DIPERSEMBAHKAN OLEH: RUSLINA IFFA HIDAYAH AZURA ADAWIYAH

Jenis Kata Adjektif Pembentukan kata Adjektif Kata adjektif dalam bentuk perbandingan

KATA ADJEKTIF

Sifatan
Warna Ukuran

JENIS KATA ADJEKTIF

Bentuk waktu Jarak Cara Perasan Pancainder a

PEMBENTUKAN KATA ADJEKTIF Kata Adjektif Tu ggal Kata Adjektif Terbitan Kata Adjektif Ganda Kata Adjektif Majmuk .

KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN Darjah Biasa Darjah Bandingan Darjah Penghabisan .

Kelompok Dasar Kata Tugas Kata Praklausa KATA TUGAS Kata Pascakata Kata Prafrasa .

KELOMPOK DASAR KATA TUGAS Kata penyambun g ayat Kata hubung gabungan Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan .

KATA PRAKLAU A Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata p·benar Kata pangkal ayat .

Kata bantu Kata penguat Kata penegas KATA PRAFRASA Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan .

KATA ASCAKATA Kata eneka Kata Pembenda .

 Amat Sungguh Sekali sangat .Kata ini menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama.Kata adjektif ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif.Kata adjektif boleh diikuti atau didahului dengan kata bantu seperti : Paling.

€ Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama dan kata kerja dengan cirinya boleh didahului dan diikuti oleh kata penguat. € Contoh: Amat sakit Sakit sungguh Contoh-contoh ayat : Adik saya tinggi juga . . Hujan pagi ini amat lebat sekali.

suka.lesu.cantik.bulat.marah.jauh Silam.benci.tawar Lembut.biru.tengik Masin.nipis Sayang.hampir.bundar Kurus.lambat.laju Dekat.malas.Penggolongan kata adjektif bolehdilihat berdasarkan jadual: JENIS Sifat atau keadaan Warna Cara Jarak Waktu Bentuk Ukuran Perasaan Pancaindera : Bau Rasa Sentuh Pandang dengar CONTOH Rajin.kuning.suntuk.busuk. Harum.licin.wangi.keras Kacak.kuat .hodoh Merdu.berani Merah.manis.lewat.pendek.nyaring.segera Bujur.hijau Perlahan.

KATA ADJEKTIF SIFATAN ATAU KEADAAN Terdiri daripada perkataan yang memberikan sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. CONTOHNYA: € Baik € Curiga € Cerdik € Pandai .

. KATA ADJEKTIF WARNA Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Pekerja itu menyiapkan tugasnya dengan agak gopoh.CONTOH AYAT Budak baik selalu dipuji.

.CONTOH Biru Hijau Perang CONTOH AYAT Baju merah itu kepunyaanku. Daun-daun hijua tiada lagi pada pokok itu.

c nt h: Panjang Pendek C nt h ayat: Jambatan panjang itu baru didirikan. Bilik kecil mudah diurus .KATA ADJEKTIF UKURAN Jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai bentuk keterangan.

KATA ADJEKTIF BENTUK Jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Pemuda itu mudah dicam kerana berdagu lengkuk. Contoh Bulat Lonjong Contoh ayat: Bola ragbi berbentuk lonjong. .

€ . Contoh € Baharu Contoh ayat Lama € Jalan lama untuk ke kampung itu telah di baiki. Kanak-kanak suka makan makanan segera.KATA ADJEKTIF WAKTU Perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.

Kata Adjektif jarak Perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan antara dua kata nama. € . Contoh € Jauh Contoh ayat Dekat € Rumah yang dituju itu sungguh jauh Rumahnya paling hampir dengan sekolah.

Kata Adjektif Cara Jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan seperti ragam. . Pengaliran air sungai itu sungguh deras. Contoh Cepat Contoh Ayat Lincah Tindak balas orang itu sungguh cepat.

.Kata adjektif Perasaan Terdiri daripada perkataan yang membawa konsep perasaan sebagai penerang kata kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama. Saya sangat benci dengan kelakuan buruknya. Contoh Rindu Contoh yat Benci Dia amat rindu akan emaknya.

dengar. 2) Pisang muda kelat rasanya.Kata Adjektif Pancaindera Terdiri daripada perkataan yang membawa pengertiaan konsep rasa.sebbagai penerang kata nama 1)DERIA RASA CONTOH: Sedap Manis Contoh ayat: 1) Minuman itu sungguh manis .atau gabungan kelima-lima indera.pandang. .bau.sentuh.

2)Bunyi biolanyaa sungguh mersik. DERIA DENGAR Bising Merdu Contoh ayat: 1)Penyanyi itu mempunyai suara yang merdu. .DERIA PANDANG Cantik Tampan Contoh ayat: 1) Pemandangan di pinggir laut itu ssungguh cantik 2) Bayi yang comel itu memenangi hadiah utama.

2)Jangan suka memakia kain lembap. 2)Minyak tengik itu jangan diguna. DERIA SENTUH Halus Licin Contoh ayat: 1)Kain halus itu hasil tenungan tangan . .DERIA BAU € Harum Busuk Contoh ayat: 1)Bedak sejuk itu harum baunya.

seluas merah.jauhjauh.luas .panjang tangan Besar-besar.kehandalan. hati.setinggi-tinggi .tajam.Bentuk Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif majmuk Kata adjektif ganda Contoh Segar .malu merah Keluasan .rabun ayam.

.KATA ADJEKTIF TUNGGAL Terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal Terhasil daripada bentuk kata dasar. Contoh: Sumbangan saya kepada negara masih kecil amat. KATA ADJEKTIF TERBITAN Terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan. Warna kuning digemari oleh kakaknya.

:Membawa pengertian sama...-an.:Menjelaskan keadaan paling. Contoh awalan se. :Gabungan apitan ke-««. APITAN KATA ADJEKTIF Ke-««.-an dengan satu kata dasar daripada jenis kata nama menerbitkan bentuk kata adjektif yang menunjukkan suatu keadaan atau sifat kata nama yang diterangkan. Contoh awalan ter.: Kelulusannya tidak setinggi adiknya.: Dalam kumpulan kami.I. Awalan kata adjektif Awalan ter. Contoh ayat: Cara hidupnya sungguh kebaratan. Awalan se.dialah yang termuda. II. .

kata nama. 2)SISIPAN ²el-.SISIPAN KATA ADJEKTIF Dibentuk melalui gabungan kata dasar daripada jenis kata adjektif. dan ²in-. Contoh ayat : Kulit gelembung itu mulai menanah. atau kata kerja dengan sisipan. 1)SISIPAN ²em.: Contoh ayat :Tepukan daripada penyokongnya begitu gemuruh.-el-.-er-. .4 jenis sisipan ialah ²em-. 3)SISIPAN ²erContoh ayat :Bunyi gerodak kedengaran apabila tabung duit itu jatuh. 4)SISIPAN -inContoh ayat: Sastera Melayu moden adalah kesinambungan daripada sastera Malayu lama.

Contoh ayat : 1. Rumah di bandar itu besar-besar belaka. Penggandaan separa akhiran Contoh ayat : Harimau jadi-jadian itu menakutkan penduduk kampung. . PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJKETIF Menggandakan kata adjektif tanpa menggandakan imbuhannya. Penggandaan separa berawalan. i. Contoh ayat : Sepandai-pandai penipu itu akhirnya tertipu juga.KATA ADJEKTIF GANDA Menggandakan kata adjektif tunggal untuk mmeberi makna keadaan sifat secara menyeluruh. i.

Contoh ayat : Dia dijumpai kusut-masai setelah sesat di dalam hutan. Contoh ayat : i. KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN DARJAH BIASA : . Pengulangan kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. KATA ADJEKTIF MAJMUK. Merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.i. Penggandaan berentak kata adjektif. Pakaian pengantin itu berwarna kuning langsat.

+ kata adjektif + gandaan +kata nama Contoh : Sepandai-pandai tupai .Contoh ayat : i. Malam ini bulan terang. DARJAH PENGHABISAN Darjah penghabisan dapat dilakukan dengan cara berikut : 1. (Secantik boleh jadi sama cantik) \ 2. Contoh ayat : Murid itu kurang pandai daripada murid lain. Bandingan yang sama : Menggunakan awalan se-. DARJAH BANDINGAN 1. Contoh ayat : Gadis itu secantik puteri raja. Se. Bandingan yang berbeza :menggunakan kata penguat lebih atau kurang.

+ kata adjketif Contoh :Terpandai 3)Paling + kata adjektif Contoh : paling pandai 4)Kata adjektif + sekali Contoh : baik sekali 5)ter + amat/sangat +kata adjektif Contoh : teramat baik 6)amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali Contoh:amat pandai sekali. .2) ter.

dan (d) kata pascakata . (c) kata prafrasa. Kata tugak mempunyai tugas-tugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa.Kata tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat. klausa. baik predikat frasa nama. katakata tugas dapat dikelompokkan kepada: (a) kata penyambung ayat. ataupun frasa adjektif. dan ayat. (b) kata praklausa. Berdasarkan kreteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat. frasa kerja.

dan (b) kata hubung pancangan (kata hubung tak setara) Kata hubung gabungan 1. dan. Yang berikut ini ialah contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat: Dia membaca sambil mendengar muzik Hani penyabar tetapi adiknya gelojoh Anisah gemar akan buah ciku dan jambu . dan sambil. Antara kata yang tergolong sebagai kata hubung gabungan termasuklah atau. 3. tetapi.Kata penyambung ayat/kata hubung Kata penyambung ayat ialah kata hubung Kata hubung ini terbahagi kepada : (a) kata hubung gabungan (kata hubung setara). lalu. serta. manakala. malahan. Kata hubung gabungan menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya 2.

dan (c) kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. iaitu: (a) kata hubung pancangan relatif. Kata relatif yang digunakan ialah yang Contoh ayat Lelaki yang meminang anak gadis Tuk penghulu sudah berumur .Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama (klausa induk) Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis. (b) kata hubung pancangan komplemen.

(b) Kerajaan perlu meningkatkan sektor pertanian untuk mengawal inflasi Kata hubung pancangan keterangan atau ringkasnya kata hubung keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama.Kata hubung pancangan komplemen atau ringkasnya kata komplemen digunakan untuk menghubungkan sata klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. . Kata komplemen yang digunakan ialah bahawa dan untuk Contoh ayat: (a) Jurulatih kami menyatakan bahawa kami perlu berlatih dengan gigh.

lantaran. selepas walaupun. tatkala. jikalau. untuk dengan seolah-olah.Kata hubung keterangan terdiri darupada kategori yang berikut: Kata hubung keterangan Keterangan sebab Keterangan syarat Keterangan akibat Keterangan waktu Contohnya kerana. apabila. ketika. biarpun. kalau. sehingga sementara. oleh sebab sekiranya. setelah. meskipun. supaya. sebelum. semasa. kendatipun. jika hingga. sekalipun agar. andai kata. seperti Keterangan pertentangan Keterangan tujuan Keterangan cara Keterangan bandingan . sewaktu. sungguhpun.

sedih terkejut. amboi. cantinya kereta ini! . aduhai. cis. Antara kata seru yang terdapat dalam bahasa Melayu termasuklah aduh. dan kata pangkal ayat. syabas. dan gembira. kata pembenar. ehem. celaka. wah. oh. marah. dan wahai. ah.Kata praklausa Kata praklausa ialah kata yang hadir di hadapan klausa Antara kata yang tergolong sebagai kata praklausa ialah kata seru. Tuah! Cis. kata perintah. Contoh ayat: Aduh. Kata seru Dugunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan dan menghasilkan ayat seruan. pantang datuk nenek aku dinista begitu! Wah. eh. Antara perasaan yang dimaksudkan itu termasuklah hairan·takjub. kata tanya. bisanya tikamanmu.

Dalam ayat. bila. maka kata tersebut perlu disertai partikel ²kah. siapa. berapa.Kata tanya Digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh penggunaan kata tanya: Apakah nama pusat pentadbiran Malaysia yang baharu? Bagaimanakah kesihatan bapa kamu sekarang? Yang menang dalam pertandingan itu siapa? . dan mana. kata tanya boleh wujud dalam bentuk kata ganti nama seperti apa. dan bagaimana. contoh kata tanya ialah mengapa. Sekiranya kata tanya dikedepankan. kata tanya hadir sebagai predikat atau sebahagian daripada predikat.

tolong dan harap.Kata perintah Digunakan dalam ayat perintah untuk menimbulkan sesuatu tindak balas. Jemput duduk. Tolong undurkan kereta awak. usahm sila. Contoh ayat perintah termasuklah jangan. jemput. minta. Tuan Haji. Usah dikenang perkara yang lalu . Contoh penggunaan ayat perintah: Harap murid-murid tidak melalui kawasan ini.

Kata pembenar Digunakan untuk mengesahkan sesuatu pertanyaan. dan betul. Tun Dr. air meliputi 70% daripada permukaan bumi Betul. Kata pembenar yang wujud dalam bahasa Melayu ialah ya. . benar. Itali telah pun mengundurkan tenteranya dari Iraq. Contoh penggunaan kata pembenar: Benar. Ya. Muhathir penasihat Petronas dan Proton.

. kalakian. hatta. dan syahadan.Kata pangkal ayat Hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. sekali peristiwa. sebermula. alkisah. Adapun pada zaman itu Hang Jebat bukan barang-barang orang. Kerap digunakan dalam bahasa klasik dan jarang-jarang digunakan dalam bahasa moden. arakian. Maka Seri Teri Buana pun keluar semayam dihadapan Demang Lebar Daun. Antara kata pangkal ayat yang terdpat dalam bahasa Melayu termasuklah adapun. Contoh penggunan dalam ayat. maka. Alkisah maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas.

kata nafi. atau frasa adjektif. Kata prafrasa bolej dijeniskan kepada kata bantu. dan kata bilangan. frasa adjektif. kata penguat. Kata bantu aspek Kata Bantu Kata bantu ragam . frasa kerja. kata sendi nama. Kata bantu Bertugas membantu frasa kerja. iaitu sama ada frasa nama. kata pemeri. dan frasa sendi nama dengan menimbulkan makna-makna tambahan daripada segi aspek waktu atau ragam. kata arah. kata penegas.Kata prafrasa Hadir di hadapan frasa.

pernah.Kata bantu aspek Menimbulkan suasana perbezaan masa. Antara kata bantu aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu termasuklah akan. atau masa hadapan. belum. masih. sedang. sama ada masa lampau. sudah. masa kini. dan telah Contoh penggunaan kata bantu aspek: Adik-adik Nora sedang melukis Mereka sudah tiba di rumah Sukarelawan Malaysia masih berada di Kashmir Saya akan menyambung pelajaran di Mesir Bayi itu belum bernama .

Kata bantu ragam Menerangkan ragam peraaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan seperti boleh. hendak. . dapat. harus.µ kata penjaga pintu. mahu. Saya hendak membantu mereka Aiman mahu pergi setelah diajak berkali-kali Kita mesti minum selepas makan ´ Kamu boleh masuk jika ada tiket. Jamilah dapat menjawab semua pertanyaan menemu duga. dan mesti Contoh penggunaan kata bantu ragam Kita mesti mengebumikan jenazah itu dengan segera.

Konsep akronim Dalam hal akronim dan singkatan ini. termasuk pelajar-pelajar untuk membezakan konsep akronim dengan singkatan. terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. MARA). Kedua-dua akronim dengan singkatan kata mempunyai fungsi dan cara pembentukannya yang tersendiri .AKRONIM Istilah (sumber Kamus Dewan edisi keempat) Kependekan yg terbentuk drpd gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yg boleh diujarkan sbg satu perkataan (mis RISDA.

Hal ini menunjukkan cara pembentukan akronim tidaklah seperti pembentukan kata-kata tunggal yang lain.Akronim ialah bentuk kata tunggal yang terjadi atau terbentuk daripada huruf-huruf pertama atau suku kata. ataupun bahagianbahagian daripada perkataan-perkataan lain. Gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata ditulis serta dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. akronim tergolong ke dalam kata tunggal walaupun terbentuk daripada percantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau percantuman bahagian-bahagian daripada beberapa patah perkataan. . Dalam bahasa Melayu.

Digital Video Disc.Post Meridiem (after noon).Association of South East Asian Nations (Persatuan Negaranegara Asia Tenggara). Mg .Digital Versatile Disc. Perdana Menteri (Prime Minister). . PM .Central Processing Unit DVD . CPU .[kimia] Magnesium (Magnesium).Contoh-contoh akronim ASEAN .

HIV . . SIRIM . lwn.lawan i.Eighth Malaysian Plan.KBSM .e.Human Immunodeficiency Virus.istilah ekonomi (economic term).Kurikulum Baru Sekolah Menengah. . . 8MP .Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia).

Masakan ibunya paling sedap.Kata yang mendahului kata adjektif untuk menguatkan maksud Penguat hadapan Tiga jenis kata penguat Penguat belakang Penguat bebas Kata penguat hadapan -perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. -contohnya.terlalu. Buku yang dibawanya itu agak tebal. . -contohpenggunaannya dalam ayat: Terlalu sukar untuk mendaki gunung itu. dan agak. paling.

-contohnya. Lambat benar bas itu tiba. benar. . Indah nian pemandangan di pulau peranginan ini. dan nian. Cantik benar rumah di atas bukit itu. sekali. Indah nian puteri bunian. -contoh penggunaan dalam ayat: Kelakuan budak-budak itu baik sekali.Kata penguat belakang -perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.

b)Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. -contohnya. -contoh penggunaan dalam ayat:  -perkataan yang letaknya atau kedudukannya bebas. a)Pemandangan di perbatasan sungguh indah. . a)Sungai itu sangat dalam.Kata penguat bebas sama ada di hadapan atu di belakang kata adjektif. amat. b)Pemandangan di perbatasan indah sungguh.iaitu a)Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. b)Sungai itu dalam sangat. sangat. dan sungguh.

iii)Dialah bakal isteri saya. . -lah. -contoh: -kah. dan ²tah -contoh penggunaan dalam ayat: i)Siapakah yang merasmikan bangunan itu? ii)Apatah daya kita. Berfungsi memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Dua jenis kata penegas: a)yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagian-bahagiannya.

b)menegaskan kedua-dua bahagian ayat.tentu sekali pekerja-pekerjanya akan datang jua.iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagian-bahagiannya. Budak-budak memang suka permainan itu. sahaja. Tetamu kehormat itu belum tiba lagi. Encik Abu pun datang. . Hujan hanya akan turun pada musim dingin. lagi. -contoh: juga. hanya. pun. dan memang -contoh penggunaan dalam ayat: Kami juga ingin ke pekan. jua.

ii)Projek itu bukan usaha saya. frasa kerja. iii)Surat itu bukan untuk kakak. Kata bukan menjadi unsur nafi kepada frasa nama dan frasa sendi nama.Contohnya: i)Makanan itu bukan untuk Ratna tetapi untuk adiknya.Perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. frasa adjektif dan frasa sendi nama. iaitu frasa nama. Dua bentuk kata nafi:bukan dan tidak. .

ii)Rumah kami tidak besar sangat. Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif sekiranya kedua-dua frasa membawa maksud pertentangan maklumat. ii)Murid itu bukan sahaja bijak. .Kata tidak menjadi unsur nafi kepada frasa kerja dan frasa adjektif.Contohnya: i)Dia bukan berceramah tetapi berleter.Contohnya: i)Ayah tidak bekerja kerana demam. tetapi rajin juga.

 Cara Pemerihalan Secara persamaan atau ekuatif dengan penggunaan kata pemeri ialah Secara huraian atau kualitatif dengan penggunaan kata pemeri adalah .Menjadi unsur pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Kata pemeri dalam bahasa Melayu:ialah dan adalah.

Contoh penggunaan dalam ayat: Tokoh Maal Hijrah 1426 ialah Tuan Haji Uthman El-Muhammady. .Contoh penggunaan dalam ayat: Dakwaan bahawa dia didera oleh majikannya adalah palsu. Kata pemeri adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama dan menunjukkan persamaan atau ekuatif.

 Contoh penggunaan dalam ayat: -Malaysia ialah bukan pengeluar emas.kecuali dalam binaan kata nafi dan frasa adjektif. .(gramatis)  Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja.(tidak gramatis) Malaysia bukan pengeluar emas.Kata pemeri tidak boleh hadir bersama kata nafi.

Perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Terdapat juga kata sendi nama yang menganggotai golongan kata yang lain.iaitu: -akan(juga berfungsi sebagai kata bantu) -dalam(juga berfungsi sebagai kata nama arah dan kata adjektif) -sampai(juga berfungsi sebagai kata kerja) -antara(juga berfungsi sebagai kata nama arah) . Tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan yang khusus.

.Contoh: Pertunjukan itu diadakan di Kota Bharu.(bukan : Raja Iskandar memerintah di zaman itu. masa.) 1. € Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan waktu.Contoh: Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. . .Kata sendi nama ´diµ: € Digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. . atau zaman.

(bukan : Tolong berikan barang ini ke Ali. Contoh : Mereka akan ke Kuantan esok. Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang merujuk manusia atau binatang.2.00 pagi. Tolong berikan barang ini kepada Ali. Digunakan juga di hadapan kata nama yang menunjukkan waktu atau masa.) . Contoh : Mesyuarat itu berlangsung dari pukul 9.00 hingga ke pukul 11. Kata sendi nama ´keµ: € € € - Digunakan di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju.

3.Contoh : Kerajaan itu terkenal sejak dari kurun ke-18. Kata sendi nama ´ dariµ : € Menunjukkan tempat atau arah. . € Menunjukkan waktu atau masa. . .Contoh : Orang tua itu merantau dari Kedah hingga ke Johor.

haiwan. . dan unsur mujarad. . € Menunjukkkan perbezaan atau perbandingan .Contohnya : Daripada siapakah gerangan surat ini? € Menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda. .Contohnya : Ukiran itu diperbuat daripada logam. benda. Kata sendi nama ´ daripada ´ : € Menyatakan punca bagi manusia.Contohnya : Edisi kedua buku itu lebih lengkap daripada edisi pertama.4.

€ Menyatakan perubahan keadaan. haiwan dan unsur mujarad. . . .Contohnya : Peserta bengkel dipecahkan kepada dua kumpulan. Kata sendi nama ´ kepada ´ : € Menyatakan sasaran yang merujuk manusia.5. € Menyatakan pecahan. .Suhu badannya meningkat kepada 39`c.Contohnya : Ali mengirim surat kepada abang.

6.Contohnya : Wang itu ada pada ibu. € Sebagai perkataan yang terletak di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. . € Apabila didahului perkataan ´adaµ.Contohnya : Tuliskan nama pada kertas ini. Kata nama sendi ´ pada ´ : € Menunjukkan keterangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. .Contohnya : Seminar itu bermula pada hari ini. . . mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan.

Kata sendi nama ´untukµ dan ´bagiµ : € Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu.Dalam penggunaan yang demikian. . .7.Contohnya : Ayah membeli kereta untuk ibu. € Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. untuk tidak boleh ditukar ganti dengan bagi. .Contohnya : Kereta itu untuk/bagi kegunaan pejabat sahaja.

.8. aku tidak akan mengulangi perbuatan itu.Contohnya : Buku itu disusun di atas meja satu demi satu.Contohnya : Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kestabilan negara. Kata sendi nama ´demiµ : € Bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama. . . € Digunakan juga sebagai unsur penegas.Contohnya : Demi Allah. . € Digunakan dalam ungkapan untuk melahirkan makna urutan satu.

Kata sendi nama ´tentangµ : € Digunakan - sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu.9. . Contohnya : Mereka berbincang tentang masalah negara.

Kata sendi nama ´sepertiµ. . ´umpamaµ. ´ laksanaµ : € Mempunyai fungsi yang sama.Contohnya : Pemuda itu berlagak seperti/bagai/umpama/laksana/ orang kaya. . iaitu sebagai kata di hadapan kata nama yang membawa maksud perbandingan.10. ´bagaiµ.

Kata sendi nama ´denganµ : € Membawa maksud bersama-sama atau beserta. iaitu sebagai alat. € Membawa maksud cara sesuatu itu dilakukan. . € Membawa maksud memakai atau menggunakan.Contohnya : Ayah pergi ke pekan dengan ubi.11. € Menyatakan keadaan perbandingan yang serupa atau sama. . . .Contohnya : Ani melukis potret itu dengan cat air. .Contohnya : Dia memulakan setiap pekerjaan dengan bacaan doa.Contohnya : Warna bajunya sama biru dengan warna bajuku.

12. Kata sendi nama ´sejakµ, ´semenjakµ :
€ Bertugas -

membawa maksud penanda waktu atau masa dan digunakan di hadapan kata nama. Contohnya : Hasnah sentiasa sugul sejak/semenjak kematian suaminya.

13. Kata sendi nama ´terhadapµ :
€ Digunakan

sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan manusia atau haiwan. - Contohnya : Jangan bersikap biadap terhadap orang tua.

14. Kata sendi nama ´akanµ :
€ Digunakan

di hadapan kata nama yang merujuk manusia, dan pengunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. - Contohnya : Wanita itu amat rindu akan anaknya.

. . .15. Kata sendi nama ´olehµ : € Menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif.Contohnya : Buku Pelita Bahasa Melayu terkarang oleh Za·ba. € Menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab.Contohnya : Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan.

waktu atau tempat. Contohnya : Pegawai itu berjaga hingga/sampai pagi. .16. Kata sendi nama ´hinggaµ dan ´sampaiµ : € Untuk - membawa maksud perihal peringkat dan had masa.

.17.Contohnya : Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. . Kata sendi nama ´dalamµ dan ´antaraµ : € Berfungsi sebagai kata sendi nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak .Contohnya : Kita harus fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful