KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF AGAMA KRISTIAN

Agama kristian m bahagikn manusia kpd 2bhgn: ‡ Kewujudan manusia sebelum dosa muncul dalam kehidupan mereka ‡ Setelah manusia berdosa dan diusir drpd taman Eden.

Adam menjadi mahluk yang hidup. Paradigma Kristian mengenai Adam ada dua iaitu Adam Pertama dan Adam Akhir. Ia adalah manusia pertama. seperti ada tertulis: manusia pertama. demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang hidup. (ge 2:7) Adam tidak dilahirkan oleh seorang perempuan. ADAM PERTAMA disebutkan sebagai berikut: Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.ASAL PENCIPTAAN MANUSIA Penciptaan alam dan manusia (Adam dan Hawa) pada perspektif agama Kristian sama dengan agama Yahudi kerana kedua-duanya merujuk kepada kitab Genesis dalam Perjanjian Lama. (1 korintus 15:45) 2 2 .

kerana semua orang telah berbuat dosa.ASAL PENCIPTAAN MANUSIA (samb ) Namun Adam sebagai manusia pertama melakukan dosa dengan melanggar perintah Tuhan. (Roma 5:12) 3 . sebab itu. demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Sejak itu. tidak ada lagi manusia yang sempurna dalam dunia sepanjang zaman. bahkan semua manusia memiliki dosa dalam gen mereka yang boleh bermutasi atau diwariskan dalam keturunan manusia.

sebagai peribadi Tuhan yang maha agung yang kedua dalam Tritunggal telah dilahirkan dari perut seorang perempuan untuk menjadi manusia biasa agar dapat dikorbankan dengan sempurna. Tuhan sendiri yang menumpahkan darah-Nya bagi menebus dosa Adam. iaitu manusia ciptaan Tuhan yang sewajarnya tanpa dosa. Jesus adalah Tuhan yang maha pencipta itu. Jesus adalah Tuhan yang maha agung itu. namun Jesus juga adalah manusia biasa seperti yang Tuhan maksudkan. Tuhan telah menyediakan ADAM KEDUA. 4 . Tuhan yang maha agung dan maha pencipta alam semesta ini akhirnya mati disalib di Kalvari. Jesus.ASAL PENCIPTAAN MANUSIA (samb ) Menurut paradigma Kristian. Tuhan yang maha agung itu sendiri yang turun ke bumi dan hidup seperti manusia biasa. Adam sempurna yang boleh dikorbankan untuk menebus dosa.

AJARAN KRISTIAN MENGENAI MANUSIA 1. Mempercayai ganjaran dosa dan pahala dari Tuhan. Pensaliban Jesus adalah lambang pengorbanan suci untuk melepaskan manusia dari dosa warisan tersebut. Kesalahan-kesalahan (dosa) penganut Kristian boleh diampunkan oleh paderi-paderi tertentu apabila seseorang itu membuat pengakuan dihadapannya. Manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. 6. Manusia terdiri dari unsur roh dan jasad 2. Dosa ini dikenali sebagai dosa warisan iaitu dosa yang dolakukan oleh Adam. Mempercayai kehidupan di alam akhirat selepas mati. 4. 5. 3. 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful