PROFESOR LORELA CARADAN, CNER IASI

UNDELE SONORE
y DEFINI IE y sunt vibra ii sonore transmise prin aer sau alte medii elastice (apa) y CARACTERISTICILE UNDELOR SONORE: y Frecven a sau tonalitatea: reprezint num rul de vibra ii cu care se propag un sunet în unitatea de timp se exprim în cicli / sec sau Hz urechea uman percepe sunete cu frecven e cuprinse între 20 20000 Hz vocea uman cuprinde sunete cu frecven e între 1000 3000 Hz sunetele cele mai bine auzite au frecven e între 1024 4096 Hz, cu un maxim la 2048 Hz y Timbrul caracterizeaz totalul armonicelor supraad ugate sunetului de fond permite deosebirea între dou sunete de aceea i tonalitate i intensitate y Intensitatea sau amplitudinea: unitatea de m sur utilizat este decibelul (dB) urechea uman percepe sunete cu intensitate cuprinsa intre 0-120dB

PROFESOR LORELA CARADAN, CNER IASI

CNER IASI .CONSIDERA II ANATOMO FUNC IONALE y Segmentul periferic Este localizat in urechea intern Segmentul de conducere Segmentul central PROFESOR LORELA CARADAN.

CNER IASI .PROFESOR LORELA CARADAN.

protector .canalul auditiv y este delimitat de urechea medie prin timpan y are rolul de a direc iona undele sonore spre urechea medie y canalul auditiv extern con ine glande care secret cerumen rol .pavilionul urechii .de autocur ire pentru membrana timpanic i pielea conductului PROFESOR LORELA CARADAN.ALCATUIREA URECHII y URECHEA EXTERN y cuprinde . CNER IASI .

nicovala i sc ri a rol .ALCATUIREA URECHII y URECHEA MEDIE (casa timpanului) y este format dintr-un sistem de cavit i tapetate de mucoas y comunic cu faringele prin trompa lui Eustachio y este separat de . CNER IASI . prin membrana timpanic .urechea int.urechea ext.conduce undele sonore dinspre timpan înspre urechea intern prezen a sa este esen ial pentru auzul normal i aerate. s pate în stânca temporalului PROFESOR LORELA CARADAN. astfel aceea i for este concentrat pe o suprafa mai mic determinând cre terea presiunii y contine un lan de oscioare: ciocanul. prin fereastra oval i fereastra rotund Poate amplifica intensitatea sunetului perceput de ureche suprafa a membranei timpanice este de 13 ori mai mare decât suprafa a ferestrei ovale.

melcul membranos(canal cohlear) contine organul Corti( receptor auditiv) B.lama osoasa spirala si membrana bazilar impart cohleea in 2 etaje .ALCATUIREA URECHII URECHEA INTERN y se g se te în interiorul stâncii temporalului y se compune din labirintul osos labirintul membranos în interiorul celui osos LABIRINTUL MEMBRANOS A. 3 canalele semicirculare osoase C. CNER IASI .inferior rampa timpanic B.superior rampa vestibular . vestibulul membranos utricula -sacula contin receptori vestibulari -in interiorul labirintului membranos exista endolimfa ‡ ‡ LABIRINTUL OSOS A.vestibulul osos -in interiorul labirintului osos exista perilimfa PROFESOR LORELA CARADAN.melcul osos (cohleea ) tub rulat de 2½ în jurul unui ax central (modiol) . 3 canalele semicirculare membranoase-contin receptori vestibulari C.

CNER IASI .PROFESOR LORELA CARADAN.

extern . celule de sus inere PROFESOR LORELA CARADAN. celule senzoriale receptoare dispuse în dou coloane .strabat membrana reticular .sunt dispuse pe trei rânduri y -prezinta : -la polul apical cili care .un singur rând de celule ciliate .I. CNER IASI .inclavati in membrana tectoria -la polul bazal celulele receptoare sunt inconjurate de dendritele neuronilor din ggl Corti B.intern .SEGMENTUL PERIFERIC y ORGANUL LUI CORTI y este situat pe membrana bazilar in melcul membranos y este format din:  A.

SEGMENTUL CENTRAL-CORTEXUL AUDITIV -localizat la nivelul girusului temporal superior PROFESOR LORELA CARADAN.II.SEGMENTUL DE CONDUCERE ‡ ‡ PROTONEURONUL ± celule bipolare din ganglionul spiral Corti situat în columela dendritele se conecteaz cu receptorii axonii proximali formeaz nervii auditivi DEUTONEURONUL .localiza i în punte TRITONEURONUL.in nucleii cohleari .IN C ORPUL GENICULAT MEDIAL DIN METALAMUS III. CNER IASI .

CNER IASI .PROFESOR LORELA CARADAN.

CNER IASI . realizat prin egalizarea presiunii din urechea medie cu cea din CAE PROFESOR LORELA CARADAN. vibra iile venite din diferite direc ii y SISTEMUL TIMPANOOSCICULAR y rol de a transmite undele sonore dintr un mediu gazos (aer) într un mediu lichidian (perilimf i endolimf )   o concentrare a vibra iilor sonore   o cre tere a intensit ii cu aproximativ 25 dB !!! una dintre condi iile principale ale unei bune transmisii sonore const într o mobilitate maxim a membranei timpanice. spre timpan.TRANSMISIA SAU TRANSPORTUL UNDEI SONORE y PAVILIONUL URECHII SI CONDUCTUL AUDITIV EXTERN (CAE) y rol în localizarea în spa iu a sunetelor y dirijeaz i concentreaz .

+ + + 0 mV -30mV PROFESOR LORELA CARADAN. CNER IASI .

TRANSFORMAREA STIMULUI MECANIC ÎN ENERGIE BIOELECTRIC y se realizeaz la nivelul celulelor senzoriale din organul lui Corti y stimularea mecanic a cililor de c tre membrana tectoria determin depolarizarea lor y când este dep it valoarea prag   poten ialul de ac iune se propag prin neuronii din ggl Corti CODIFICAREA INFORMA IEI AUDITIVE y frecven a unui sunet care activeaz o anumit celul ciliat este dependent de localizarea acestei celule de-a lungul membranei bazilare y membrana bazilar este: y îngust i rigid la baza cohleei (în apropierea ferestrei ovale i rotunde) rezoneaz la sunete cu frecven e înalte y mai larg i compliant la apexul cohleei. CNER IASI . lâng helicotrem rezoneaz la frecven e joase PROFESOR LORELA CARADAN.

ANALIZATORUL VESTIBULAR PROFESOR LORELA CARADAN. CNER IASI .

I. CNER IASI .Macula este acoperita de o masa gelatinoas cu cristale de carbonat de calciu (otoli i) excitantul specific variatiile accelera iei lineare PROFESOR LORELA CARADAN.SEGMENTUL PERIFERIC y MACULA OTOLITICA (APARATUL OTOLITIC) localizare: utricula sacula maculele otolice= receptori statici( = 2 mm) alcatuire celule senzoriale ciliate celule de sus inere .

celule de sustinere excitantul specific este accelera ia unghiular /rotatia capului sau corpului PROFESOR LORELA CARADAN.cel.SEGMENTUL PERIFERIC y CREASTA AMPULARA Localizare la baza canalelor semicirculare membranoase( in dilatari numite ampule) Canalele semicirculare membranoase au 2 extremit i: extremitate ampular extremitate neampular Con in endolimf creste ampulare alcatuire a. senzoriale au -la polul apical cili inclavati intr-o substan a gelatinoas = cupula.I. .la polul bazal dendritele neuronilor din ggl Scarpa b. CNER IASI .

CNER IASI .R SPUNSUL LA ACCELERA IA LINEAR y accelera ia linear y y i for a gravita ional ac ioneaz pe: macula utricular situat orizontal macula sacular orientat vertical y otholi ii sunt mult mai den i în compara ie cu endolimfa   accelera ia linear va determina o mi care a otholi ilor în sens opus   deplasarea cililor celulelor receptoare maculare   generarea unui impuls în fibra nervoas y macula descarc impulsuri i în absen a mi c rilor capului sub ac iunea for ei gravita ionale asupra otholitilor responsabile de: y y reflexul de redresare a capului alte ajust ri importante ale posturii PROFESOR LORELA CARADAN.

R SPUNSUL LA ACCELERA IA UNGHIULAR y accelera ia unghiular ac ioneaz pe: y crestele ampulare y determin o mi care a endolimfei în canalele semicirculare aflate in planul ei de ac iune y y y în direc ia opus rota iei din cauza iner ie sale produce flexia cupulei stimularea bilateral a receptorilor de la acest nivel PROFESOR LORELA CARADAN. CNER IASI .

PROFESOR LORELA CARADAN. CNER IASI .

II.in talamus y III. medial. lateral i inferior)din bulb TRITONEURONUL. SEGMENTUL CENTRAL-CENTRUL CORTICAL AL ECHILIBRULUI y este localizat în girusul temporal superior y leziunile determin :  tulbur ri de echilibru halucina ii de tip vestibular (senza ia de plutire. de deplasare a corpului) PROFESOR LORELA CARADAN.SEGMENTUL DE CONDUCERE y PROTONEURONUL TRITONEURONUL la nivelul ganglionului lui Scarpa y neuroni bipolari y dendritele vin în contact cu celulele receptoare y axonii componenta vestibular a nervului auditiv (VIII) fac sinaps la nivelul nucleilor vestibulari DEUTONEURONUL nucleii vestibulari (superior. CNER IASI .

CNER IASI .PROFESOR LORELA CARADAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful