Konsep Asas Teori Keperluan Maslow

keperluan asas - Keperluan fisiologi asas(makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria,tidur,rehat) - Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, semburna kendiri dan lain-lain)

Teori Keperluan Maslow ‡ Motivasi intrinsik kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia ‡ Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecemerlangan ‡ Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan apabila individu mendapat kepuasan dalam sesuatu hiraki keperluan kepada hiraki yang lebih tinggi berlaku secara semula jadi .

orang lain dan semula jadi boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri Mempunyai minat meluas terhadap aktiviti sosial .Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringat tinggi boleh memahami hakikat sebenar Mempunyai pemikiran tersendiri Boleh menerima diri.

Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringat tinggi mempunyai kawan karib dan suka menolong orang mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dan kepahitan .

gembira. .Implikasi konsep keperluan dalam amalan bilik darjah untuk mencapai objektif pelajaran guru harus membertinbangkan langkah langkah yang disarankan seperti berikut:Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pembelajaran agar mereka merasa seronok. harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya.

Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan. .Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti P&P.