Realismul

Este curentul cultural complex care impune gândirea veridic a realit ii gâ cu obiectivitate, f r implicarea implicarea afectiv a scriitorului în redarea întâmpl rilor sau conturarea ntâ personajelor.

A fost folosit pentru prima dat în 1850 aplicat cu în în elesul modern în pictura lui Gustave Courbet. iar în 1857 de romancierul Jules Hussan. la mijlocul secolului al XIXXIX-lea ca o reac ie antiromantic . considerat i teoreticianul realismului. Hussan. .Periodizare A ap rut în Fran a.

impersonal -preocuparea pentru social -prezentarea banalita ii cotidiene .Caracteristici -veridicitate -obiectivitate lucid . personaje tipice) (î -tendin a critic -personaje realiste -lipsa idealiz rii -stilul sobru. demistificatoare -tipicul (împrejur ri tipice.

. de realism psihologic. care valorific mitul. realism burghez. realism socialist. ajungân-du-se la ajungâ duacele aparent absurde formule ca: realism romantic. realism clasicist. I). realism oniric. realism simbolic (Marian Popa. neorealism. Realismul. realism aluziv. dar i pe aceea contemporan .Forme de manifestare ale realismului Manifest rile curentului au fost i sunt destul de eterogene. suprarealism. realism critic. pentru a defini literatura Antichit ii. astfel incât Marian Popa vorbe te despre incâ un realism mitologic.

Dickens. declarat. româ Rebreanu.  Realismul va evolua la un moment dat spre naturalism. În literatura român . fra ii Goncourt. cunoscând astfel o cunoscâ dezvoltare f r precedent în istoria literaturii. prin activitatea unor scriitori ca Balzac. Stendhal. naturalism.  Genul în care s-a manifestat cu predilec ie realismul seste epica. iar specia care a valorificat cel mai bine estetica sa este romanul. Flaubert. realismul românesc va ajunge la maturitate estetic i româ la o formul original abia prin opera lui Liviu Rebreanu. C linescu. Tolstoi. . Preda . George C linescu i Marin Preda. De i insinuat pregnant în literatura de secol XIX. realismul a debutat ca un curent antiromantic declarat. iar în literatura român prin activitatea lui Slavici.a.

uneori paradoxale. deci i omul nu sunt simple i lumea. ea înceteaz a mai fii realist fiindc realul e în mi care. intrneschimbate. opera literar neputând fi numai mimesis. neschimbate. imita ie. ci intr-o permanen evolu ie. iar a-i ignora dinamica aînseamn nu numai a-l s raci. dac literatura ar r mâne la descrierea realului i nu-i surprinde nusemnifica iile.În proza realist se consider c lumea. ci i a-l deforma aa(Paul Georgescu) . Semnifica iile conceptului i opiniile despre arta realist sunt numeroase. ci i munca de selectare i transfigurare a elementelor realului.

realismul se refer la acurate ea i detaliul vie ii concrete i ale problemelor sale. unul Jeandintre primii arti ti care au portretizat munca ranului i via a rural intr-o maniera simpl dar eroic .  Primul pictor care s-a declarat realist a fost Gustave sCourbet. pentru el.  Un alt pictor realist a fost Jean-Francois Millet.În art . intr- . ÎntrÎntr-un manifest a anun at c . pictura reprezenta o arta a vizibilului i concretului. El a insistat ca pictura s se realizeze ca un instigator la schimb ri sociale.

Thacheray ."Morome ii".Reprezentan i   în literatura european : Charles Dickens ."Crim i pedeaps ". "Morome Hortensia Papadat-Bengescu . "Delirul"."R zboi i pace"."Ciocoii vechi i noi"."Bâlciul de ert ciunilor". Gustave Flaubert "Doamna "Doamna Bovary". "Scrinul Negru". "Bâ Dostoievsky ."Moara cu noroc". "M n stirea din Parma"."Concert din muzica de Papadatdin Bach". Stendhal ."Ro u i Negru".´În vreme de razboi". George C linescu ."Marile lit speran e"."Enigma Otiliei". Ion Luca Caragiale . . Tolstoi . Liviu Rebreanu . "Ana Karenina". "Casa umbrelor". "Fra ii Karamazov". "R scoala". Marin Preda . Ioan Slavici . în literatura român : Nicolae Filimon ."Ion".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful