TERAPI SENI

Disediakan oleh: Adilawati bt Abdullah Hamizah bt Shamsul Natiqah Masyhurah bt Alias

Pengenalan 

Terapi seni direka berlandaskan kepercayaan bahawa proses melahirkan kreativiti boleh mententeramkan jiwa seseorang. Kebanyakan orang yang mengalami trauma psikologi biasanya sukar meluahkan perasaan melalui kata-kata.Ia lebih mudah diluahkan melalui lakaran atau lukisan.

 

Keadaan sama juga berlaku pada kanakkanak. Kanak-kanak, termasuk yang normal, tidak pandai menunjukkan perasaan dengan kata-kata dan biasanya mereka menzahirkan gangguan emosi melalui kelakuan. Melalui terapi seni, kanak-kanak boleh meluahkan perasaan dan emosi dengan lebih baik serta mudah.

Definisi terapi
- Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental.

Merangkumi semua aktiviti dan hasil karya manusia yang indah dan berseni (kreatif) bagi semua kaum dan bangsa di dunia. rasa atau perasaan dalam bentuk terbaik untuk saluran tersebut.Definisi seni -Seni adalah proses dan hasil dari pemilihan saluran medium. . idea. . untuk menyampaikan sama ada kepercayaan.

. Seni merupakan luahan kreativiti manusia yang paling dikenali dan dianggap sebagai keunggulan daya cipta manusia.

Lukisan boleh menjadi cara untuk pesakit berinteraksi dengan orang lain.Maksud terapi seni  Terapi seni adalah satu kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan dan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni. . terutamanya lukisan.

Tidak kira apa yang dilukis. . satu garis lurus juga boleh menceritakan perasaan pesakit yang mungkin terganggu atau marah. semuanya ada makna tertentu dan hanya pesakit yang tahu makna karya mereka.  Apa yang dilukis adalah luahan perasaan pesakit. Malah.

Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Kanak-kanak meluahkan perasaan melalui ekspresi seni Sumber: Mok Soon Sang (2010). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. .

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.Sumber: Mok Soon Sang (2010). . Bhd.

autentik dan spontan.Pandangan tokoh Proses melukis boleh dipersepsikan sebagai kesempatan untuk ekspresi kendiri secara imaginatif. sesuatu pengalaman dalam tempoh masa yang membawa pemulihan emosi. . Proses kreatif ini bertujuan membawa penambahbaikan kesihatan dan perkembangan pengalaman. transformasi dan aktualisasi kendiri.

Art therapy is based on the ideas that the creative process of art making is healing and life enhancing and is a form of nonverbal communication of thoughts and feelings. American Art Theraphy Association (1996) .

the externalized map of our interior self. Peter London Art is the meeting ground of the world inside and the world .Art can be said to be.and can be used as.

Art is a way of knowing what we actually believe. Pat Allen .

Kaedah pelaksanaan  Terapi seni ini adalah berdasarkan pada keyakinan bahawa proses-proses kreatif seperti menggambar dan melukis boleh menyembuhkan dan menguatkan kehidupan. Bagi kanak-kanak khususnya. . trauma ataupun perasaan yang dialami adalah sangat sukar untuk diungkapkan melalui kata-kata.

 Oleh itu. kanakkanak akan diminta menggambarkan dan mengeluarkan fikiran dan emosi mereka melalui karya seni. terapi seni adalah sangat berkesan untuk menggambarkan emosi dan perasaan yang amat menyakitkan jika diungkapkan melalui kata-kata. . Dengan mengikuti terapi seni ini.

. Gambaran ini mungkin dalam bentuk lukisan. pakar terapi ataupun kaunselor akan mengajak klien untuk membincangkan karya yang dihasilkan. seni pahat ataupun bahan seni yang dicipta dari tanah liat. Selanjutnya. gambar.

Kaunselor akan berusaha membantu klien menyelesaikan masalah dan merungkai kegusaran yang dihadapi oleh klien berdasarkan interpretasi kaunselor terhadap gambaran ekspresif melalui hasil seni yang dihasilkan oleh klien. klien akan diminta supaya bersikap terbuka dalam meluahkan dan bercakap tentang segala emosi dan perasaan-perasaan terpendam yang dihadapi olehnya. Malalui proses ini. .

 Melalui kaedah terapi seni ini. Kaunselor atau pakar terapi harus pandai mengawal situasi terapi ini agar klien tidak merasa tertekan atau merasa didesak untuk meluahkan perasaan. . klien berupaya menggali perasaannya serta menyelesaikan masalah yang membelenggunya dengan cara yang berkesan dan tidak menakutkan serta menyakitkan dengan bantuan daripada kaunselor.

. Manfaat terapi seni ini telah dibuktikan secara ilmiah di mana sebuah kajian di University of Granada. Granada selama lebih dari setahun. Sepanyol telah berjaya membuktikan bahawa terapi ini boleh membantu mengatasi gangguan mental. Elizabeth Perez yang merupakan salah seorang pengkaji mengikuti perkembangan 20 orang pesakit yang menderita penyakit gangguan mental akut dari Therapeutic Community of the Northen Area of the Virgen de las Nieves Hospital.

Vincent Van Gogh dan sebagainya untuk menambahkan pandangan mereka.  Pesakit-pesakit tersebut telah mengikuti kaedah terapi seni ini secara sukarela selama dua hari dalam seminggu. perasaan serta emosi dari hati dan fikiran mereka. Para pesakit ini menggunakan lukisan untuk menggambarkan keinginan terpendam. Selama mengikuti terapi. . mereka juga mengadaptasi lukisan karya pelukis seperti Amedeo Modigliani. Edvard Munch.

pesakit-pesakit tersebut boleh mengungkapkan serta meluahkan perasaan dan emosi mereka. Dengan itu. . Selama proses ini berjalan menurut Perez. mereka boleh menghilangkan perasaan yang tidak mereka ingini dan menyesuaikan dengan apa sebenarnya yang sepatutnya dan diingini oleh mereka.

Contoh gambaran kanak-kanak mengenai Taufan Katrina melalui kaedah terapi seni .

Contoh gambaran kanak-kanak mengenai Tsunami di Sri Lanka melalui kaedah terapi seni .

kesedihan dan emosi-emosi lain. .terapi seni boleh membantu kanak-kanak memahami perasaan peribadi mereka dengan mengenali dan mengatasi kemarahan.Kelebihan terapi seni Penyembuhan peribadi dan meredakan stres. . Ini sangat membantu untuk mengatasi trauma yang dihadapi setelah sesuatu kejadian yang dahsyat dan sebagainya. Terapi ini boleh membantu menghidupkan kembali semangat kanak-kanak.

 Pencapaian peribadi.mencipta sebuah karya seni boleh meningkatkan konsep kendiri yang positif serta membangunkan rasa percaya diri dalam diri kanak-kanak. . . Ini akan membuatkan mereka menghargai dan mencintai diri sendiri.

terapi seni membenarkan kanak-kanak mengekpresi apa yang berada dalam diri dan fikiran mereka yang selama ini tidak mampu diluahkan melalui kata-kata atau difahami oleh orang lain. . . kanak-kanak akan boleh mengawal perasaan mereka dengan lebih baik sekiranya berhadapan dengan situasi yang serupa. Melalui cara ini. Menguatkan perasaan dalaman.

sesi terapi tidak dapat dijalankan dengan berkesan. .Kekurangan terapi seni Kaedah terapi seni ini memerlukan kerjasama yang padu daripada klien atau kanak-kanak kerana sekiranya mereka malu atau enggan untuk meluahkan perasaan mereka melalui hasil seni.

. Salah tanggapan atau salah interpretasi daripada kaunselor mengenai lukisan atau hasil seni kanak-kanak akan membawa kepada kegagalan untuk menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi oleh kanak-kanak.

. sesi terapi yang dirancang tidak akan berjaya. Sekiranya tiada komitmen yang konsisten daripada klien sepanjang tempoh terapi tersebut. Proses terapi seni ini perlu berterusan dan mengambil masa yang lama untuk menghasilkan penyembuhan yang mutlak.

Contoh komen kaunselor yang baik : ³Saya boleh faham apa yang anda rasai setelah saya melihat lukisan yang anda lukis ini´ .Cadangan  Tidak menyatakan had waktu kepada kanak-kanak untuk menyiapkan hasil seni mereka. Persoalan atau perbualan tidak terus menjurus kepada masalah.

. Sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga dengan persepsi sebenar klien tentang hasil seni yang dihasilkan. Mungkin persepsi kaunselor dan klien adalah berbeza terhadap hasil seni yang sama.

.

 .lukis hari yang tidak akan kamu lupakan.lukis sesuatu yang membuatkan anda tenang dan rasa selamat. Memberi peluang kepada klien untuk menceritakan masalah mereka tanpa mendesak mereka. Mulakan dengan soalan dan arahan yang mudah supaya klien selesa. 2.Cadangan teknik terapi seni: 1.apakah hobi anda? . . Contoh: .

Tsunami Sri Lanka .

Penutup Terapi seni digunakan sebagai rawatan dan biasanya untuk meningkatkan tahap emosi atau mental seseorang pesakit. Namun ia bukan sahaja boleh digunakan sebagai rawatan malah boleh digunakan untuk mengurangkan stress atau digunakan untuk mengenal diri (selfdiscovery). .

 Terapi seni adalah penting untuk membantu masyarakat yang mengalami kemurungan. . Ini akan meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. trauma atau mereka yang mengalami saat-saat sukar dalam situasi sosial. terapi seni juga dapat membantu masyarakat meningkatkan tahap mental. malu. emosi dan fizikal. Selain itu.

Cara ini mungkin tidak dapat dipraktikkan dalam kelas seni biasa. . Terapi seni adalah pendekatan ³psychoeducational therapeutic´ atau pendekatan seni yang boleh digunakan melalui pelbagai medium atau cara yang memberi peluang kepada klien pelbagai cara untuk meluahkan perasaan mereka.

and they seldom offer thanks.³Nothing you do for children is ever wasted. but what we do for them is never wasted. hovering. They seem not to notice us. averting our eyes. Garrison Keillor .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful