ANOMALII DENTARE

CLASIFICARE 

anomalii de pozi ie  anomalii de sediu  anomalii de num r  anomalii de form  anomalii de volum  anomalii de structur

ANOMALII DE POZI IE
Din ii erup la locul lor normal pe arcad , dar prezint : ‡ versii (înclinarea axului longitudinal al dintelui spre mezial sau distal) ‡ vestibulo- sau oro-pozi ie ‡ rota ii - cu inciden mai mare la incisivii laterali superiori i premolari.

ANOMALII DE SEDIU ‡ Incluzia = dinte situat în osul maxilar dup perioada normal de erup ie. a c rui sac folicular comunic cu cavitatea oral . iar apexul este închis ‡ Anclavarea = dinte situat în osul maxilar dup perioada normal de erup ie. a c rui sac folicular nu comunic cu cavitatea oral .

ANOMALII DE SEDIU ‡ ectopia i entopia = erup ia dintelui în dreptul locului s u normal de erup ie dar în afara continuit i arcadei dentare ‡ heterotopia = dinte erupt într-un teritoriu anatomic diferit (ovar. sinus maxilar. ram ascendent al mandibulei) .

ANOMALII DE SEDIU Transpozi ia = inversarea locului de erup ie a doi din i vecini între ei ‡ se întâlne te cel mai frecvent între caninul superior i primul premolar sau între caninul superior i incisivul lateral ‡poate fi .par ial / total .

din i eumorfi (au forma i dimensiunile celor din seria normal ) .mai frecvent grup frontal superior .pot fi: .la mandibul mai frecvent în zona premolar .ANOMALII DE NUM R Hiperdon ia = din i supranumerari = num r mai mare de din i .

Hiperdon ie (din i supranumerari) : Ortopantomografie ± premolari supranumerari erup i bilateral. .

din .ANOMALII DE NUM R i dismorfi (au volum redus i forme atipice) ‡ din i suda i = fusiunea cel mai frecvent prin dentin a doi muguri dentari în momentul form rii ‡congrescen a = sudarea a doi din i prin cement ‡ dens in dente .

lipsesc mai mult de patru din i consecutivi .ANOMALII DE NUM R Hipodon ia = reducere total sau par ial a num rului de din i ca rezultat al ageneziei sau aplaziei unui mugure dentar Hipodon ia= anodon ie par ial redus .lipsesc mai pu in de patru din i consecutivi = anodon ie par ial întins .

ANOMALII DE NUM R Oligodon ia = anodon ie par ial întins anodon ia terminal care cuprinde i caninul = anodon ie par ial subtotal .1-3 din i prezen i pe arcad Anodon ia total .

frecvent la dintii maxilari .ANOMALII DE FORM Anomalii coronare = cuspizi anormali.r d cini i canale suplimentare .r d cini divergente se unesc la apex printr -o teac de cement .dilacera ii angulare . varia ii de form ale an urilor i crestelor marginale sau accesorii i modific ri morfologice ale coroanei dentare Anomalii radiculare .de num r: frecvent la premolarii superiori.de form :.datorit unor traumatisme .

datorit unor traumatisme .dilacera ii angulare .ANOMALII DE FORM Anomalii radiculare .frecvent la dintii maxilari .r d cini divergente se unesc la apex printr -o teac de cement .de form :.

ANOMALII DE FORM Anomalii radiculare .taurodontismul.³dinte de rumeg tor´ .

ANOMALII DE FORM Anomalii corono-radiculare: .congrescen a .fisiunea .perle de smal -evagina ia .gemina ia .invagina ia .

ANOMALII DE FORM Perlele de smal = evagina ia epiteliului adamantin intern .localizate la nivelul joc iunii smal -cement sau în vecin tatea furca iei .

ANOMALII DE FORM Evagina ia = evagina ia epiteliului adamantin intern = cuspid ovoid în foseta central a din ilor laterali .

³dens in dente´ .ANOMALII DE FORM Invagina ia = evagina ia epiteliului adamantin intern în papila dentar .

ANOMALII DE FORM Gemina ia = clivarea incomplet a unui mugure dentar în timpul morfodiferen ieriicoroan bifid cu o r d cin .

ANOMALII DE FORM Fusiunea= unirea a doi muguri dentari (coroan / r d cin ) .

ANOMALII DE FORM Congrescen a = unirea a dou unit i dentare doar la nivelul cementului .

sindrom Turner. Down) .ANOMALII DE VOLUM Microdon ia . Ms. cardiopatii congenitale.relativ . supranumerari) .dimensiunea din ilor e corelat cu cea a maxilarelor .real (nanism dentar.localizat la unul sau mai mul i din i (IL.generalizat .

mai frecvent la canin .ANOMALII DE VOLUM Macrodon ia .localizat la un dinte/ o hemiarcad .coronar .radicular .real (sindrom Down) .relativ (corelat cu dimensiunea maxilarelor) .generalizat .

ANOMALII DE STRUCTUR Amelogeneza imperfecta *hipomineralizare a smal ului. uneori cu hipoplazie .

ANOMALII DE STRUCTUR Dentinogeneza imperfecta *din i gri-alb strui. cu smal disp rut i dentin remaniat (transmitere autosomal dominant ) .

ANOMALII DE STRUCTUR Odontodisplazia *aspect bizar al din ilor asociat cu întârzierea sau absen a erup iei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful