PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

Muhd Haffiz Irsyad Syafiq Gurpreet Kaur Sharifah Syameem Farizah

Mempunyai lima peringkat. Merupakan kaedah untuk membina soalan pelbagai aras. .TAKSONOMI BLOOM TAKSONOMI SOLO Mempunyai enam peringkat. Merupakan kaedah mengklasifikasi jawapan. Biggs dan Collis. Benjamin S. Bloom.

.TAKSONOMI BLOOM TAKSONOMI SOLO Soalan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat. memberikan jawapan yang di luar jangkaan. Jawapan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat. Peringkat semakin tinggi ke arah untuk Peringkat semakin tinggi ke arah untuk membuat penilaian.

2)Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. 1)Prestructural Jawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.menterjemah.menyatakan idea utama dalam ayat sendiri. .menerangkan dan menulis semula.menamakan dan melabelkan.hukum dan peristiwa dari pembelajaran lepas.fakta asas. Istilah yang digunakan ialah memilih.definisi.teori. 2)Unistructural Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf.menerangkan.1)Pengetahuan Ingat kembali. Istilah yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan.kenal idea.

termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip.3)Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru.kaedah.memastikan dan memilih. 4)Analisis 4)Relational Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan Jawapan mengandungi hubung kait di kepada yang kecil.kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi.hukum.membezakan fakta antara maklumat yang berkaitan.teori dan formula. Membina graf daripada data dan lainlain. 3)Multistructural Jawapan yang mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan. . Istilahnya ialah membezakan. daripada pendapat.

mencantum idea menjadi satu. . Istilah dalam soalan ialah memilih. menghasilkan. 6)Penilaian Membuat pertimbangan.mentafsir dan mengkritik.membuat ramalan dan membuat klasifikasi.berusaha tersendiri menyelesaikan masalah.5)Sintesis Menyepadu.memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. Istilah dalam soalan ialah membina.termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran.menyusun dan mengembangkan. 5)Extended abstract Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat tambahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful