NAMA :  NURFARHANA BINTI MD RAMLI  NURUL NAZIERA BINTI MOHD NOH  NURUL SHANIZA BINTI KHAIRUDIN I PISMP BM NAMA

PENSYARAH : DR. SHARIFAH AMNAH BINTI SYED AHMAD

KANAK-KANAK
‡ Mengikut Kamus Dewan (2008) : kanak-kanak membawa maksud anak, anakanak, budak yang masih kecil (biasanya yang belum berumur tujuh tahun). Kanak-kanak juga digelar budak atau anak kecil ialah manusia yang muda iaitu seorang yang masih belum akil baligh.

PERKEMBANGAN : ‡ Wikepedia Bahasa Melayu: Menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merujuk kepada perkembangan kualitatif biologi dan psikologi yang berlaku kepada manusia di antara kelahiran dan akhir masa remaja (zaman kanakkanak). ‡ Perubahan ini tidak boleh diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Contohnya melalui pertuturan dan kematangan individu.

Mengikut kajian ahli psikologi Sosial Jasmani Emosi Rohani Kognitif faktor genetik atau baka (nature) faktor persekitaran (nurture) .

BAKA (NATURE) .

‡ Ernest R.‡ Baka atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heredity berasal dari perkataan Latin iaitu heres. Hilgard :Mengatakan bahawa baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapanya kepada anaknya melalui gen. ‡ Definisi yang diberikan oleh Derville (1979):Keseluruhan ciri-ciri mental dan emosi fizikal yang telah diwariskan dari segi biologi daripada ibu bapa kepada anakanaknya .

.‡ Amran Schienfed:Mengatakan bahawa baka menentukan persamaan di antara ibu bapa dengan anak-anaknya. ‡ Hujah ini turut disokong olehW.E Vinacke yang berpendapat :Baka ialah penentu struktur organ.A Thompson pula menyatakan bahawa baka merujuk kepada perkembangan genetik antara generasi manusia. sistem biologi serta potensi seseorang individu. J. arah perkembangan. minat dan kawalan emosi. di kalangan ahli dalam satu umpulan keluarga darisegi sifat-sifat seperti kebolehan.

‡ Menurut Norman L. sebilangan pakar psikologi seperti Newman (1937) & Sheldon (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan intelek yang berbeza. . Munn:Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui genetik. ‡ Dari segi kecerdasan pula.

‡ Sebagai contoh. tahap kecerdasan.personaliti. sikap. saiz dan bentuk badan. jenis rambut. .rambut. kulit. ketinggian.‡ Penjelasan dan huraian tentang baka menghasilkan beberapa ciri yang nyata seperti berikut iaitu  baka diturunkan melalui gen ibu bapa kepada anak-anaknya. ‡ Tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut. minat dan sebagainya. paras rupa seperti warna mata.

KROMOSOM HORMON FAKTOR MEMPENGARUHI KEBAKAAN GEN KELENJAR .

‡ Kromosom ialah selirat seperti benang yang terdiri daripada komponen protein yang membawa gen-gen organism terdiri daripada butir-butir halus yang terdapat dalam nukleus. ‡ Manusia normal mempunyai 46 kromosom yang setiap kromosom mempunyai kumin kecil yang dikenali sebagai GEN .

.

Gen mengandungi kandungan molekul protein yang mempunyai asid deoksiribonukliek yang membawa segala bentuk biologi ibu bapanya kepada anak Gen terbahagi kepada dua Dominan Resesif .Gen ialah info biologikal yang membawa karekter yang diperturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anaknya.

gen dominan akan mempengaruhi anaknya. Jika bapa berambut perang manakala ibunya berambut hitam. anak akan mengikut salah satu ciri rambut kedua ibu bapanya. . Contohnya : Rambut.Gen-gen ini dibawa oleh kromosom Apabila anak dilahirkan.

.

Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh.Melalui sistem kelenjar. hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah. Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- TIROID PARATIROID ADRENAL PITUITARI PANKREAS SEKS .

.

Hormon pula ialah bahan kimia yang diperbuat daripada sel-sel yang terdapat dalam kelenjar hormon. . Bahan kimia akan dialirkan ke dalam darah untuk melaksanakan tugas-tugas seperti melancarkan proses pertumbuhan tubuh. Hormon mempunyai paras yang berubahubah pada peringkat awal ini akan menyebabkan ketidakstabilan emosi kepada kanak-kanak.

Selain itu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar akan memberi kesan kepada organ-organ lain. Kelebihan & kekurangan hormon : Kesihatan seseorang terganggu Kelakuan seseorang berubah .

CONTOH HORMON .

‡ Sel merupakan organism hidup yang sangat kompleks. Gen ini berfungsi mengawal sifat luaran kanak-kanak seperti kebolehan menggulung lidah. .

Melalui sistem kelenjar. Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh. hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah. Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- .

.

‡ W. sosiobudaya. Edger:Menerangkan bahawa persekitaran adalah kuasa ekstrinsik rumit yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu.:Beliau mengatakan persekitaran ialah segala keadaan di sekeliling termasuk keadaan fizikal. ‡ Menurut Lee Shok Mee(1994). ‡ Norman L. iklim. Munn :Mentakrifkan persekitaran sebagai segala benda yang terdapat disekeliling unit-unit kebakaan. politik dan interaksi sesama manusia serta alam sekitarnya.‡ Menurut Amran Schienfeld:Persekitaran merujuk kepada luaran seseorang individu dan faktor bakanya yang bermula daripada peringkat persenyawaan. .

tahap pendidikan.merujuk kepada corak pemakanan. . ibadat. ‡ Keadaan sebelum lahir : -.‡ Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. rakan-rakan. ‡ Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. sosio ekonomi.dipengaruhi oleh cara pemakanan. gaya hidup dan kesihatan si ibu. keluarga. media dan persekitaran dunia. ‡ Keadaan selepas lahir : -.

1989). Mesosistem Ekosistem 3MEK Makrosistem Kronosistem . iaitu : Mikrosistem. menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima lapisan sistem ekologi.‡ Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979.

‡ Sebagai contoh hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa.‡ Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. . ‡ Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak. guru dan rakanrakan.

‡ Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah-laku di sekolah dan sebaliknya. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. .‡ Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. ‡ Mengikut Bronfenbenner juga. kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang kekurangan peluang.

. ‡ Misalnya sekolah dengan pasar raya.‡ Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. ‡ Kaedah pengurusan. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.

‡ Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma. .2008). peranan jantina dititikberatkan (Santrock. ‡ Di sesetengah negara. ‡ Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. nilai dan amalan masyarakat itu sendiri.

‡ Sebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak pada zaman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. .‡ Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa.

kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza. ‡ Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu.‡ Secara keseluruhannya. .

TEORI EKOLOGI 1 3 DIPELOPORI OLEH : 1 2 2 3 SOALAN 1 & 2 .

.‡ Teori ini menarik perhatian pendidik agar bukan sahaja hanya mengutamakan alam belajar dalam bilik darjah. tetapi juga alam persekitaran di luar bilik darjah.

.‡ Guru harus berkomunikasi dengan keluarga murid secara formal dan informal. ‡ Merancang pelajaran berdasarkan perkembangan potensi yang khusus sesuai untuk murid-murid mereka.

‡ Di samping pengaruh genetik. faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan individu dalam persekitaran (nurture ) : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keluarga Rakan sebaya Kebudayaan & kepercayaan masyarakat Sumber teknologi Guru & sekolah .

‡ Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh kasih sayang. ‡ Menurut jurnal The Pediatric Clinic of North America yan ditulis oleh Birch Lean Lipps dan Davidson Kirsten Krahnstoever. mereka menyatakan bahawa faktor pemakanan ibu bapa boleh mempengaruhi corak pemakanan anak-anak mereka. ‡ Sebagai contoh. mengalami perkembangan emosi yang sihat. ‡ Pemakanan kanak-kanak perlu dijaga sejak peringkat awal lagi (peringkat pralahir). . sebilangan ibu bapa yang gemar memilih makanan ringan dan makanan segera sedangkan kita mengetahui bahawa makanan tersebut boleh merencatkan tumbesaran fizikal dan mental kanak-kanak.

fizikal. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. ‡ Guru yang bersikap penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. afektif.‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek. ‡ Memerlukan iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan pengajaran pembelajaran yang canggih akan meningkatkan perkembangan kognitif. dan psikomotor pelajar ke tahap yang lebih tinggi. . berketrampilan.emosi dan sosial.

‡ Maka sama ada pengaruh baka ataupun persekitaran. murid-murid berbeza daripada pelbagai kebolehan dengan darjah kecerdasan (IQ) ataupun kecerdasan emosi yang tidak sama. .setiap murid dalam sesebuah kelas adalah berbeza dengan rakan-rakan sedarjahnya. ‡ Misalnya.

sahsiah.emosi dan sosial. ‡ Misalnya. .‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek. kanak-kanak yang bersosialiosasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan dipupuk dengan nilai-nilai murni yang positif daripada mereka.

‡ Amalan masyarakat yang menekankan soal kerohanian dan kejiwaan sebenarnya turut memberi impak dalam melahirkan kanak-kanak yang kreatif. ‡ Masyarakat yang suka mengamalkan gaya hidup yang sihat akan melahirkan gaya hidup yang positif. . ‡ Begitu juga dengan perbezaan agama dan kebudayaan akan melahirkan cara hidup serta tingkah laku yang berbeza.‡ Perbezaan nilai hidup membentuk falsafah hidup yang berbeza di kalangan masyarakat.

kelakuan dan ejen penentu persekitaran . ‡ Individu yang terdedah kepada sumber tekologi yang sihat akan mempengaruhi perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pengaruh sumber teknologi itu.‡ Sumber teknologi tersebut adalah merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada bahan bacaan. ‡ Beliau menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif. ‡ Pengaruh sumber teknologi terhadap perkembanganseseorang kanak-kanak itu ada kaitan dengan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura.

sosial.bakat dan aspek-aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.fizikal.tingkah laku.‡ Variasi atau ketidaksamaan individu dari norma kumpulannya.moral.emosi.sama ada dari sifat-sifat kognitif. -Dictionary of Psychology(1973) .

menaakul dan mengira. berfikir secara logik. sikap. Kemahiran interaksi. Perbezaan dari segi jantina. warna mata. Perbezaan agama. EMOSI SOSIAL FIZIKAL ROHANI . ketinggian.ASPEK KOGNITIF KEBOLEHAN/KEMAHIRAN Kebolehan individu menyelesaikan masalah. mengenali. jenis dan warna rambut. kepercayaan serta nilai. bergantung sama ada individu tersebut bersifat introvet atau ekstrovet. paras rupa. mengawal dan mengurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain. berbahasa. berat. Kebolehan.

.TERIMA KASIH . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful