>> Fahaman Jabariyah .

Bagi mereka yang melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah. Hamba itu tidak berkuasa.tidak berkehendak & tidak ada ikhtiar baginya.Asal daripada perkataan Jabar (terpaksa). Sedangkan perbuatan itu datang daripada Allah. Maksudnya ialah terpaksa melakukan perbuatan yang terhasil daripada perbuatannya. .

maka berlakulah syirik dengan perkara af·al (perbuatan).  Pada zahirnya sahaja kelihatan berbeza. .  Mereka berkata manusia itu sama seperti jamadat (benda yang kaku) seperti batu. Golongan ini melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seorang hamba dan menafikan ikhtiar. KESIMPULAN Perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah seperti juga jasad mereka. Sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagiannya daripada manusia itu sendiri. Perkara ini sangat bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya. tetapi pada hakikatnya sama sahaja. kayu dan seumpamanya.

Jaad Bin Darham : Menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. . Berasal daripada pegangan orang Yahudi yang kemudiannya mereka mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Jaham Bin Safwan : Beliau kuat beribadat tetapi banyak mengeluarkan fatwa yang mengelirukan. PENGASAS 1.SEJARAH KEMUNCULAN Muncul di Kuffah pada zaman Bani Umaiyah. Seterusnya memasukkan beberapa penyelewengan yang lain ke dalam ajaran mereka. Berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan fahamannya yang bernama Jaham Bin Safwan. 2.

Beliau mematahkan hujah golongan Jabariah yang bertapak di Nahawinah. Kesan daripada peristiwa tersebut menyebabkan mazhab Jabariah berpecah kepada 3 kumpulan iaitu : Al-Jahmiah. Antara mereka ialah Abdullah Ibnu ¶Abbas.Sarjana Salaf & Khalaf : Menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. . Al-Tabariah dan AlDirariah. Imam Hassan Al-Basri : Beliau menyeru kepada golongan Jabariah yang berada di Basrah supaya tidak terpedaya dengan golongan ini. Imam Abu Mansur al-Maturidi : Beliau lahir pada abad ke-4 Hijrah.

Al-Jahmiah -Pengikut Jaham bin Safwan. -Melahirkan kesesatannya di Tarmiz. Al-Dirariah -Pengikut Dirar bin Amru. . An-najjariah -Pengikut Al-Husin bin Muhammad AlNajam.

(orang Yahudi yang tahu sifat-sifat Rasulullah dianggap beriman) AL-JAHMIAH Kalam Allah itu baru dan bukan Qadim (sependapat dengan Mu·tazilah) Tidak harus berserah segala sifat kepada Allah. Iman itu ma·rifah dan yang kufur itu jahil. Menafikan melihat Allah pada Hari Khiamat kelak . sebaliknya harus berserah segala sifatnya kepada hamba Syurga & Neraka itu binasa kerana tiada yang kekal abadi.Gerak-geri ahli Syurga dan ahli neraka akan berhenti kerana tiaptiap yang bergerak akan berhenti.

Dia dibalas dengan dosa itu dan wajib dikeluarkan dari neraka. Siapa mengerjakan dosa besar akan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Iman itu membenarkan. . mendengar.berkuasa. manakala apabila ditulis menjadi jisim. dan melihat. AT-TABARIAH Menafikan sifat ilmu.Menafikan melihat ALLAH pada hari kiamat. berkehendak. hidup. Kalam ALLAH itu apabila dibaca menjadi hak.

.Menerima ijmak sahaja selepas kewafatan Rasulullah. Segalanya yang diambil daripada Rasulullah secara ahad (tunggal) tidak diterima. AL-DIRARIAH Adanya pancaindera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat.

.

Hamba tidak berkuasa. Allah tidak menentukan apa-apa. mereka bebas menggunakannya untuk melakukan kebenaran atau kesalahan. Qadariah Perbuatan dari hamba bukanlah dari Allah. tidak berkehendak dan tidak ada ikhtiar. Segalanya terjadi dengan kehendak dan kuasa manusia.Ahli Sunnah wal Jamaah Allah Menjadikan perbuatan hamba (af·alul ¶ibad) berbentuk usaha & ikhtiar. . Mereka ditaklifkan mematuhi hukumhukum yang diwajibkan oleh Allah. Dengan itu. Yang melakukan perbuatan hamba ialah Allah. Jabariah Semua perbuatan datang dari Allah.

Sifat-sifat itu berada pada Zat Allah. Berkemampuan & Berpengetahuan Maha Luas Jabariah Allah tidak mempunyai sifat. tetapi Allah itu mempunyai Zat sahaja.d Ahli Sunnah wal Jamaah Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi-Nya. sejak azali lagi. ~ Contohnya : Berkuasa. .

Jabariah Al-Quran itu bukan qadim akan tetapi ia adalah baharu kerana ia boleh dituturkan dan ditulis oleh manusia. kerana tidak berhuruf. Yang kedua. dibaca dan disebut. bersuara dan bersusun. . Hujahnya.Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Quran itu kalam Allah yang qadim dan azali kerana kandungan isi dan maksudnya itu adalah dari Kalam Allah. dan bunyinya itu adalah baharu yang boleh ditulis. bacaannya. manakala tulisannya.

Kerana Allah itu Zat yang Maujud. Allah boleh dilihat tetapi bukan di alam dunia. Jabariah Allah tidak boleh dilihat di Akhirat kelak berdasarkan fahaman Al-Jahmiah dan Alt-Tabariah. Menurut fahaman Al-Dirariah pula ialah adanya pancaindera tambahan bagi melihat Allah pada Akhirat kelak. .Ahli Sunnah wal Jamaah Melihat Allah di Akhirat adalah harus pada akal dan wajib pada hukum syara·.

Oleh itu.Ahli Sunnah wal Jamaah Mukmin yang melakukan dosa besar belum gugur imannya dan mereka masih dianggap ¶mukmin· kerana iman itu adalah amalan hati. sekiranya orang Yahudi yang tahu sifat-sifat Nabi boleh dianggap beriman. . Manakala kufur itu jahil mengenai Allah dan hakikat-hakikat Islam. Jabariah Iman itu makrifat .

PERBAHASAN ´ ´ Menolak dasar-dasar Mazhab Jabariah Pendapat mereka ditolak sama sekali kerana dengan sendirinya menimbulkan bahawa seolah-olah Allah S.Pada hal Allah S. ) (39-38 ´ : ´ Maksudnya:µAku tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan main-main sahaja.T melakukan perkara yang sia-sia.seperti mengutuskan Rasul dan menurunkan syariat.W.W.T maha suci dari segala perkara yang sia-sia sebagaimana firmannya. .Aku tidak menjadikan keduanya melainkan dengan seenarnyaµ.

Dakwaan (Mazhab Jabariah): ´ Allah S.W.T memiliki sifat kuasa dalam menentu dan mencipta.Tetapi dalam masa yang sama mereka mengakui bahawa Allah S. ´ .W.Maka mereka menafikan Allah mempunyai sifat hidup dan berilmu.T tidak harus mempunyai sifat yang ada pada makhluk supaya tidak menyerupai mereka.

´ .menentu dan mencipta ini tentu tidak dapat diakui tanpa ada sifat hidup.Ini kerana sifat kuasa.Menolak hujah mereka: ´ Perkara ini merupakan sesuatu hal yang amat ganjil.

´ .tempat bergantung.Dakwaan: ´ Mereka mendakwa bahawa ilmu Allah itu bersifat baru tanpa berhubung dengan zat-Nya dan berbilang ilmu Allah mengikut bilangan maklumat yang ada.Oleh kerana ilmu Allah itu baru maka tidak haruslah berhubung dengan zat-Nya yang bersifat Qadim.kerana sesuatu yang baru itu sentiasa berubah-berubah sedangkan zat Allah tidak layak menjadi tempat yang baru.

sedangkan jahil itu sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah.yang mana dengannya Allah Maha Mengetahui segala-segalanya.Andainya Allah tidak mengetahui tentulah Dia jahil.Menolak hujah mereka: ´ Ini adalah suatu pendapat yang amat bertentangan kerana ilmu Allah itu adalah sifat. ´ .

Puak ini tidak dapat menerima adanya sesuatu yang kekal abadi selain dari Allah. .´ ´ Dakwaan: Bahawa syurga dan neraka itu bersifat fana· iaitu akan binasa setelah dimasuki ahli-ahlinya dan setelah ahli syurga telah menerima kenikmatannya begitu juga dengan ahli neraka setelah mereka menerima azabnya.Segala ayat-ayat AlQuran yang menyatakan syurga dan neraka itu kekal dinafikan pengekalannya dengan menafsirkan bahawa kedua-dua itu (syurga dan neraka) hanya kekal untuk beberapa zaman sahaja.

W.Sebab yang menunjukkan syurga dan neraka itu kekal adalah disebabkan pengurniaan syurga dan nikmatnya oleh Allah kepada hambanya yang beramal soleh di atas muka bumi.tidak ada sebabnya hendak diputarbelitkan.dan mereka kekal mengecapi nikmat tersebut buat selama-lamanya.Wujudnya sesuatu yang kekal abadi selain Allah seperti syurga dan neraka tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha menentukan segala-segalanya.kufur dan ingkar kepada Allah S.Namun apa yang mustahil ialah sesuatu benda yang kekal abadi berdiri dengan sendirinya kerana tidak ada yang sedemikian selain daripada Allah Ta·ala sahaja.T di atas muka bumi dahulu.Begitulah jua keaadanya balasan dan azab yang dikurniakan Allah kepada mereka-mereka yang syirik.MENOLAK HUJAH MEREKA: ´ Pendapat ini sangatlah menyeleweng kerana menyalahi nasnas Al-Quran dan Hadith yang terang dan jelas. .

mereka kekal di dalamnya.mereka itu penghuni syurga.(Surah al-Baqarah:81-82) .´ () "´ ´ () ´ Maksudnya:Bukan demikian.mereka kekal di dalamnya ( ) ´ Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.maka mereka itulah penghuni neraka.yang benar.sesiapa yang melakukan dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya.

Iman yang ada pada para nabi adalah sama banyaknya dengan iman yang ada pada tiap-tiap manusia biasa.Dakwaan: ´ Bahawa iman tidak boleh dibelah bahagi tidak pula berlebih kurang di antara seseorang dengan yang lain. ´ .

Menolak hujah mereka: ´ Dakwaan ini tentulah terang-terang menyalahi dengan sabda Nabi Sallallahu ¶Alaihi Wasallam (S.A.W). ´ ´ ´ Maksudnya:µAbu Bakar tidak melebihi kamu dengan sebab puasanya dan sembahyangnya tetapi dengan sebab iman yang ada dalam dirinyaµ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful