BIODATA PENYUSUN
PADIYA,S.PD
GURU SMAN 1 RANTAU

padiya68@yahoo.co.id http://www.padiya.net
http://padiya-web.blogspot.com

n a =axaxaxax Sebanyak n faktor xa .BILANGAN BULAT DENGAN PANGKAT BILANGAN BULAT POSITIF Masih ingat bentuk berikut : 32 = 3 x 3 23 = 2 x 2 x 2 56 = 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 Demikian seterusnya sehingga diperoleh bentuk umum sebagai berikut.

n. a m>n 55 : 53 = (5 x 5 x 5 x 5 x 5) : (5 x 5 x 5) =5x5 = 52 = 55 .SIFAT-SIFAT BILANGAN BERPANGKAT ‡ Sifat 1 an x an = am + n 24 x 23 = (2 x 2 x 2 x 2 )x(2 x 2 x 2 ) =2x2x2x2x2x2x2 = 27 = 24+3 ‡ Sifat 2 m a : n a = m .3 .

‡ Sifat 3 (am)n = am x n (34)2 = 34 x 34 = (3 x 3 x 3 x 3) x (3 x 3 x 3 x 3) = (3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3) = 38 = 34 x 2 ‡ Sifat 4 (a x m b) = m a x m b (4 x 2)3 = (4 x 2) x (4 x 2) x (4 x 2) = (4 x 4 x 4) x (2 x 2 x 2) = 43 x 23 .

‡ Sifat 5 (a : b)m = am : bm (6 : 3) 4 = (6 : 3) x (6 : 3) x (6 : 3) x (6 : 3) = (6 x 6 x 6 x 6) : (3 x 3 x 3 x 3) = 64 : 34 .

BILANGAN BULAT DENGAN EKSPONEN BILANGAN BULAT NEGATIF .

Bagaimanakah jika pecahan dipangkatkan dengan bilangan bulat? Untuk menentukan hasil pecahan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat.‡ Dari pola bilangan itu dapat disimpulkan bahwa 20 = 1 dan 2-n = 1/2n . . caranya sama dengan menentukan hasil bilangan bulat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat. secara umum dapat ditulis : ‡ Pecahan Berpangkat Bilangan Bulat Kita telah mengetahui bahwa pecahan adalah bilangan dalam bentuk dengun a dan b bilangan bulat (b 0).

CONTOH ‡ Tentukan hasil berikut ini! (1/2)5 Jawab .

dan pecahan.BENTUK AKAR DAN BILANGAN BERPANGKAT PECAHAN ‡ Bilangan Rasional dan Irasional ‡ Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a/b dengan a. 3/4. ‡ Sebaliknya. bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk a/b dengan a. dan 5/9. b bilangan bulat dan b 0. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat. nol. Contoh bilangan rasional adalah -5. b bilangan bulat dan b 0. 3. . 0. -1/2.

. Bilanganbilangan tersebut.414213562 .‡ Contoh bilangan irasional adalah . Selanjutnya. gabungan anrara bilangan rasional dan irasional disebut bilangan real.. Misalnya ‡ 2 = 1. jika dihitung dengan kalkulator merupakan desimal yang tak berhenti atau bukan desimal yang berulang.. .

Bentuk seperti itu disebut bentuk akar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? ‡ Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan Rasional.BENTUK AKAR ‡ Berdasarkan pembahasan sebelumnya. dan a jika a < 0 . ‡ Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan dengan salah satu akar memenuhi definisi a2 = a jika a 0. contoh bilangan irasional adalah 2 dan 5 .

Contoh : ‡ Sederhanakan bentuk akar berikut 75 Jawab : 75 = 25x3 = 25 x 3 = 5 3 .

MENGUBAH BENTUK AKAR MENJADI BILANGAN BERPANGKAT PECAHAN DAN SEBALIKNYA ‡ Bentuk a dengan a bilangan bulat tidak negatif disebut bentuk akar kuadrat dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan a. oleh karena itu 2. Bentuk am/n disebut bentuk pangkat pecahan. Untuk selanjutnya. bentuk akar n am dapat ditulis am/n (dibaca: a pangkat m per n). 5. . 15 dan 19 merupakan bentuk akar kuadrat. 10. 3.

contoh : Ubahlah menjadi bentuk pangkat jawab : .

OPERASI ALJABAR PADA BENTUK AKAR PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN ‡ Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis. .

.

c) b . c = Rasional dan b 0.‡ kesimpulan : jika a. maka berlaku ‡ a b + c b = (a + c) b ‡ a b .c b = (a .

PERKALIAN DAN PEMBAGIAN ‡ Contoh : Tentukan hasil operasi berikut : .

JAWAB .

PERPANGKATAN Kalian tentu masih ingat bahwa m)n = am. .n (a Rumus tersebut juga berlaku pada operasi perpangkatan dari akar suatu bilangan.

˜5 = 5˜5 b. (˜5)3 = ˜53 = ˜52.CONTOH : Tentukan hasil dari operasi berikut : a. 5= (2˜3) 5˜35 = 2 4˜3 = 32˜3 32˜81˜3 = 32. (2˜3)5 Jawab : a.9˜3 = 288˜3 . (˜5)3 b.

Prioritas yang didahulukan pada operasi bilangan adalah bilanganbilangan yang ada dalam tanda kurung. Sebelum melakukan operasi campuran. kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal operasi campuran pada bentuk akarnya.OPERASI CAMPURAN Dengan memanfaatkan sifat-sifat pada bilangan berpangkat. . pahami urutan operasi hitung berikut.

ATURAN OPERASI PENGHITUNG Jika tidak ada tanda kurungnya maka ‡pangkat dan akar sama kuat. ‡tambah dan kurang sama kuat. artinya mana yang lebih kuat dihitung terlebih dahulu. . artinya kali dan bagi dihitung terlebih dahulu. ‡kali dan bagi sama kuat. kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang.

CONTOH : Selesaikan operasi bilangan berikut ! a. 2(˜36 : ˜9) (2˜12 : ˜3) . (5 + ˜5)2 c. ˜3 x 3˜2 + 5˜6 b.

˜3 x 3˜2 + 5˜6 = 3˜3. (5 + ˜5)2 = (5 + ˜5) (5 + ˜5) = 5.JAWAB : a.5 + 5.˜5 = 25 + 10˜5 + ˜25 = 25 + 10˜5 + 5 = 30 + 10˜5 .˜5 + ˜5.˜2 + 5˜6 = 3˜6 + 5˜6 = 8˜6 b.˜5 + 5.

c.2 2.2 =4 4 =0 . 2(˜36 : ˜9) (2˜12 : ˜3) = 2(˜4) (2˜4) = 2.

. sering kita temukan pecahan dengan penyebut bentuk akar. misalnya ‡ Agar nilai pecahan tersebut lebih sederhana maka penyebutnya harus dirasionalkan terlebih dahulu.MERASIONALKAN PENYEBUT ‡ Dalam perhitungan matematika. Artinya tidak ada bentuk akar pada penyebut suatu pecahan.

.‡ Penyebut dari pecahan-pecahan yang akan dirasionalkan berturut-turut adalah ‡ Merasionalkan penyebut adalah mengubah pecahan dengan penyebut bilangan irasional menjadi pecahan dengan penyebut bilangan rasional.

serta b adalah bentuk akar maka pecahan a/ b dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalikan pecahan tersebut dengan b/ b . .PENYEBUT BERBENTUK B ‡ Jika a dan b adalah bilangan rasional.

Contoh : Sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya! Jawab : .

Penyebut Berbentuk (a+ b) atau (a+ b) ‡ Jika pecahan-pecahan mempunyai penyebut berbentuk (a+ b) atau (a+ b) maka pecahan tersebut dapat dirasionalkan dengan cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya. Sekawan dari (a+ b) adalah (a+ b) adalah dan sebaliknya. .

BUKTI .

‡ Jawab : .CONTOH : ‡ Rasionalkan penyebut pecahan berikut.

yaitu sebagai berikut .PENYEBUT BERBENTUK ( B+ D) ATAU ( B+ D) ‡ Pecahan tersebut dapat dirasionalkan dengan mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akar sekawannya.

CONTOH: ‡ Selesaikan soal berikut! ‡ Jawab : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful