You are on page 1of 10

Септембар

Душан Костић
У жутом ауту дође
јесен, донесе грожђе.
И лишће мог јаблана
позлати јесен рана .
Прођоше дани врели,
Миришу плодови зрели.
Јесен је, јесен рана
Од бакра сва исткана
Са гране ласта вели:
“Скоро ћу да се селим”.
У клупи џаче пише:
“Брзо ће магле, кише. ”
“Позна ме јесен љути”,
вели септембар жути!
Јесен се, јесен рана
прострла преко грана.
У жутом ауту стиже
И жуто лишће ниже...