Analisis ralat Rekod dan laporan Sampel kerja Temubual Alat-alat pentaksiran Ujian rujukan kriteria Pemerhatian Ujian rujukan norma Probe Kuiz .

€ Laporan-laporan mengenai maklumat murid digunakan oleh guru pemulihan khas untuk mendapat satu gambaran yang menyeluruh berkaitan murid tersebut. € Bahan tersebut boleh terdiri daripada bahan secara bertulis ataupun tidak bertulis. .

€ Bagi memperolehi maklumat yang lebih menyeluruh. € Sumber . guru perlu membuat analisis sampel kerja untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan murid dalam mata pelajaran yang dipelajari.maklumat sedia ada berkaitan sampelsampel kerja yang dihasilkan murid berikut dalam mata pelajaran yang dipelajarinya.

sifat atau kemahiran. € Contoh ujian. € .Ujian ini dibina untuk menentukan status seseorang pelajar dalam sesuatu bidang. perbandingan antara pelajar tidak timbul. pelajar dapat membezakan huruf ¶b· dan ¶d·. Belum menguasai € Oleh itu. Telah mengetahui atau 2. € Maklumat yang diperolehi mengelaskan pelajar kepada kategori: 1.

Ujian yang baik dapat mendiskriminasikan pelajar dengan tepat. Markah ujian hanya dapat ditafsirkan melalui perbandingan prestasi seseorang pelajar dengan yang lain.€ € € € € Fungsi utama ialah untuk membandingkan pelajar di antara pelajar di dalam sesuatu bidang . . Ujian ini mengandungi soalan-soalan yang sederhana kesukarannya kerana yang mempunyai kesukaran yang sederhana mempunyai kuasa diskriminasi yang baik. sifat atau kemahiran yang diuji. Antara ujian rujukan norma ialah peperiksaan UPSR. SPM dan STPM yang mana melibatkan jumlah pelajar yang ramai. PMR.

€ Ujian boleh dijalankan sebaik tamat sesei pengajaran untuk mengetahui sama ada murid tersebut memahami apa yang diajar .

€ Guru memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang berlainan .€ Bertujuan untuk mengetahui sama ada pelajar boleh menjalankan tugasan dalam situasai yang berlainan.

€ Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para professional untuk mengumpul maklumat khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. . € Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan.

€ Guru boleh mendapat maklumat berkaitan murid dengan menemubual ibu bapa. guruguru yang lain. atau rakan sebaya murid. .

€ Kesilapan . guru boleh mengkaji ralat yang terdapat dalam sampel kerja pelajar. € Oleh yang demikian.yang dilakukan pelajar boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang belum dikuasainya. € Pelajar akan sering melakukan kesilapan yang sama bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasai mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful