PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK.

DISEDIAKAN OLEH:MUHAMAD SYAWALWAHED BIN MOHAMAD KAMAL NIK MOHD ASRI BIN ZAHARI

Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? projek? .

MERUJUK KEPADA PRINSIP-PRINSIP YANG PRINSIPDITUNJUKKAN MERILL MURID DIBERI TUGASAN YANG MERUPAKAN MASALAH YANG MUNGKIN DIHADAPI DALAM SITUASI SEHARIAN SATU AKTIVITI PEMBELAJARAN YANG MENGGUNAKAN KAEDAH PEMUSATAN MURID PERMASALAHAN DIBERIKAN GURU KEPADA MURID UNTUK DIBINCANGKAN SECARA BERKUMPULAN .

PROSES PEMBELAJARAN YANG BERFOKUSKAN TUGASAN AMALI SECARA SISTEMATIK/TERANCANG DALAM JANGKA MASA YANG TERTENTU IA BIASANYA MELIBATKAN KUTIPAN SERTA ANALISIS DATA DAN PERSEDIAAN SATU LAPORAN YANG BETUL. .

5.5 KOMPENAN PRINSIP PENGAJARAN MERILL 1. 2. 3. DEMONSTRASI APLIKASI PENGAKTIFAN INTEGRASI PEMUSATAN TUGASAN . 4.

Apakah ciri-ciri pembelajaran ciriberasaskan projek? .

INTERAKSI GURU MURID YANG BERUPA BIMBINGAN DAN PERUNDINGAN PADA SETIAP TAHAP PROSES. . DAN PELAPORAN HASIL JUGA REFLEKSI KENDIRI. SESUAI DENGAN MURID DAN KURIKULUM.BOLEH DIJALANKAN SECARA INDIVIDU ATAU SECARA BERKUMPULAN. PENGETAHUAN. GURU PERLU MENJELASKAN PROSEDUR PELAKSANAAN YANG LENGKAP. PENGALAMAN DAN KEBOLEHAN MURID. DATA. MEMPROSES MAKLUMAT DAN DATA. PENILAIANNYA DIJALANKAN PADA SETIAP TAHAP PROSES SEHINGGALAH KE TAHAP HASIL YANG SIAP. MAKLUMAT. MENGINTEGRASIKAN PENGETAHUAN DENGAN AKTIVITI. BERASASKAN KEMAHIRAN. MELIBATKAN PENGUMPULAN BAHAN.

MENGGALAKKAN MEREKA BERSEDIA MENANGGUNG RISIKO DALAM BERKONGSI IDEA DAN PANDANGAN MASINGMASING-MASING 5. MENUNJUKKAN SUMBANGAN IDEA MEREKA DIHARGAI . MENGAJARKAN MURID UNTUK MENERIMA DAN MENGHORMATI PERBEZAAN INDIVIDU 4. MEMBERI PELUANG MEREKA MENJANA IDEA MENGENAI TOPIK TERSEBUT 3.KELEBIHAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 1. MENARIK PERHATIAN MURID-MURID TERHADAP MURIDSESUATU TOPIK YANG KHUSUS 2.

Mengapakah pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari? bestari? .

Menolong pelajar dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. . Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah.

Mengintegrasikan bidang kurikulum. Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. . Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti.

Apakah strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek? .

Menentukan jadual kerja.Memberi tugasan mengikut kurikulum. Penilaian projek perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan. Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. penyelarasan dan pemurnian projek . Pembentangan. Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful