You are on page 1of 32

Onderwijs van morgen

Generatie Einstein in de klas: lesgeven aan
jongeren van de 21ste eeuw
MBO Centraal 29 januari 2008
Inez Groen
© Copyrigth Inez Groen
Niets uit deze presentatie mag vermenigvuldigd worden.
Waar gaan we het over hebben?
De vraag
Hoe wordt lesgeven/leren aantrekkelijk binnen
competentiegericht onderwijs?
We leiden ze op voor ... ?
http://nl.youtube.com/watch?v=syF5viDijJg
.. Verveling?

“This was a movie that i make with tjeerd...
we had nothing to do.. so... we did this...”
Generaties?
Generatiekloof
1. Dat wij niet idealistisch meer waren
2. Dat wij brutaal waren
3. Dat wij lang haar droegen
4. Dat wij niet luisterden

...
Leraren over leerlingen:
Ze leren niets meer
... Brutaal
... Stappen gelijk naar de directeur
... Doen hun pet niet af, dragen piercings
... Hebben geen motivatie
... Zijn lui
... Zappen alleen maar
Leerlingen over leraren
Begrijpen ons niet
... Nemen ons niet serieus
... Luisteren niet
... Geven ons niet goed les
... Tonen geen respect voor ons
Wat leraren willen:

 Goed lesgeven door het leuk en interessant te
maken
Wat leerlingen willen:

 Goed les hebben door ‘echt’ iets te leren, op
welke manier dan ook
Interpretatieverschil over:

De inhoud van het begrip “goede” les:
De manier waarop een goede les is ingericht en
eruit ziet;
De manier waarop kennis/vaardigheden worden
overgedragen;
De basisvraag: wat is een les?
De basisvraag: wanneer ben je aan het leren?
2 x leren/2 x lesvormen

Het colosseum:
Wikipedia
National Geographic
2 x leren/2 x lesvormen

Maar ook:
Leer deze tekst uit het hoofd
Zeg de tafel van 7 op
En ondertussen
... is school ontzettend belangrijk
Waarden van jongeren
• Authenticiteit
• Respect
• Zelfontplooiing
• Gezelligheid
School en jongeren?
• School belangrijkste sociale ontmoetingsplek
• School is onderdeel van het leven, tussen alle
andere activiteiten
• School is verplicht, want er is leerplicht
• Omslag naar competentiegericht onderwijs past
bij ontwikkeling jongeren
• Loslaten van structuur en kader past niet bij
pubers
• Leraar/mensen/personen nog altijd belangrijkst
in eindoordeel over school
*De balansschool
Herontwerp MBO

x
x x
x x
x
x
x
x x

+/-
Landelijk
+/-
Het ROC, door de ogen van de leerling
De ideale les
• Wordt gegeven
• Combinatie van docent, inhoud, vorm en
lesmateriaal
• Houdt rekening met waarden jongeren als
respect, authenticiteit en gezelligheid... Maar
dan wel zoals jongeren het invullen
De ideale docent
• Heeft respect voor de leerlingen

.... ?

Vorm een groepje en bespreek respect in de klas:
wat betekent dat voor jezelf en wat betekent
het voor een leerling.
De ideale docent
Respect?
De ideale docent
Respect voor de leerling =
door het creëren van een goed leerklimaat: orde en rust in
de klas
door de leerling serieus te nemen: moeilijke en uitdagende
lessen
door te accepteren dat een diploma essentieel is
door ze niet in de steek te laten
door er te zijn, aanspreekbaar, zichtbaar
door je te houden aan gemaakte afspraken (consequent bij
iedereen)
door volwassen te zijn
door tegen een stootje te kunnen
De ideale docent
Is een “echte” docent
Met de juiste opleiding
Met de juiste houding
Met de juiste competenties
Met de juiste pedagogische achtergrond
De ideale inhoud?
• Is een combinatie kennis/vaardigheden
• Maar vooral zwaar op kennis
• Combineert meerdere methodes om hetzelfde onderwerp
over te brengen
• Is altijd nodig voor de toekomst/het diploma (en als dat
niet zo is, dan verzin je maar een reden dat het wel zo
is....)
• Wordt serieus genomen door de docent en is dus vreselijk
belangrijk
• Is dan ook uitdagend, moeilijk en .. Leerzaam..
De ideale vorm?
• ... Een les is een les
• En een les heeft een structuur (of zou die moeten
hebben)
• Die structuur zou idealiter zijn:
– Docent voor de klas
– Vertelt wat er gaat gebeuren/wat er geleerd gaat
worden
– Staat voor de klas en stuurt het gehele leerproces
– Eerst uitleg
– Dan zelf doen
– Dan kijken of we het kunnen
– Meer uitleg
• Combineert werkvormen aansluitend bij leerstijlen: lezen,
luisteren, praten en doen
Het ideale lesmateriaal?
• Is “echt” materiaal: boeken! (of cd’s of dvd’s afhankelijk
van de methode)
• Sluit op verschillende manieren aan bij de leerlingen:
biedt theorie, biedt oefeningen
• Sluit aan bij competentiegericht onderwijs
• Is contextueel.. Maar niet alleen en niet altijd
De ideale les
• Is een echte les, met een echte lesvorm
• Met echt materiaal: boeken, cd’s, sites
• Met echte docenten
• Met onderwerpen die er echt toe doen
Want anders...?
Letten ze niet op
Behandelen de docent respectloos
Staken
Vallen uit
... Noem maar op
En wat kan school meer
betekenen dan een verplicht
nummer?
• School kan helpen ambities te bereiken of aan
te wakkeren
• School kan motiveren
• School kan leerlingen leren het beste uit
zichzelf te halen
• School kan leerlingen helpen zichzelf te
overtreffen
• School kan leerlingen begeleiden en steunen
Want wat willen jongeren van
school?
• Willen betrokkenheid
• Willen persoonlijke aandacht
• Nemen hun toekomst serieus
• Hogere kwaliteitseisen
• Leren anders
• Studeren serieuze zaak
• School is geen lolletje
• Zijn en blijven onzeker (pubers)
• Hebben nog altijd structuur en kaders nodig
Alleen in Nederland..?

Studenten in de VS...
Meer weten?
Malmberg heeft de volgende methoden voor u:

MBO
Communicatie in Beroep en Bedrijf >> 
Taalblokken >>
Educatie
EHBN >>
Nieuwe Buren >>
Alfa >>
Examentrainer >>
Groundwork >>
Nieuw Perspectief >>
Sprint >>
Startpunt >>
Wilt u beoordelingsexemplaren bestellen of graag persoonlijk
advies?
Bel onze afdeling Voorlichting via 073 628 8766 of mail naar
voorlichting.mbo@malmberg.nl.