INVENTORI GAYA

BERCINTA

Yang belum lagi, Yang sudahpun, Yang sedang, atau Yang sekali lagi

APA MAKNA CINTA BAGI ANDA ?

GAYA

INVENTORI IGB
BERCINTA

Mohd. Makzan Musa (1997) Romansa dan cinta merupakan tarikan yang paling unggul di antara manusia.

Cinta, kasih sayang dan kemesraan boleh memberikan keseronokan yang tidak terhingga pada diri manusia.

Robert Sternberg (1986) Menggunakan ‘Triangular Theory of Lovenya’ untuk menghuraikan percintaan dalam hubungan yang kompleks. Menurut beliau, percintaan mesti melalui tiga komponen:-intimasi atau kerapatan, -perasaan ghairah atau keberahian -komitmen.

Diubahsuai dari alat ukuran:“The Liking and Loving Scale” oleh Rosenman.

Alat ukuran IGB ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu kebolehpercayaan alpha Cronbach antara .59 hingga .77 (Cheong Ching Ching, 2001).

PENTADBIRAN ALAT UKUR
BILIK YANG KONDUSIF ADA KEMUDAHAN ASAS MASA – 20 MINIT

G A Y A B E R C I NT A

PENTADBIRAN ALAT UKUR (IGB)
Berikut adalah pernyataan-pernyataan tentang gaya bercinta. Sila baca tiap-tiap pernyataan berikut dengan teliti dan fikirkanlah sejauhmana anda bersetuju atau tidak dengan pernyataan itu. Anda bebas menjawab semua pernyataan mengikut pandangan dan kaitannya dengan diri anda sendiri. Anda tidak perlu bimbang dengan jawapan yang anda berikan kerana tidak ada jawapan yang betul atau salah. Tandakan ( / ) pada ruang jawapan yang disediakan mengikut kesesuaian diri anda berasaskan kunci jawapan berikut:

SKALA LIKERT
Tidak Pasti (3) Sangat tidak setuju (1) Tidak setuju (2) Setuju (4) Sangat Setuju (5)

PENGIRAAN SKOR INVENTORI GAYA BERCINTA
Disediakan Oleh: Sidek Mohd Noah,Ph.D
TARIKH NAMA NO KAD PENGENALAN UMUR

Arahan: Sila tuliskan nombor yang mewakili jawapan anda dalam ruangan yang disediakan. STS: SANGAT TIDAK SETUJU S: SETUJU
1.

[1] [4]

TS: TIDAK SETUJU SS: SANGAT SETUJU

[2] [5]
43.

TP: TIDAK PASTI [3]

2.

5 4

7.

1

13.

3

19.

1

25.

1

31.

1

37.

1

1

49.

1

55.

1

8.

14.

20.

26.

32.

38.

44.

50.

56.

3.

9.

15.

21.

27.

33.

39.

45.

51.

57.

4.

10.

16.

22.

28.

34.

40.

46.

52.

58.

5.

11.

17.

23.

29.

35.

41.

47.

53.

59.

6.

12.

18.

24.

30.

36.

42.

48.

54.

60.

Untuk Kegunaan Pejabat G1 PERSAHABATAN G2 ROMANTIK G3 PERMAINAN G4 LOGIKAL G5 PENGORBANAN G6 KEPUNYAAN

12

23

24

15

21

34

PERSAHABATAN - STORAGE

ROMANTIS - EROS

PERMAINAN - LUDUS

LOGIKAL - PRAGMA

PENGORBANAN - AGAPE

KEPUNYAAN - MANIA

CINTA PERSAHABATAN (STORAGE) • • • • • Hasil daripada persahabatan Timbul secara perlahan-lahan Tidak sedar sudah lama dalam cinta Minat yang sama Ambil masa yang panjang Mengenali pasangan sebelum wujudnya perasaan cinta • Contoh: rakan kerja kursus, rakan kongsi

• • • •

CINTA ROMANTIK EROS

Tarikan fizikal dan tarikan sosial Pertemuan pertama Penyatuan dan perpaduan dlm cinta Inginkan identiti sama -pakaian, makanan dll • Memandangkan cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya.

• Kurang pergantungan dan tanggungjawab • Lebih daripada satu pasangan dalam sesuatu masa. • Tidak serius dan tidak mendalam perasaan cintanya. • Gemar membuat hubungan cinta secara mendadak dan tidak teratur. • Tidak mesra dengan pasangan.

• Cuba mencari pasangan yang terbaik. • Menetapkan ciri-ciri khusus terhadap pasangannya. • Sabar menangguh hubungan cintanya sehingga betul-betul merasakan individu yang ditemui memenuhi kriteria yang dikehendaki.

•Suka membantu, amat memahami dan pemaaf •Terlalu ekstrim dan terlalu penyabar •Pemikiran terbatas •Bersikap terbuka, menerima cinta daripada orang yang berbeza personaliti •Memberi cinta dan kasih sayang dengan rela hati tanpa sebarang syarat •Sanggup melakukan apa sahaja asalkan pasangannya bahagia

• • • • •

Memiliki sifat cemburu Ingin bersama setiap masa Tidak suka pada perpisahan Mementingkan keperluan diri Terlalu mengawal, mengongkong dan memiliki. • Sentiasa mencurigai kejujuran dan keutuhan cinta pasangan

Perlulah kita mengenali apakah kriteria gaya bercinta kita kerana hubungan cinta boleh membawa perubahan yang positif dan negatif dalam hidup seseorang. Mencari pasangan cinta bukanlah semudah yang disangkakan, kerana setiap orang mempunyai citarasa yang berbeza dan kita sendiri juga perlu maklum dengan citarasa sendiri Dapat memberi maklumat kepada pasangan suami isteri yang telah lama hidup bersama agar lebih memahami perasaan cinta masing-masing untuk terus menjadi pasangan yang bahagia.

KE MANA CINTA ANDA ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful