You are on page 1of 33

| 

 |
|   


 


 

İlk reklamlar sesliydi; sokak


satıcıları mallarının
fiyatlarını yüksek sesle
bağırıyor, müşteri çekmeye
çalışıyorlardı. Yunanlılar
³bağırarak reklam´la
hayvan ve esir satıyorlardı.Thebes¶te 3000 yıllık bir reklam
özel bir esiri yakalamak adına
yapılmış ve şöyle deniyor;
³...Terzi Hapu¶nun dükkanına geri
döndürülmesi halinde ±ki bu
dükkanda arzu ettiğiniz en iyi
giysiler vardır- bir tam altın
vereceğiz´.İlk reklam şirketi, 1786 yılında, Londra¶da
kuruldu. Şirketin sahibi William Tayler,
özellikle yerel basında sayısız ilan
yayınlattı.
• 


 

| | 

İçinde bulunduğu
zaman ve
mekandan
bağımsız
etkileşim olanağı
sunan sanal
iletişim ortamıdır.
| |

  
 
 
•! " # !
| |


$³TELL ME AND I'LL


FORGET;
SHOW ME AND I MAY
REMEMBER;
INVOLVE ME AND I'LL
UNDERSTAND.´ ANCIENT CHINESE PROVERB
| |


$

 
 


 
 
 

 
  
  
 %  %
&  
 Banner ± Rich Media
 SEM
 Social Media
 Viral Marketing
 In Game Advertisement
 Mobile Advertisement
 Mix Advertisement
• 
 
 
 
 
Sonra görsel olarak çok yaratıcı
bannerlar değişik medya türleri
kullanrak yapıldı. Flash
teknolojisiyle birlikte bannerlara
oyun, video, vb şeyler entegre
edilerek çok daha interaktif
reklam yapılır hale geldi.
.
Adwords ile herkes kendi
bütçesi kadar reklam
verebilir hale geldi. Reklam
.
platformu demokratikleşti
MoreClick¶in Araştırmasına
Göre Türkiye¶de Google
AdWords Kullanımı %61
Seviyesinde
 

Blogger başta olmak üzere internette web alanı olan


herkes reklam yayınlayıp para kazanır hale geldi.


'() 
 &
* •((

ö84 098 900 üye


90.000.000 Cityville Üyesi
300 000 kobinin facebook
sayfası var.
+ 
& +
+ 
+ 
& +
& +
,-
./ 0 1 23,4
5-6,3
7/  58-3
9/ 688
:/ |8" 
(3
(•
& +
Ò !" 
#$
"% 
&

'()(*+
 
 ,-
 
 
Yeni Reklamclık Artık Bu Evrende Olacak
(
 


 A.B.D. ilk 6 ayda 12 milyar


dolar reklam harcaması
 Türkiye Online Reklam 100
Milyon tl
(•
 +

 Türkiye¶de Mobil Reklamcılık


60 milyon tl
 A.B.D. De %138 lik artışla 877
Milyon $