Descriere generala si metode de exploatare

capacitatea mondial a generatoarelor eoliene era de 73 904 MW. ajungându-se ca.y Energia eolian este o surs de energie regenerabil generat din puterea vântului. produc ia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 i 2006. ponderea energiei eoliene în consumul total de energie s fie semnificativ: Danemarca (23%). y De i înc o surs relativ minor de energie electric pentru majoritatea rilor. acestea producând ceva mai mult de 1 % din necesarul mondial de energie electric . . Germania (6%). în unele ri. Spania (8%). La sfâr itul anului 2006.

. energia eolian fiind sursa de energie cu cea mai rapid cre tere în ultimii ani.5 m/s. care sunt capabile de a genera electricitate. Pu ine zone pe p mânt au aceste viteze ale vântului.7 % din suprafa P mântul (excluzând oceanele) s fie acoperite de parcuri de turbine. când vânturile sunt mai puternice. i turbine noi de vânt se construiesc în toat lumea. acest procent crescând iarna. sau 20 de kilometri pe or . fapt care creeaz mi c ri de aer. dar vânturi mai puternice se pot g si la altitudini mai mari i în zone oceanice. Acest nivel de exploatare ar necesita 12. Energia eolian este folosit extensiv în ziua de ast zi. Se crede c poten ialul tehnic mondial al energiei eoliene poate s asigure de cinci ori mai mult energie decât este consumat acum. Energia cinetic din vânt poate fi folosit pentru a roti ni te turbine. de i aceasta necesit o vitez a vântului de aproximativ 5.Vânturile se formeaz deorece soarele nu înc lze te P mântuluniform. presupunând c terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru p trat. Unele turbine pot produce 5 MW. Aceste cifre nu iau în considerare îmbun t irea randamentului turbinelor i a solu iilor tehnice utilizate. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp.

Avantaje Dezavantaje .

Costuri reduse pe unitate de energie produs . Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substan e poluante i gaze cu efect de ser . Nu se produc de euri. de exemplu. Energia eolian în special este printre formele de energie regenerabil care se preteaz aplica iilor la scar redus . ajungând în S. iar previziunile sunt de continuare a sc derii acestora deoarece se pun în func iuni tot mai multe unit i eoliene cu putere instalat de mai mul i megawa i.A.U. costurile de scoatere din func iune.[1][2][3] În 2004 pre ul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime fa de cel din anii 1980. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a sc zut substan ial în ultimii ani. în cazul generatoarelor eoliene. caracterizat de cre terea alarmant a polu rii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili. chiar dac nu se iau în considerare externalit ile negative inerente utiliz rii combustibililor clasici. dar prin modul particular de generare reformuleaz i modelul de dezvoltare. Spre deosebire de centralele nucleare. acestea putând fi integral reciclate. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaz nu numai producerii de energie. la cap tul perioadei normale de func ionare. . Energia eolian s-a dovedit deja a fi o solu ie foarte bun la problema energetic global. prin descentralizarea surselor. unde costurile de scoatere din func iune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei. sunt minime. devine din ce în ce mai important reducerea dependen ei de ace ti combustibili.[4] Costuri reduse de scoatere din func iune. datorit faptului c nu se ard combustibili. s fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili. Producerea de energie eolian nu implic producerea nici unui fel de de euri.Avantaje În contextul actual.

Oricât de mare ar fi limita admis . pre ul de produc ie pe unitate de energie electric a sc zut drastic. Spania Principalele dezavantaje sunt resursa energetic relativ limitat . La început. Un alt dezavantaj este riscul mare de distrugere în cazul furtunilor. prin îmbun t irea parametrilor tehnici ai turbinelor. Un alt dezavantaj este i "poluarea vizual " . inconstan a datorit varia iei vitezei vântului i num rului redus de amplasamente posibile. omorând p s ri i necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor. la cifre de ordinul 3-4 eurocen i pe kilowatt or . De asemenea. îns . În ultimii ani. Argumente împotriva acestora sunt c turbinele moderne de vânt au o apari ie atractiv stilizat .i de asemenea produc "poluare sonor " (sunt prea g l gioase). c ma inile omoar mai multe p s ri pe an decât turbinele si c alte surse de energie. un important dezavantaj al produc iei de energie eolian a fost pre ul destul de mare de producere a energiei i fiabilitatea relativ redus a turbinelor. precum generarea de electricitate folosind c rbunele.adic . Pu ine locuri pe P mânt ofer posibilitatea producerii a suficient electricitate folosind energia vântului. se afirm c turbinele afecteaz mediul i ecosistemele din împrejurimi.Dezavantaje Ferm de energie eolian în Tarifa. au o apari ie nepl cut . deoarece creeaz poluare i duc la efectul de ser . ajungând. dac viteza vântului dep e te limitele admise la proiectare. sunt cu mult mai d un toare pentru mediu. întotdeauna exist posibilitatea ca ea s fie dep it . .

Tipuri de turbine eoliene .

Turbine cu axa verticala Turbine cu axa orizontala Eolienele cu levita ie magnetic .

.

aeroturbina trebuie instalata tinand seama de urmatoarele: viteza medie a vantului trebuie sa depaseasca 16 km/h inaltimea la care este instalata sa depaseasca 12 m . dar din motive de fiabilitate nu sunt folosite decat in cazuri speciale. Majoritatea turbinelor eoliene moderne sunt de tipul Horizontal-axis wind turbines (HAWT). Inventatorul a creat o aeroturbina compacta care poate fi montata pe acoperisul unei cladiri sau poate fi atasata altor structuri cum ar fi podurile. crede ca are raspunsul la aceasta problema. turbinele eoliene erau destinate spatiilor largi. fiind incompatibile cu zonele urbane. Avantajele folosirii acestui sistem: nivelul foarte scazut al zgomotului si al vibratiilor nu dauneaza pasarilor functioneaza indiferent de directia vantului costuri de mentenanta reduse Pentru a functiona eficient. Exista si turbine eoliene cu palele in spatele vantului. cu palele elicei pozitionate la un unghi pozitiv. multe orase au un mare potential din punct de vedere al energiei eoliene. In cazul din urma turbinele eoliene sunt folosite impreuna cu panourile solare si baterii pentru a furniza constant electricitate in zilele inorate sau senine fara vant. Intre timp. La eficienta unei turbine contribuie dimensiunea palelor si tipul convertorului din miscare axiala in electricitate. Vantul care trece prin palele elicei este incetinit si imprastiat. aria acoperita de o miscarea completa a paletelor rotorului si patratul vitezei vantului. datoria dimensiunilor si zgomotului produs.convertor de energie eoliana (wind energy converter WEC) sau wind power unit (WPU). La inceput. In aceste conditii eficienta maxima obtinuta de o turbina eoliana este de 59%. Bil Becker. adica axa de rotatie e rotorului este orizontala. in fata vantului.Turbinele eoliene au doua destinatii majore: includerea intr-o centrala eoliana sau furnizarea de energie locuintelor izolate. Turbinele eoliene mai sunt denumite si generatoare de vant. profesor la Universitatea din Illinois. la o distanta sigura de turn. valoare peste care vantul se intoarce in palele turbinei. Puterea generata de o turbina eoliana este direct proportionala cu densitatea aerului. acesta fiind plasat in varful turnului.

. Cladirea prezentata in poza din dreapta foloseste 8 aeroturbine si a fost special proiectata pentru a mari viteza curgerii aerului pe deasupra acoperisului. Cateva aeroturbine au fost instalate pentru teste in zona Chicago.In functie de model. acestea pot genera intre1kW si 1.8 kW cand sunt expuse la curenti de aproximativ 48 km/h. pretul fiind cuprins intre$15000 si $21000.

iar datorita contructiei. . Cele mai multe turbinelor cu axa orizontala au si o cutie de viteze care transforma miscarea de rotatie lenta a palelor intr-una mai rapida. Rotorul turbinei poate fi plasat in fata sau spatele turnului. orientarea pe directia vantului se face automat. Deasemele palele sunt si rezistente pentru a nu fi indoite si impinse in turn. Turbinele cu rotorul in spatele turnului au avantajul ca palele elicei se pot indoi.Turbine cu axa orizontala Rotorul si generatorul de curent sunt pozitionate in varful turnului si trebuie aliniate pe directia vantului. reducand suprafata ce se opune vantului la viteze mari. necesara pentru a creste eficienta generatorului de curent. La turbinele cu rotorul in fata palele sunt departate de turn si usor inclinate. Datorita turbulente aerodinamice din spatele turnului la majoritatea turbinelor cu axa orizontala rotorul turbinei este pozitionat in fata. Pentru acesta majoritatea folosesc senzori si servomotoare pentru a se alinia pe directia vantului.

generatorul si toate componentele mai sofisticate find plasate la baza. rotorul find pozitionat aproape de pamant. Principalele tipuri sunt: Darrieus.Turbine cu axa verticala La acest tip de turbine axa este verticala. In prezent sunt in dezvoltare cateva tipuri de turbine verticale care sunt mult mai eficente. le scade eficenta. usurand astfel instalarea si mentenanta. Deasemenea un dezavantaj este si faptul ca acest tip de turbine nu pornesc singure. majoritatea folosind generatorul pe post de motor pentru a porni. Giromill. dar pozitionarea lor aproape de sol unde viteza vantului este mai redusa. Aceste turbine sunt tot timpul aliniate cu directia vantului astfel nu este necesara nici o adjustare in cazul in care vantul isi schimba directia. Quietrevolution siSavonius . Turby. In loc de turn acest tip de turbine folosesc fire de sustinere.

Noua tehnologie permite producerea energiei eoliene chiar dac viteza vântului scade pân la numai 1. fiind suficient o vitez echivalent cu cea a curentului de aer produs datorit trecerii unui camion. cercet torii chinezi au brevetat în anul 2006 ni te lag re circulare cu magne i permanen i. ca i la trenurile de mare vitez . de pild . Turbina poate fi cump rat i din România.Eolienele cu levita ie magnetic Eolienele cu levita ie magnetic nu au nevoie de vânt puternic i pot fi amplasate oriunde. Efectul reducerii frec rii dintre piesele în mi care m re te eficien a morii de vânt cu cel pu in 20%. În plus. cea mai mare parte a mi c rii turbinei se desf oar în timp ce ea este suspendat în aer. turbina cu suspensie magnetic produce energie chiar i atunci când vântul bate mai încet. . Cu ajutorul acestor lag re.5 metri pe secund . care permit rotirea axului cu frecare extrem de redus . Imitând tehnologiile folosite de trenurile pe pern magnetic . pentru c energia nu se mai pierde prin fric iune.

Cu acest nou sistem. . ci i în alte p r i ale rii. sau pentru a produce energia necesar iluminatului stradal. care a adus în România primele mori de vânt cu levita ie. eolienele pot func iona chiar în Bucure ti. Eolienele sunt deja în func iune în peste 30 de ri. cum ar fi cele din Dobrogea sau din v ile zonelor muntoase. unde sunt folosite mai ales în agricultur . care. Voicu Albu. Compania chinez Zkenergy produce deja în serie eoliene de 300 wa i.Poate fi amplasat pe cas Noua tehnologie permite implementarea acestui sistem nu numai în zonele cu vânturi puternice permanente. împreun cu toat aparatura necesar . întrucât nu prezint un risc pentru locuin e mai mare decât o anten de satelit. în fermele izolate. unde vântul bate în mod normal . explic reprezentantul companiei Vornado Energie. cânt resc numai 23 de kilograme i pot fi amplasate pe acoperi urile caselor. unde este câmpie .

Pre ul opera ional este zero. În acest fel.Eolienele scot ap pentru iriga ii În Germania. în perioadele în care consumul casnic se reduce sub nivelul produs de ea.3. în care tr iesc trei-patru persoane. O familie care are o suprafa agricol de numai un hectar-dou . ferma putând s . i ar sc dea cantitatea de energie furnizat de eolian . împreun . în func ie de condi iile de instalare. care se ridic la 2. cu ajutorul unei pompe i a unei eoliene care produce curent la cea mai mic adiere a vântului. noul sistem nu necesit racorduri sau aprob ri i este nepoluant. cele dou sisteme alternative pot furniza energia electric necesar unei locuin e izolate. poate scoate apa pentru iriga ii chiar de acolo. Eoliana poate fi asociat cu un panou solar de m rime medie i. cu motorin sau cu un cablu foarte lung. Un contor special de m surare a energiei electrice va marca cât curent a consumat locatarul din re ea.i p streze certificatul eco . existând doar un pre investi ional. în perioadele de supraconsum. noul sistem a fost imediat implementat în agricultur . unde produce energia electric necesar pompelor pentru sistemele de iriga ii din fermele individuale. Se reduce factura de electricitate Chinezii au anun at c pân la sfâr itul anului 2009 vor fi gata i turbinele cu levita ie magnetic de 1 kilowat i 5 kilowa i. care ar putea asigura curentul necesar unui apartament. izolat undeva în mijlocul câmpului. spre deosebire de modul tradi ional de a ac iona pompele. dac ar fi racordat la re eaua na ional .500 . .000 de dolari.

O nou fabric în SUA Acest tip de eolian a fost prezentat pentru prima dat la expozi ia Wind Power Asia din Beijing. MagLev folose te levita ia magnetic pentru a sus ine lamele verticale f r a mai fi nevoie de un suport. for ele magnetice care ac ioneaz asupra lui î i modific tot timpul atât direc ia. iar acum se construie te înc o uzin în Arizona. în 2006. Problemele care apar sunt legate îns de stabilitatea corpului care trebuie s leviteze i s se mi te în acela i timp. Uzina din China a început s produc eoliene MagLev pe 5 noiembrie 2007. a a cum se întâmpl la turbinele eoliene tradi ionale. din acest motiv.000 de case. O inven ie care exist dintotdeauna Pe P mânt pentru ca un corp s poat levita sunt necesare for e magnetice care s anuleze efectul atrac iei gravita ionale. cunoscu i sub numele de supermagne i . sub ac ionariat mixt chinezo-american. Costurile de operare sunt mai mici cu 50% fa de turbinele tradi ionale. Prin simpla deplasare. Teoretic nu e greu s creezi un câmp electromagnetic. iar durata estimat de via este de 500 de ani. cât i m rimea. adic destul cât s alimenteze 750. Se pot face i turbine uria e. . mai ales dac ne gândim c bobina a fost inventat de aproape un secol. Ea folose te magne i permanen i din neodimium. Cu ajutorul magne ilor se elimin practic frecarea. orice obiect î i schimb pozi ia în câmpul gravita ional i. capabile s produc un gigawatt de energie electric . iar turbina cap t o durat de via mai mare i instala ia are un cost mai mic de exploatare.

.

Cele mai diamagnetice materiale cunoscute sunt superconductorii. Folosirea lor pe termen lung. reprezint unul dintre marile secrete ale patentului turbinei eoliene cu suspensie -magnetic . care prin îns i compozi ia lor resping orice câmp magnetic exterior prin crearea unui câmp propriu de sens opus . Cu ajutorul lor s-au realizat rulmen ii f r frecare sau lag rele în care piesele ce se rotesc nu se ating. pot bloca liniile fluxului magnetic în anumite condi ii. din grupa lantanidelor. în plus. . f r condi ii speciale de protec ie. Magne ii care con in neodimium sunt îns cei mai puternici dintre cei cunoscu i de om. care.Piese în mi care care nu se ating Pentru a stabiliza mi carea unui corp care a fost f cut s leviteze se pot folosi metode electronice de reglare a câmpului electromagnetic (cu ajutorul unui computer care calculeaz rapid schimb rile) sau se utilizeaz a a-numitele materiale puternic diamagnetice . care se oxideaz foarte u or în aer. Neodimiumul folosit de chinezi este un element chimic foarte rar întâlnit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful