menjalankan tugas dengan dedikasi Melatih diri dengan displin Meningkatkan hasil atau produktiviti Berusaha dan mencapai kecemerlangan (Kementerian Pendidikan Malaysia. kemanusiaan dan kewarganegaraan. keyakinan diri dan juga kesyukuran. Penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran KBSR dan KBSM. atau mana-mana mata pelajaran yang diajar di sekolah seharusnya menyelitkan nilai murni untuk dijadikan panduan hidup murid. Matlamat penerapan nilai-nilai murni melalui pendidikan adalah untuk melahirkan insan dan juga warganegara yang baik serta memiliki akhlak mulia. Menanam semangat cinta akan nilai suci Menghormati kebaikan dan membenci keburukan Membentuk sikap positif yang berguna kepada agama. kefahaman. Contohnya guru matematik boleh menyelitka ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .hal. Nilai-nilai murni merupakan unsur yang amat penting dan diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran. Antara objektif yang hendak dicapai menerusinya ialah: Menanam kesedaran. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentas kurikulum.Konsep Nilai Merentas Kurikulum ‡ ‡ ‡ Semua nilai baik sama ada yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.

penerapan nilai merentas kurikulum perlu dilakukan secara berstruktur dan bersungguh-sungguh kerana penghayatan nilai murni tidak akan berlaku secara kebetulan. hormat pelanggan. Contohnya ada sekolah yang tandasnya mesra pelanggan iaitu sama taraf dengan tandas hotel ternama. semasa menyampaikan topik ukuran berat dan panjang. Sesungguhnya pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan negara amat penting dalam merealisasikan Wawasan 202 ‡ ‡ ‡ ‡ . Mengapakah sekolah tersebut mampu mempunyai kualiti tandas yang sedemikian hebat sedangkan kebanyakan sekolah menghadapi masalah mengekalkan tandas dalam keadaan bersih. murid perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dinyanyikan. keadilan. Semua warga sekolah perlu bekerjasama untuk menentukan kejayaan konsep ini. Bagaimana budaya sekolah berupaya memupuk nilai murni ke dalam diri pelajar? Rumusannya. Selain itu sekolah haruslah mengaplikasikan nilai murni dalam rutin bilik darjah.Konsep Nilai Merentas Kurikulum ‡ ‡ nilai murni seperti kejujuran. Siapakah yang harus diberikan pujian dan apakah kaitannya dengan nilai merentas kurikulum? Dalam majlis-majlis di sekolah seperti perhimpunan. Begitu juga mereka perlu berdisiplin sepanjang tempoh perhimpunan dengan tingkah laku yang telah ditetapkan. luar bilik darjah. kurikulum dan majlis-majlis sekolah. Guru boleh mengaitkan cerita tentang peniaga yang berjaya dalam perniagaan disebabkan pelanggannya percaya terhadap kejujurannya menimbang dan mengukur barangan yang dijual.

Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan ‡ fungsi tertentu . Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral. ‡ 2.‡ Rumusan ‡ 1. ‡ 3. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur ‡ sesuatu.

benar dan patut diamalkan dengan ‡ mengambil kira kepelbagaian latar belakang individu seperti agama danadat ‡ 6.‡ baik. benar danpatut merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi Insan Bermoral ‡ 5. Dalam masyarakat majmuk. konsep baik. benar dan patut . Peraturandan pegangan prinsip moral seseorang akan menentukan bagaimana ‡ dia menghayati konsep baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful