estetika

‡ Perkataan estetika(aesthetics) mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. ‡ Perkataan ini berasal dari perkataan Yunani, iaitu aesthetisis yg bermaksud menanggapi. ‡ Ada pendapat yang mengatakan perkataan estetika berasal dari Yunani-Latin yang bermaksud yang terlatih utk membuat tanggapan terhadap keindahan . ‡ Estetika melibatkan penggunaan deria yang dimiliki oleh manusia untuk pengamatan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.

Pandangan tokoh ‡ Ibnu khaldun: estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. ‡ Perasaan estetika mengandungi bentuk kekaguman atau kebanggaan (admiration). baik susunannya. bukan menekankan aspek kegunaannya.sama ada di peringkat pengalaman. ‡ Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. . menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu karya dihasilkan. ‡ John Dewey (1859-1952) menjelaskan estetika ialah satu sistem pengkajian seni yang dianggap ekspresi yang mesemua makna.

Keaslian. dan rupa. jalinan. warna.Estetika dalam Pendidikan Seni Visual  Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai Representasi Gambar dan Imej  Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi  Menggunakan Kaedah Formalistik penguasaan unsur-unsur seperti garisan. bentuk. ruang.keunggulan idea atau gagasan .

‡ Pengalaman estetik berperanan membantu seseorang itu untuk menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan memupuk kemahiran secara berperingkat dan sistematik. .Pengalaman Estetik ‡ Pengalaman estetik ialah proses penguasaan bidang ilmu dan maklumat tertentu menerusi pengamatan dari pelbagai deria. ‡ Pengalaman estetik boleh digunakan untuk menilai karya seni visual.penilaian karya tidak terhad kepada karya yang dianggap indah sahaja malah karya yang dianggap tidak menarik juga boleh dinilai berdasarkan pengalaman estetik oleh seseorang individu.pengalaman langsung dan kemahiran intelek terhadap sesuatu perkara yang berkaitan dengan kesenian dan keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful