BAB 5 AKHLAK DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI MUSLIM

Pendahuluan 

Akhlak mempunyai pengaruh yang besar ke atas diri individu muslim dan umatnya mengikut bentuk dan acuan.jika setiap individu muslim berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan hurusebagainya.

Pengertian 


Moral: Etika:

Suatu tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik @ jahat. berasal dari perkataan Greek ³ethos´ iaitu nilai2 @ perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laki sesuatu golongan. terbahagi kepada dua: 1. Normatic: panduan dan peraturan berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat 2. Mataethic: -analitil: menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku baik dan jahat. -kritikal: mengkritik terhadap apa-apa apayang telah dianalisis

Samb«. 

Akhlak: - Kamus Dewan: budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan,tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik @ jahat. - berasal dari perkataan Arab: ³Khulq´ iaitu kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku.

Dalil 

Akhlaknya (Rasulullah S.A.W) adalah alalQuran. (Riwayat Muslim) ³Akhlak Rasulullah S.A.W ialah kepercayaan keyakinan, pegangan, sikap dan tingkahlaku Rasulullah yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran al-Quran.´ al-

Kategori Akhlak
1. Akhlak mahmudah: Segala tingkah laku manusia samada zahir atau batin yang baik lagi terpuji termasuklah sifat-sifat yang sifatmenggambarkan kebaikan. Cth: Taubat, takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih sayang, redha, mengingati mati.

2.

Akhlak mazmumah Tingkah laku perbuatan manusia yang keji dan dicela oleh syarak Cth: banyak makan, banyak bercakap, marah, hasad, bakhil, cintakan kemegahan, cintakan dunia, bangga diri, ujub(hairan diri), riya¶

Skop Akhlak Menurut Islam
1. 


Akhlak manusia dengan Allah seorang hamba dengan segala sifat-sifat sifatkerendahannya kepada Allah. Cara meletakkan ketaatan, kepatuhan serta tunduk kepda perintah Allah. Cth: -ibadah fardhu (solat, puasa, zakat, haji, doa, zikir) -ibadah umum (makan, minum, memakai pakaian, bekerja dll)

2.

Akhlak manusia sesama manusia i. Akhlak terhadap diri sendiri -mesti menjaga kesihatan diri, -membersih jiwa daripada akhlak yang buruk, -melatih jiwa supaya berfikir dan menganalisa, -tidak melampaui batas, -istiqamah, -bercakap benar, -manahan marah, -pemaaf, -mematuhi peraturan, -sabar, ikhlas, sederhana dll

ii. Akhlak terhadap keluarga -suami melayan isteri dengan baik, -berbuat baik kepada ibu bapa,orang yang lebih tua dan muda -tidak membunuh anak kerana bimbangkan kemiskinan -berlaku adil kepada semua orang -berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum keluarga

iii. Akhlak terhadap masyarakat -menjaga anggota masyarakat -tidak memasuki sesebuah rumah kecuali meminta izin dan memberi salam -tidak mengurangkan timbangan -amanah -adil -tepati janji -pemaaf dll

3.Akhlak 3.Akhlak manusia dengan alam merangkumi hubungan manusia dengan alam ghaib (malaikat dan jin) dan alam semesta. cth: tidak berlaku zalim terhadap binatang sembelihan.

Sumber akhlak Islam
Al-Quran Al Sunnah rasulullah 

Perbandingan akhlak dengan moral 
 

Sumber Al-Quran dan Al-Sunnah AlAlSkop Luas merangkumi hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam Nilai bersifat tetap dan ketetapan nilai ini datangnya dari Allah.  

Sumber akal @ pemikiran manusia Skop Sempit dan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan manusia sahaja Nilai tidak tetap disebabkan oleh penentuan kepada sesuatu nilai itu samada baik @ buruk bersumberkan pemikiran manusia

ContohContoh-contok akhlak dari al-Quran al1. 2. 3. 4.

5.

Mematuhi janji Larangan berlaku sombong dan takbur Larangan berlaku boros dan kedekut Perintah berlaku adil dalam semua keadaan, baik terhadap manusia bahkan kepada orang kafir. BertolongBertolong-tolongan dalam kebaikan dan bertakwa dan jangan bertolong-tolongan bertolongdalam dosa dan aniaya

ContohContoh-contoh akhlak Rasulullah
-bersifat malu -berbuat baik kepada isteri -larangan menyakiti jiran tetangga -syukur dan sabar -berlaku ihsan

Kepentingan dan kedudukan akhlak 

 

 

Tujuan rosalah Islam adalah untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia Pengertian Islam itu sendiri dikaitkan dengan akhlak yang baik Akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari akhirat Akhlak mulia merupakan ciri bagi orang beriman Berakhlak mulia dapat menghindarkan diri seseorang dari neraka Kedudukan orang yang berakhlak mulia di hari akhirat kelak paling dekat dengan Rasulullah

Kaitan akhlak dengan keimanan
³ Kuat @ lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk laku, mudah terkeliru pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain¶ (kitab Khuluq al-Muslim) al-

Kaitan akhlak dengan ibadah
³ Bacalah serta ikutlah (Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari al-Quran, aldan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adlaah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. (al(al-Ankabut: 45)

CiriCiri-ciri akhlak Islam 
  

Menyeluruh: mencakupi kegiatan ekonomi, politik, pentadbiran dan pemerintahan Keseimbangan: jasmani dan rihani, antara kemaslahatan dunia dan akhirat Kesederhanaan: terletak antara dua pola yang tidak baik iaitu berlebihan dan berkurangan Realistik: tidak bertujuan menghapuskan keperluan material dan jasmani Kemudahan: tidak bertujuan memberatkan seseorang di luar kemampuannya Mengaitkan teori dengan amal

Pembinaan dan pemantapan akhlak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Akidah yang mantap Kepatuhan syariah Pelaksanaan ibadah Ilmu pengetahuan:didikan dan latihan Penghayatan al-Quran alRasul:Uswah Hasanah Contoh sahabat dan umala Muhasabah diri Tarbiyah dan ruhiyah Tazkiyah al-nafs almujahadah

1. Akidah yang mantap
Akidah dalam Islam membentuk pandangan semesta dan akhlak Muslim Melakukan segala perbuatan kerana Allah Mentaati, mencintai, berlindung dan berharap kepada selain Allah secara mutlak bermakna mensyirikkan Allah. Cth: bertanggungjawab, amanah, berdisplin, adil, melakukan kebaikan. 

2. Kepatuhan syariah
Diri manusia memerlukan amal @ perbuatan yang selaras dan menepati dengan kehendak akidah Kehendak dan kemahuan akidah itu dijelmakan dlm bentuk syariah yang merangkumi disiplin, peraturan dan perundangan yang mesti dipatuhi. 

3. Pelaksanaan ibadah
Ibadah merupakan amalan yang membuktikan kemantapa akhlak yang dimiliki oleh seseorang individu Cth: solat, zakat, puasa, haji dll 

4. Ilmu perngetahuan: didikan dan latihan
Akhlak seseorang boleh dibentuk melalui bimbingan seorang pendidik yang berkualiti. Pendidikan awal bermula di rumah, manakala pendidikan formal adalah di sekolah sehingga ke peringkat pusat pengajian tinggi Pendidikan juga dilihat sbg usaha membangunkan insan yang berkualiti. Pendidikan Islam menjadikan matlamat mengenal tuhan 

5. 

Penghayatan al-Quran al-

Al-Quran merupakan kalam Allah yang Aldisampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Al-Quran telah dan akan terus Almembimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan Merupakan mukjizat Penggerak utama orang Islam

6. Rasul sebagai Qudwah hasanah
Sebagai teladan yang terbaik Diutuskan kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak agar dapat menjalani kehidupan dgn aman dan damai 

7. Contoh sahabat dan ulama 

Siapa yang ingin melihat sesuatu tentang pentauladanan para sahabat kepada Rasulullah dan tentang sikap yang berkesan daripada Rasulullah ke dalam jiwa mereka, dan tentang perubahan yang berlaku dari sesuatu peristiwa ke atas diri mereka, hendaklah dia membaca buku sejarah para sahabat dan juga ulama supaya dia dapat melihat kesan2 dari keindahan sejarah, keutamaan budi dan perilaku mereka

8. Muhasabah diri
Ialah seorang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya. Muhasabah diri dilakukan baik sebelum mahupun selepas pada setiap waktu. Apabila perbuatan yang dilakukan itu salah, maka hendaklah ia beristighfar, menyesal, bertaubat dan kembali kepada Allah 

9. Tarbiyah Ruhiyah (didikan rohani)
Rohani merupakan sumber kebahagiaan dan kecelakaan hidup seseorang Rohani memandu dan mengawas segala anggota badan melakukan kebaikan mahupun kejahatan 

10. Tazkiyah al-nafs alMerupakan sahsiah diri dan akhlak manusia Konsep pembangunan insan dalam pengertian tazkiyah diri yang diwariskan oleh para rasul kedapa umat manusia merujuk kepada suatu usaha gigih untuk membersihkan diri manusia daripada pelbagai sifat mazmumah (buruk) seterusnya dihiaskan diri dengan sifat terpuji. 

11. Mujahadah
Iaitu orang yang berjihad pada jalan allah Penghayatan mujahadah bermula dari pembentukan dan pembinaan iman. ³Dan mereka yag berjihad di jalam Kami, nescaya Kami tunjukkan jalan2 Kami. Sesungguhnya allah itu berserta dgn orang2 yang baik´ (al-Ankabut:69) (al

Cabaran Dan Penyelesaian Pembentukan Akhlak
1.

Cabaran luaran -cabaran globalisasi -penyalahgunaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang akhirnya membinasanakan diri -pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan -pengabaian pendidikan terhadap remaja mengakibatkan kelahiran pelbagai gejala sosial spt: lepak, dadah, ponteng, pil ekstasi, ketagihan arak, pembuangan anak, lumba haram, lepak dll

2.

Cabaran dalaman -keadaan akidah yang lemah dan jahil tentang agama -mudah terpengaruh -Kebanyakan masyarakat Melayu moden telah dikesan mengidap penyakit psilologi yang agak kronik, gelisah dan hilang pertimbangan akal. -Cth:bunuh diri, menagih dadah dan arak, murtad, bohsia, sex bebas

3. Penyelesaian
1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Menginsafi diri sebagai hamba Allah Jihad yang berterusan melawan nafsu dan syaitan Bergaul dengan orang-orang soleh orangMemastikan diri sentiasa mencari dan berada dalam suasana yang baik Sentiasa bersoamemohon pertolongan Allah Memahami tasawwur (gambaran) Islam dan menghayatinya Memahami sirah perjuangan Rasulullah

TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times