KOMSAS TINGKATAN 1

TAHUN 2011

PENGENALAN
Format peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) meminta calon mejawab soalan berkaitan komsas yang dipelajari dari tingkatan 13 ´ Kertas 1 ² soalan 31-40 dan ´ Kertas 2 ²bahagian D (10m)
´

KOMSAS TINGKATAN 1 .

APA ITU NOVEL Cerita rekaan yang panjang ´ Berasal dari bahasa Perancis iaitu novella yang bermaksud perkabaran baru ´ .

Contoh: Adif.CIRI ±CIRI NOVEL Terdiri daripada bab-bab ´ Lebih panjang ´ Masa pembacaan lebih lama ´ Watak banyak.Pak Katan. Tijah dan banyak lagi ´ . Akeh. Mak Tawi.

.

Erlysha ´ Tempat lahir: Kuala Krai.Z.PENULIS Nama pena: M.Kelantan ´ Tarikh lahir:28 September 1977 ´ Pendidikan: ´ Minat menulis: Dipupuk sejak kecil ´ .

Buat sinopsis dari bab 1 ² 9 dalam buku skrap. .SINOPSIS (RINGKASAN CERITA) ´ Latihan Baca Novel SUKAR MEMBAWA TUAH.

TINGKATAN .TAJUK: NOVEL SUKAR MEMBAWA TUAH ´ .NAMA AHLI KUMPULAN .FORMAT TUGASAN BERKUMPULAN Muka hadapan buku skrap .

WATAK DAN PERWATAKAN 7. PENGAJARAN . TEMA 3.MUKA SURAT PERTAMA ´ ISI KANDUNGAN 1. LATAR 8. NILAI 9. SINOPSIS 2. PLOT 6. PERSOALAN 4. GAYA BAHASA 5.

SINOPSIS .

Tema hanya diketahui selepas karya itu dibaca. Terdapat hanya satu tema dalam sesebuah karya. . Tema ialah persoalan utama atau persoalan pokok yang hendak diketengahkan oleh pengarang. 2. 3.TEMA 1.

´ Kegigihan seorang remaja masyarakat orang asli untuk memajukan diri sendiri. keluarga. dan masyarakatnya melalui pelajaran. .

´ . ´ Tujuannya untuk memperkukuhkan tema yang cuba diketengahkan oleh penulis.PERSOALAN Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. ´ Biasanya lebih daripada satu.

.

.

.

GAYA BAHASA ´ Merupakan cara pengkarya menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif .

´ .PERSONAFIKASI Dikenal juga sebagai pengisanan. ´ Maknanya pengarang memberikan sifat manusia kepada benda-benda yang tidak bernyawa.

METAFORA ´ Merupakan perbandingan atau kiasan yang mengandungi dua kata iaitu konkrit dan abstrak untuk menarik minat pembaca. .

SIMILE ´ Perbandingan dengan menggunakan kata-kata perumpamaan .

HIPERBOLA ´ Bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful