-Membincangkan kesan globalisasi terhadap ekonomi Malaysia -Membincangkan ekonomi Malaysia dalam pasaran global -Membincangkan isu dan

cabaran ekonomi Malaysia dalam era globalisasi (PSS 3112)
Disediakan Oleh: Azritawani binti Ahmad @ Othman Syarifh Nordia Edayu binti Syed Mohamad

Kesan globalisasi terhadap ekonomi Malaysia
1. Krisis Kewangan Asia Timur ‡ Membuktikan globalisasi dan pasaran modal yang bergerak bebas telah memusnahkan pertumbuhan sihat ekonomi sesebuah negara bangsa (Berita Harian, 29 Julai 1998) ‡ Berkemungkinan diatur oleh sebuah empayar moden

‡ Serangan para spekulator mata wang antarabangsa yang dilancarkan melalui sistem jaringan komputer global ( Utusan malaysia, 20 Ogos 1998) ‡ Negara Dunia ketiga tidak terlepas daripada ancaman neo-imperialisme demi memenuhi matlamat keuntungan maksimum golongan kapitalis.

5405 -8262 -4403 971.22 1992 1993 7.8 8.17 1996 9.0 2.92 1991 8.5 2.8 3.96 1275.2 9.6980 Imbangan Pembayaran (RM juta) 5365 KLSECI 1990 9.0 2.32 1994 1995 9.5265 6245 1237. .8900 3.96 1997 1998 7.8000 -10891 26763 594.44 t.5 2.m.7235 3427 556.4 505.21 995.8 4.Tahun Pertumbuhan KDNK Pertukaran Wang Asing (RM/US) 2.5578 2.6065 2.7010 16744 29239 642.

89 dalam 1997 (penurunan sebanyak 30%). Nilai pertukaran RM/US telah menurun daripada 2.‡ Krisis mata ekonomi telah menurunkan nilai mata wang Malaysia ke paras yang paling rendah dalam dua dekad yang lepas. .7 pada tahun 1988 kepada 3.

(iii) kesukaran sektor swasta untuk mendapatkan kredit. ‡ Permintaan dalam negeri menurun kerana (I) kekayaan sektor swasta terhakis dari kejatuhan nilai saham dan nilai aset. .‡ Berlakunya pengurangan permintaan dalam negeri. (ii) kadar faedah yang tinggi sebelum September 1998.

. 1998).(iv) keadaan mudah tunai yang ketat. (v) ketidakpastian jangka pendek dan sektor pekerjaan dan (vi) rakan dagangan Malaysia juga mengalami kelembapan ekonomi lantas menjejaskan permintaan luar negeri Malaysia (Kementrian Kewangan.

iaitu perusahaan yang menjalankan aktivitinya di berbagai negara. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara global.import dan penghasilan bukan mentah. .2. ‡ Ketiga ialah perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sabagai satu. ‡ Pertama ialah perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti diluar sempadan nasional dan meliputi eksport. Memantapkan Ekonomi Malaysia Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga tahap. ‡ Kedua ialah perusahaan multi nasional.

‡ Contoh. buruh dan pemindahan teknologi diantara negaranegara lain. kedatangan syarikat-syarikat asing seperti Nokia memberi sumbangan dalam menambah dalam pelaburan dan kepakaran di Malaysia.‡ Dengan memindahkan mobiliti modal. .

. ‡ Cawangan McDonald dibuka dan meningkatkan peluang pekerjaan.3. penggangguran menurun. Proses McDonaldisation ‡ Makanan seperti McDonald s bukan sahaja satu makanan atau cara hidup masyarakat barat telah menjadi makanan atau gaya hidup masyarakat Malaysia.

maklumat kreativiti. inovasi serta kemahiran yang lengkap khususnya dalam penggunaan pelbagai teknologi canggih. ‡ Mencakupi idea.‡ 3. . Wujudnya K-Ekonomi ‡ Pengetahuan adalah mekanisme utama dengan menjadikan ilmu pengetahuan serta maklumat secara meluas sebagai sumber pengeluaran yang terpenting ekonomi.

Meningkatnya kadar kemiskinan di bandar dan masalah sosial. ‡ Tenaga kerja yang kurang mahir dari luar bandar berhijrah ke bandar.4. . ‡ Wujudnya persaingan yang tidak adil. Industri kecil dan sederhana (IKS) terpinggir ‡ Masalah untuk menerokai pasaran baru ataupun domestik yang sedia ada.

Isu Dan Cabaran Ekonomi Malaysia Dalam Era Globalisasi .

Isu Pasaran Buruh 1.Upah dan produktiviti ‡ Isu yang wujud adalah fenomena peningkatan dalam kadar upah buruh tidak mahir yang melebihi kadar upah buruh mahir menggambarkan malaysia sedang beralih dari ekonomi yang mengalami lebihan buruh kepada kekurangan buruh .

(pasaran buruh yang tidak sempurna) . Kekurangan Buruh ‡ Lebihan buruh atau guna tenaga tidak penuh wujud serentak dengan kekurangan buruh. ‡ Beberapa kawasan mengalami kekurangan buruh yang serius manakala kawasan lain mengalami lebihan buruh.2.

Kebanjiran buruh asing ‡ Kekurangan buruh menyebabkan malaysia mengimport pekerja daripada luar negara .3. Kekurangan buruh mahir ‡ Ia dikhuatiri akan menjejaskan proses perindustrian negara ke arah mencapai wawasan 2020 (Semua sektor ekonomi) 4.

‡ Menjejaskan kekuatan ekonomi negara kerana wang Malaysia mengalir ke luar negara menerusi pengiriman wang kepada keluarga ‡ Aspek sosial pula. akan mendatangkan masalah jenayah.‡ Ini menyebabkan Malaysia terlalu bergantung kepada buruh asing. . kesihatan dan keharmonian rakyat tempatan.

Daya pengeluaran komuditi ‡ Daya pengeluran masih rendah untuk kebanyakkan komuditi yang di usahakan. serangan penyakit dan ketidak cekapan pengurusan ladang.Isu Pertanian 1. ‡ Pihak berkuasa telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti kewangan. khidmat sokongan dan infrastruktur. ‡ Daya pengeluaran yang rendah boleh berlaku akibat daripada kekurangan penggunaan baja. . subsidi.

sektor getah kewujudan tanah terbiar disebabkan oleh daya pengeluaran yang rendah. fizikal dan sosial. pertani yang sudah berumur. ‡ Contohnya. Persaingan penggunaan tanah ‡ Persaingan sengit di antara sektor pertanian dengan sektor lain. jarak yang jauh dan harga menurun. tanah terlalu curam. 3. . Tanah terbiar ‡ Boleh berlaku akibat daripada faktor ekonomi.2. ‡ Faktor utama yang mewujudkan persaingan ini adalah harga tanah yang semakin meningkat.

Isu Pelaburan Asing ‡ Malaysia kini mengalami masalah kadar upah yang semakin meningkat yang boleh melenyapkan sama sekali daya saing negara dalam menarik pelabur-pelabur asing. ‡ Pergantungan melampau terhadap pelaburan asing sebagai alat pertumbuhan ekonomi boleh menjejaskan pembangunan negara pada masa akan datang. .

.Teknologi Kekurangan tenaga mahir ‡ Kekurangan tenaga mahir kursusnya di kalangan jurutera merupakan masalah utama yang menjadi halangan dalam proses pemindahan penyesuaian dan pembaharuan keupayaan teknologi. ‡ Terdapat kekurangan dari segi kualiti dan kuantiti. malahan tenga kerja di bidang sains dan teknologi masih perlu ditingkatkan.

Ekonomi Malaysia Dalam Pasaran Global .

‡ Sejak itu pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat usahawan mengenai potensi perniagaan francais di negara ini. ‡ Ianya hanya mula dikenali ramai selepas Kerajaan melancarkan Program Pembangunan Francais pada tahun 1992 dan selepas Persatuan Francais Malaysia ditubuhkan pada tahun 1994. . stesen-stesen minyak dan pengedar-pengedar kenderaan. ‡ Pada masa itu hanya terdapat beberapa buah perniagaan sahaja yang dijalankan secara francais seperti Singer. Bata.Perniagaan melalui sistem francais ‡ Sebelum tahun 1990'an. perniagaan francais tidak begitu dikenali.

pada masa ini Malaysia menduduki tangga yang kedua (2) di kalangan negara Asia dan tangga yang kedua puluh satu di dunia. .‡ Dari segi pertumbuhan industri francais. ‡ Mengikut perangkaan. sebanyak 5% dari jumlah jualan runcit tahunan di Malaysia adalah daripada outlet francais. ‡ Ini adalah sesuatu yang membanggakan memandangkan industri francais di Malaysia masih agak baru berbanding dengan negara-negara lain.

‡ Dianggarkan terdapat 268 buah perniagaan yang difrancaiskan dan sebanyak 6. perkhidmatan. ‡ Sebahagian besar daripada perniagaan francais ini adalah dalam sektor makanan.500 outlet perniagaan francais di Malaysia. keperluan rumah dan telekomunikasi . aksesori wanita.

‡ Kerajaan sentiasa memberi galakan ke atas usaha ini. . Nelson's dan Sugar Bun merupakan di antara produk-produk tempatan yang telah memfrancaiskan perniagaan mereka ke luar negara.‡ Potensi perniagaan francais Malaysia untuk berkembang ke negara Asean dan lain-lain negara adalah cerah. Marrybrown Fried Chicken. ‡ Pada masa ini belum banyak produk francais tempatan difrancaiskan ke luar negara. ‡ Setakat ini perniagaan seperti Langkawii Crystall.

‡ Pasaran TimurTengah merupakan pasaran terbesar dengan nilai perolehan sebanyak RM13. ‡ Kejayaan ini merupakan peningkatan perolehan sebanyak 134% dibandingkan dengan perolehan tahun 2005 (RM8.75 bilion.04 bilion. .Penglibatan kontraktor Malaysia di pasaran antarabangsa ‡ terserlah pada tahun 2006 ‡ Berjaya memperolehi 37 projek bernilai RM20.56 bilion).

09 bilion dan Projek Pembinaan di Pulau Al Reem bernilai RM1.‡ Projek kemudahan utiliti dan tenaga serta jalan/lebuhraya merupakan projek utama kontraktor Malaysia selain dari projek bangunan termasuk bangunan kediaman. Di antara projek terbesar ialah 1) Projek Pembinaan dan Penyelenggaraan Stesen Janakuasa di Arab Saudi bernilai RM9.00bilion 2)Pembinaan Empangan di Laos bernilai RM2. .32 bilion.

. ‡ Kontraktor Malaysia perlu membina imej yang lebih baik melalui tahap professionalisma dan kepakaran yang tinggi bagi terus mengekalkan daya saing di pasaran global.‡ Pencapaian yang ditunjukkan oleh kontraktor Malaysia di luar negara adalah membanggakan dan mendapat kepercayaan yang tinggi di Asia Barat.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful