DESIDERATA Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence

. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant; they too have their story.

you may become vain or bitter. however humble. Exercise caution in your business affairs. Enjoy your achievements as well as your plans. . for always there will be greater and lesser persons than yourself. If you compare yourself with others. they are vexatious to the spirit. for the world is full of trickery. Keep interested in your own career. it is a real possession in the changing fortunes of time.Avoid loud and aggressive persons.

and everywhere life is full of heroism. Neither be cynical about love. Be yourself.But let this not blind you to what virtue there is. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. Take kindly the counsel of the years. gracefully surrendering the things of youth. it is as perennial as the grass. Many fears are born of fatigue and loneliness. But do not distress yourself with dark imaginings. Especially do not feign affection. . for in the face of all aridity and disenchantment. many persons strive for high ideals.

. Be cheerful.Beyond a wholesome discipline. drudgery. Strive to be happy. no doubt the universe is unfolding as it should. You are a child of the universe no less than the trees and the stars. And whether or not it is clear to you. And whatever your labors and aspirations. With all its sham. it is still a beautiful world. and broken dreams. keep peace in your soul. Therefore be at peace with God. in the noisy confusion of life. be gentle with yourself. you have a right to be here. whatever you conceive Him to be.

Simula noon. nadismaya sa pinuno at pinili na lamang maging pribado. Dahil sa isang pangyayari. Nakapag-aral ngunit galing sa mahirap na pamilya.CONFUCIANISM Ang pinakatanyag na pilosopo ng Confucianism ay si Kung Fu Tzu o Master Kung. Siya ay naging guro at nanilbihan sa pamahalaan. . nagpalaganap siya ng kanyang paniniwala. Naulila sa ama ng tatlong taon at sa pagbibinata ay sa ina naman.

Ano ang halimbawa ng mga birtud na dapat sundin? Jen o kagandahang loob Yi o tamang pag-uugali Li o ritwal at pagkamagalang Xiao o paggalang sa magulang Ginintuang Aral ² ´Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo.Ang paghahanap ng solusyon sa problema ng lipunan na magsisimula sa sarili.µ .

PAGPAPAHALAGA SA PAG-AARAL MABUTING PINUNO PAGPAPAKABUTI SA SARILI PAGKAKAROON NG TAMANG BIRTUD .

TAOISM Si Lao Zi ang sinasabing nagtatag ng pilosopiyang ito na maaaring nabuhay ng dinastiyang Zhou. Ngunit maraming nagsasabi na ginawa lamang siya upang magkaroon ng tagapagtatag ang mga pilosopo noon. Kilala din bilang Old Master. .

makiayon at makipagisa sa kalikasan BALANSE YIN YANG .WU WEI Magnilay-nilay.

Sila ay kapwa namatay dahil sa mga kaaway sa pamahalaan. Nabuo ito sa Zhou dynasty at pinalaganap ng Qin dynasty.LEGALISM Ito ay kaisipan ng administrador na si Shang Yang at estudyante na si Han Feizi na kabaligtaran ng pilosopiyang Confucianism. .

Pinakamahalaga ang estado 2 aspeto ng Lakas paggawa Sundalo (sandatahang lakas) Magsasaka (agrikultura) .

Ano ang Zen Buddhism? Ano ang binigyang pansin nito? 2. Ano ang Dalai Lama? Ano ang paniniwala nila tungkol nito? 2.GAWAIN A. Lamaism 1. Sino si Bodhidarma? Ano ang kanyang naging papel sa relihiyon? B. Zen Buddhism 1. Ano ang kontribusyon ni Tenzin Gyatso sa Lamaism? .

Ano ang kaibahan ng Sufism sa karaniwang pagdarasal ng mga Muslim? 2. Shinto 1. Ano ang folk Catholicism? Ano ang mga patunay na patuloy ang mga Pilipino sa pagtaguyod nito? . Ano ang kahulugan ng Shinto? Saan nagmula ito? D. Ano ang karaniwang ginagawa ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya para mabigyan sila ng proteksyon laban sa espiritu? E. Ano ang anima? Animism? 2.C. Animism 1. Mga Dayuhang Relihiyon 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful