MEMPERHAMBAKAN DIRI KEPADA ALLAH SAMADA KHUSUS ATAU AM BERPANDUKAN FIQH € ADA SYARAT, RUKUN, SAH DAN BATAL
€

memahami. menghayati dan mengamalkan nilai. adab dan etika perkhidmatan yang cemerlang € . € Guru-guru perlu memiliki. norma.merupakan penjawat awam yang terpenting dalam bidang pendidikan.

mutu. kemasyarakatan dan lain-lain. € Norma bermaksud ukuran untuk menentukan sesuatu atau peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.Nilai bermaksud darjat. taraf atau sifat ketinggian dalam pemikiran. € . agama. kualiti.

persatuan atau pekerjaan dan lain-lain . berbudi bahasa dan mempunyai budi pekerti € Etika bermaksud prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. € .Adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus(sopan).

Peranan guru KERJAYA GURU SEBAGAI IBADAH Sifat peribadi guru. MODAL INSAN .

MENGHAPUSKAN KEJAHILAN € MENGELAKKAN PEMBAZIRAN € MEMBINA KETAHANAN € MEMBENTUK KEPERIBADIAN € MENJADI CONTOH & TAULADAN € KE ARAH MENCAPAI KEREDAAN € .

MULIA DAN DISANJUNG € MENDAPAT GANJARAN YANG BERTERUSAN € TERMASUK DALAM DOA HARIAN € TANPA PENGORBANAN GURU DUNIA TIDAK AKAN MAJU € SATU PROFESYEN (PROFESIONAL). lebihlebihlebih lagi TOK GURU € .

.

Budaya dan amalan menepati masa adalah budaya mulia. € Guru-guru diterapkan budaya menepati masa kerana masa itu lebih berharga dari emas. € .

Sesi persekolahan setahun mengambil masa tidak kurang dari 205 hari. Masa yang diberi amat singkat untuk menguruskan perancangan kerja. € Masa yang diberi harus diurus dengan baik agar sasaran kerja tahunan dan sasaran kerja tambahan dapat dicapai. € .

€ Hari ini banyak tugasan perlu disiapkan segera dan mestilah berkualiti. Sekolah mengambil langkah berikut agar budaya menyegerakan tugas berjaya diamalkan di sekolah .

pengurus dan pemimpin.pengetua sekolah ialah orang yang terpenting kerana mereka merupakan ketua. € . € Mereka haruslah mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi guruguru untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah secara suka rela.

pihak pengurusan hendaklah menjadikan kerja lebih menyeronokkan mereka yang menjalankan kerja-kerja itu. .€ bagi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti pekerja.

.

.€ € € € € € € punyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain (iaitu anak didik. ibu bapa dan rakan sejawat) dalam mengejar hasil dari segi afektif dan juga kognitif hubungkan 'mata plajaran' dengan kehidupan muridmurid kenal. menganalisa dan berfikir secara kritis menjana idea-idea baru dan menarik bagi murid-murid berfikir mengenainya menggalakkan murid-murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran hadir dalam lain-lain aktiviti di mana murid-murid terlibat seperti sukan. hormati dan percayai murid-murid mengajar murid-murid bagaimana hendak belajar. persembahan musikal dn kebudayaan.

€ € € € € melakukan refleksi dan kritik-kendiri. mampu menjadikan idea-idea yang kompleks mudah difahami dengan itu murid-murid dapat memahami dan menghargainya . mercu tanda profesionalisme seorang guru berfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripada pengalaman adil dalam menilai dan menggred fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran seorang komunikator yang cemerlang.

syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa 'baru dan segar' serta relevan menyertai jawatankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah. murid-murid dalam sesuatu mata. jabatan pelajaran atau dirinya sendiri. bersemangat dalam mengajar . . dan menyepadukan mata pelajaran secara berterusan mengukur pendekatan. beri masa yang cukup bagi setiap tajuk.€ € € € € sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid merancang pengajaran terlebih dahulu.

bengkel dan seminar. konvensyen. menghadiri konferens.€ € € € € € € seorang yang pakar dalam bidang yang dia ajar seorang yang 'laparkan' ilmu. dan mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan juga seorang yang suka 'belajar' perkara-perkara di luar bidangnya aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya menjadi ahli kepada komuniti yang belajar bina dan mengekalkan perhubungan profesional bekerja dalam organisasi sekolah yang luas . sentiasa up to date dalam bidangnya dengan membaca.

ISLAM DAN IHSAN € BERIMAN BERSUNGGUH-SUNGGUH BERSUNGGUHDENGAN 6 RUKUN IMAN € MELAKSANA DAN MENGHAYATI RUKUN ISLAM DENGAN SEMPURNA € PASTIKAN SEGALA2NYA DILAKUKAN KERANA MENUNTUT KEREDHAAN ALLAH (IKHLAS) € .MESTI DIIKAT DENGAN IMAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful