BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BROSUR

)
Disediakan oleh : Nurul Amalia Binti Mohd Saad Nur Sarah Binti Abdullah Mohd Lukhman Hashim Tuan Mohd Fakhrurazzie Tn Hussin (PISMP ² PEND SENI VISUAL P6B) Nama pensyarah: En Januri bin Aiyub

DEFINISI BROSUR .

Brosur merupakan risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Biasanya. . Brosur juga merupakan sebuah buku kecil yang diterbitkan bagi meningkatkan imej sesuatu organisasi atau kumpulan. buku ini mempunyai halaman hadapan yang menarik.

Maklumat dalam brosur ditulis dalam bahasa yang ringkas.Brosur mampu memberi penjelasan tentang suatu produk. . dan lainlain dengan maksud untuk memperkenalkan produk dan membuat pengiklanan. sekolah. layanan. profil perusahaan. dan mudah dipahami dalam waktu singkat.

Brosur terdiri dari satu halaman. dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk sejumlah panel yang terpisah dan mempunyai beberapa muka. .umumnya dicetak pada kedua sisi.

. keuntungan apa saja yang didapat bentuk fizikal. Media ini sangat efektif dalam mempengaruhi pengguna untuk membeli suatu produk. Di dalam Brosur kita dapat menjelaskan dengan lebih lanjut apa saja kelebihan suatu produk. warna. ukuran serta bagaimana cara mendapatkan produk tersebut.Brosur merupakan media yang paling banyak digunakan oleh pengusaha.

CIRI-CIRI BROSUR YANG BAIK .

Mempunyai logo. Menggunakan form yang sesuai dan mudah difahami oleh pembaca. . Menggunakan tulisan warna yang terang bagi menarik perhatian pembaca. Mempunyai saiz tulisan yang sesuai tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. nama syarikat dan slogan untuk pengetahuan pembaca.

Mempunyai maklumat yang ringkas dan padat.Mempunyai kesinambungan dengan grafik yang diletakkan. Mempunyai halaman pertama yang menarik. .

CONTOH-CONTOH BROSUR .

.

.

.

.

.

RUBRIK PEMARKAHAN UNTUK BROSUR .

Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. Mempunyai fakta yang asas dan tambahan yang sesuai. FAKTA Mengandungi beberapa fakta asas. Mempunyai fakta yang asas dan tambahan yang lengkap. jelas dan sesuai. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. . menarik dan sesuai. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi.TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Terdapat beberapa fakta yang salah. FUNGSI Rekabentuk dan paparan salah. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful