Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB

)

‡ Ibu pejabat PBB asalnya ialah di San Francisco.‡ Ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1945. ‡ Malaysia menjadi anggota PBB pada tahun 1957 selepas mencapai kemerdekaan. tetapi sehingga tahun 2002 meningkat kepada 189 buah negara. . ‡ Negara anggota PBB harus patuh kepada Piagam PBB. ‡ Keahlian PBB pada awalnya hanya 51 buah negara. tetapi berpindah ke New York pada tahun 1946.iaitu perjanjian antarabangsa yang menggalurkan prinsip-prinsip asas dalam hubungan antarabangsa.

Matlamat ‡ Menjamin keamanan dan keselamatan dunia. ‡ Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakantindakan negara anggota. . ‡ Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa. ‡ Menggalakan hubungan berbaik-baik antara negara anggota. agama dan warna kulit.

Organisasi PBB Majlis Keselamatan Majlis Perhimpunan Agung Sekretariat Mahkamah Keadilan Antarabangsa Majlis Amanah Majlis Ekonomi dan Sosial .

‡ Pada tahun 1959. pasukan tentera Malaysia dihantar untuk menyertai pasukan pendamai PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo ‡ Menyertai pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi menjaga keamanan dan membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan pada tahun 1989.‡ Pada Oktober 1961. Malaysia dan Ireland menaja satu usul untuk mengutuk tindakan Republik Rakyat Cina menceroboh dan melanggar hak asasi rakyat Tibet .

‡ Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta pasukan pengaman ke Bosnia bagi menguatkuasakan gencatan senjata pada tahun 1990-an. ‡ Menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan yang mendiskriminasikan penduduk kulit hitam. . ‡ Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia dan diletakkan di bawah kuasa semua negara.

‡ Malaysia mendapat bantuan Bank Dunia dalam menjayakan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. . ‡ Keahlian dalam Bank Dunia membolehkan kemasukan pelabur-pelabur asing ke Malaysia dan diharapkan dapat membasmi kemiskinan di luar bandar selain menyediakan peluang pekerjaan. iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada tahun 1945. ‡ Matlamat penubuhan Bank Dunia adalah untuk membantu negara-negara anggota yang sedang membangun terutama dari segi kewangan dalam menyusun semula dan membangunkan ekonomi negara-negara tersebut.Peranan Malaysia dalam PBB dari aspek ekonomi ‡ Menjadi ahli Bank Dunia.

1989 dan 1999. Tan Sri Razali Ismail telah menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan wakil khas PBB untuk menyelesaikan masalah politik di Myanmar.WHO dan UNESCO. . ‡ Hasilnya. ‡ Wakil Malaysia ke PBB. ‡ Wakil Malaysia pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965. ‡ Malaysia pernah mendesak PBB untuk menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.Peranan Malaysia dalam PBB dari Aspek Sosial ‡ Mengambil pendirian teguh dan tegas dalam usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah. ‡ Malaysia menyertai beberapa agensi di bawah PBB seperti FAO. satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna (Austria) pada bulan Jun 1987 dan Perdana Menteri Malaysia telah menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut.

Menyertai PBB untuk menjaga keamanan di Namibia dan membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan. Afrika bagi menamatkan perang saudara. 1989 1990-an . -Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea. -Malaysia menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.Tahun 1960 Penglibatan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti PBB Megnghantar tentera pendamai ke Congo (Zaire).

Pengenalan Komanwel ‡ Dibentuk pada tahun 1931. ‡ Terdiri daripada 54 buah negara maju dan negara sedang membangun. . ‡ Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965 yang beribu pejabat di London . ‡ Keanggotaannya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan British yang telah merdeka.

pendidikan dan perdagangan . pertanian. perusahaan.Matlamat penubuhan Komanwel ‡ Mewujudkan persahabatan dan perpaduan dalam kalangan negara-negara yang merdeka dengan bekas jajahan Britian ‡ Membantu membangunkan sosial ekonomi negara anggota ‡ Bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain dalam bidang pertahanan.

Ciri-ciri negara-negara Komanwel ‡ Anggotanya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britian yang telah merdeka ‡ Terdiri daripada 54 buah negara maju dan juga negara yang sedang membangun ‡ Sekretariat (pejabat setiausaha) Komenwel telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu pejabat di London .

Singapura. Britian.Faedah-faedah yang diperolehi Malaysia melalui keanggotaanya dalam Komanwel ‡ Tentera Komanwel membantu Malaysia megawasi perairan Sabah dan Sarawak semasa Malaysia menghadapi ancaman konfrontasi ‡ Semasa darurat. Britian. negara kita telah memberi keutamaan kepada kegiatan perdagangan di antara Britain dengan negara kita. Australia dan New Zealand. Sebagai balasan. Malaysia mendapat bantuan ketenteraan dari negara-negara Komanwel untuk menentang pengganas komunis ‡ Perjanjian Pertahanan Lima Kuasa yang ditandatangani pada tahun 1971 antara Malaysia. Melalui perjanjian ini. . barang eksport negara kita telah dikenakan kadar cukai yang rendah di Britain. Australia dan New Zealand akan memberi bantuan tentera jika Malaysia dan Singapura diserang oleh kuasa luar ‡ Bidang perdagangan Sebagai salah satu ahli dalam pertubuhan Komanwel.

Rancangan Colombo Rancangan Colombo ditubuhkan pada tahun 1950 dengan tujuan memberi bantuan teknik oleh negara-negara Komanwel yang maju kepada negara-negara Komanwel yang membangun dan mundur. Australia. b. c. ‡ . Britain menghantar pakar-pakar insurans dan cukai untuk menolong negara kita dalam memajukan ekonomi negara. Negara penderma telah memberi bantuan kewangan kepada negara kita untuk menubuhkan pusat-pusat latihan teknik. Britain dan Canada telah memberi biasiswa kepada pelajar kita yang menuntut di institusi pengajian tinggi di sana. New Zealand. e. Bantuan dari New Zealand dalam bentuk wang untuk membuka tanah baru. Menerusi rancangan ini. Canada membekalkan peralatan untuk membantu negara kita memajukan industri perikanan. d. negara kita telah memperolehi faedah seperti: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful