NAMA :  NURFARHANA BINTI MD RAMLI  NURUL NAZIERA BINTI MOHD NOH  NURUL SHANIZA BINTI KHAIRUDIN I PISMP BM NAMA

PENSYARAH : DR. SHARIFAH AMNAH BINTI SYED AHMAD

KANAK-KANAK
‡ Mengikut Kamus Dewan (2008) : kanak-kanak membawa maksud anak, anakanak, budak yang masih kecil (biasanya yang belum berumur tujuh tahun). Kanak-kanak juga digelar budak atau anak kecil ialah manusia yang muda iaitu seorang yang masih belum akil baligh.

PERKEMBANGAN : ‡ Wikepedia Bahasa Melayu: Menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merujuk kepada perkembangan kualitatif biologi dan psikologi yang berlaku kepada manusia di antara kelahiran dan akhir masa remaja (zaman kanakkanak). ‡ Perubahan ini tidak boleh diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Contohnya melalui pertuturan dan kematangan individu.

Mengikut kajian ahli psikologi Sosial Jasmani Emosi Rohani Kognitif faktor genetik atau baka (nature) faktor persekitaran (nurture) .

BAKA (NATURE) .

Hilgard :Mengatakan bahawa baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapanya kepada anaknya melalui gen. ‡ Definisi yang diberikan oleh Derville (1979):Keseluruhan ciri-ciri mental dan emosi fizikal yang telah diwariskan dari segi biologi daripada ibu bapa kepada anakanaknya .‡ Baka atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heredity berasal dari perkataan Latin iaitu heres. ‡ Ernest R.

A Thompson pula menyatakan bahawa baka merujuk kepada perkembangan genetik antara generasi manusia.E Vinacke yang berpendapat :Baka ialah penentu struktur organ. ‡ Hujah ini turut disokong olehW. . sistem biologi serta potensi seseorang individu. minat dan kawalan emosi.‡ Amran Schienfed:Mengatakan bahawa baka menentukan persamaan di antara ibu bapa dengan anak-anaknya. di kalangan ahli dalam satu umpulan keluarga darisegi sifat-sifat seperti kebolehan. J. arah perkembangan.

‡ Dari segi kecerdasan pula. Munn:Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui genetik. .‡ Menurut Norman L. sebilangan pakar psikologi seperti Newman (1937) & Sheldon (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan intelek yang berbeza.

‡ Tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut. ‡ Sebagai contoh.personaliti. sikap. . minat dan sebagainya. jenis rambut.rambut. ketinggian.‡ Penjelasan dan huraian tentang baka menghasilkan beberapa ciri yang nyata seperti berikut iaitu  baka diturunkan melalui gen ibu bapa kepada anak-anaknya. saiz dan bentuk badan. kulit. tahap kecerdasan. paras rupa seperti warna mata.

KROMOSOM HORMON FAKTOR MEMPENGARUHI KEBAKAAN GEN KELENJAR .

‡ Kromosom ialah selirat seperti benang yang terdiri daripada komponen protein yang membawa gen-gen organism terdiri daripada butir-butir halus yang terdapat dalam nukleus. ‡ Manusia normal mempunyai 46 kromosom yang setiap kromosom mempunyai kumin kecil yang dikenali sebagai GEN .

.

Gen mengandungi kandungan molekul protein yang mempunyai asid deoksiribonukliek yang membawa segala bentuk biologi ibu bapanya kepada anak Gen terbahagi kepada dua Dominan Resesif .Gen ialah info biologikal yang membawa karekter yang diperturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anaknya.

Gen-gen ini dibawa oleh kromosom Apabila anak dilahirkan. . gen dominan akan mempengaruhi anaknya. Jika bapa berambut perang manakala ibunya berambut hitam. Contohnya : Rambut. anak akan mengikut salah satu ciri rambut kedua ibu bapanya.

.

Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- TIROID PARATIROID ADRENAL PITUITARI PANKREAS SEKS .Melalui sistem kelenjar. hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah. Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh.

.

Hormon pula ialah bahan kimia yang diperbuat daripada sel-sel yang terdapat dalam kelenjar hormon. . Bahan kimia akan dialirkan ke dalam darah untuk melaksanakan tugas-tugas seperti melancarkan proses pertumbuhan tubuh. Hormon mempunyai paras yang berubahubah pada peringkat awal ini akan menyebabkan ketidakstabilan emosi kepada kanak-kanak.

Kelebihan & kekurangan hormon : Kesihatan seseorang terganggu Kelakuan seseorang berubah .Selain itu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar akan memberi kesan kepada organ-organ lain.

CONTOH HORMON .

Gen ini berfungsi mengawal sifat luaran kanak-kanak seperti kebolehan menggulung lidah.‡ Sel merupakan organism hidup yang sangat kompleks. .

hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah.Melalui sistem kelenjar. Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- . Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh.

.

‡ Norman L. Munn :Mentakrifkan persekitaran sebagai segala benda yang terdapat disekeliling unit-unit kebakaan. ‡ W.:Beliau mengatakan persekitaran ialah segala keadaan di sekeliling termasuk keadaan fizikal. ‡ Menurut Lee Shok Mee(1994). Edger:Menerangkan bahawa persekitaran adalah kuasa ekstrinsik rumit yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. sosiobudaya.‡ Menurut Amran Schienfeld:Persekitaran merujuk kepada luaran seseorang individu dan faktor bakanya yang bermula daripada peringkat persenyawaan. . politik dan interaksi sesama manusia serta alam sekitarnya. iklim.

merujuk kepada corak pemakanan. gaya hidup dan kesihatan si ibu.dipengaruhi oleh cara pemakanan. ‡ Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir.‡ Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. keluarga. sosio ekonomi. media dan persekitaran dunia. . ‡ Keadaan selepas lahir : -. ‡ Keadaan sebelum lahir : -. ibadat. rakan-rakan. tahap pendidikan.

1989). iaitu : Mikrosistem. Mesosistem Ekosistem 3MEK Makrosistem Kronosistem . menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima lapisan sistem ekologi.‡ Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979.

. ‡ Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak. ‡ Sebagai contoh hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa. guru dan rakanrakan.‡ Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu.

. kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang kekurangan peluang. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. ‡ Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah-laku di sekolah dan sebaliknya. ‡ Mengikut Bronfenbenner juga.‡ Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem.

. ‡ Kaedah pengurusan.‡ Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. ‡ Misalnya sekolah dengan pasar raya.

kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting.‡ Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma.2008). ‡ Di sesetengah negara. peranan jantina dititikberatkan (Santrock. . nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. ‡ Misalnya dalam sesetengah masyarakat.

. ‡ Sebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak pada zaman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.‡ Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa.

.‡ Secara keseluruhannya. maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza. ‡ Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu. kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain.

TEORI EKOLOGI 1 3 DIPELOPORI OLEH : 1 2 2 3 SOALAN 1 & 2 .

‡ Teori ini menarik perhatian pendidik agar bukan sahaja hanya mengutamakan alam belajar dalam bilik darjah. . tetapi juga alam persekitaran di luar bilik darjah.

‡ Merancang pelajaran berdasarkan perkembangan potensi yang khusus sesuai untuk murid-murid mereka. .‡ Guru harus berkomunikasi dengan keluarga murid secara formal dan informal.

faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan individu dalam persekitaran (nurture ) : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keluarga Rakan sebaya Kebudayaan & kepercayaan masyarakat Sumber teknologi Guru & sekolah .‡ Di samping pengaruh genetik.

‡ Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh kasih sayang. . ‡ Sebagai contoh. mereka menyatakan bahawa faktor pemakanan ibu bapa boleh mempengaruhi corak pemakanan anak-anak mereka. mengalami perkembangan emosi yang sihat. ‡ Pemakanan kanak-kanak perlu dijaga sejak peringkat awal lagi (peringkat pralahir). ‡ Menurut jurnal The Pediatric Clinic of North America yan ditulis oleh Birch Lean Lipps dan Davidson Kirsten Krahnstoever. sebilangan ibu bapa yang gemar memilih makanan ringan dan makanan segera sedangkan kita mengetahui bahawa makanan tersebut boleh merencatkan tumbesaran fizikal dan mental kanak-kanak.

dan psikomotor pelajar ke tahap yang lebih tinggi. berketrampilan. ‡ Memerlukan iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan pengajaran pembelajaran yang canggih akan meningkatkan perkembangan kognitif. ‡ Guru yang bersikap penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu.emosi dan sosial.‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek. .fizikal. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. afektif.

‡ Maka sama ada pengaruh baka ataupun persekitaran. .setiap murid dalam sesebuah kelas adalah berbeza dengan rakan-rakan sedarjahnya. ‡ Misalnya. murid-murid berbeza daripada pelbagai kebolehan dengan darjah kecerdasan (IQ) ataupun kecerdasan emosi yang tidak sama.

emosi dan sosial.‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek. . kanak-kanak yang bersosialiosasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan dipupuk dengan nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. ‡ Misalnya.sahsiah.

.‡ Perbezaan nilai hidup membentuk falsafah hidup yang berbeza di kalangan masyarakat. ‡ Amalan masyarakat yang menekankan soal kerohanian dan kejiwaan sebenarnya turut memberi impak dalam melahirkan kanak-kanak yang kreatif. ‡ Begitu juga dengan perbezaan agama dan kebudayaan akan melahirkan cara hidup serta tingkah laku yang berbeza. ‡ Masyarakat yang suka mengamalkan gaya hidup yang sihat akan melahirkan gaya hidup yang positif.

‡ Pengaruh sumber teknologi terhadap perkembanganseseorang kanak-kanak itu ada kaitan dengan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura. ‡ Individu yang terdedah kepada sumber tekologi yang sihat akan mempengaruhi perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pengaruh sumber teknologi itu. kelakuan dan ejen penentu persekitaran .‡ Sumber teknologi tersebut adalah merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada bahan bacaan. ‡ Beliau menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif.

tingkah laku.moral.‡ Variasi atau ketidaksamaan individu dari norma kumpulannya.sama ada dari sifat-sifat kognitif.bakat dan aspek-aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.sosial.emosi. -Dictionary of Psychology(1973) .fizikal.

paras rupa. Kebolehan. Perbezaan dari segi jantina. Perbezaan agama.ASPEK KOGNITIF KEBOLEHAN/KEMAHIRAN Kebolehan individu menyelesaikan masalah. berbahasa. warna mata. mengenali. EMOSI SOSIAL FIZIKAL ROHANI . mengawal dan mengurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain. kepercayaan serta nilai. jenis dan warna rambut. menaakul dan mengira. Kemahiran interaksi. bergantung sama ada individu tersebut bersifat introvet atau ekstrovet. ketinggian. sikap. berat. berfikir secara logik.

.TERIMA KASIH . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful