KUASA DAN PENGARUH

Satu pembentangan disediakan oleh: MOHD NIZAR BIN ABD LATIB 3 PISMP KS/PJ/PM 2

CARA MENDAPATKAN KUASA

Kuasa

Kekerasan

Tanpa kekerasan

PERJUANGAN TANPA KEKERASAN
Memerlukan

ketaatan bagi mencapai peraturan-peraturan yang sempurna. Perjuangan tanpa kekerasan bukanlah bererti satu kelemahan dan kekerasan bukan bererti memberi hukuman dengan sewenang-wenangnya. Perjuangan tanpa kekerasan akan mencapai kejayaan jika keyakinan dan semangat yang kuat.

MEMBERI KEMUDAHAN DAN MEMESONGKAN
TUJUAN ASALNYA
Digunakan

oleh Amerika Syarikat ke atas negara Filipina, Korea Selatan dan Thailand. Negara ini menerima banyak bantuan dan menyebabkan negara ini menjadi proAmerika. Kuasa ini telah disalahgunakan sehinggakan negara terpaksa menerima pengaruh Amerika Syarikat.

BAGAIMANA SESEORANG PEMIMPIN BERKUASA
Personaliti

Kewibawaan

Kuasa

Harta Kekayaan

Sesuatu pertubuhan

PERSONALITI
Pemimpin

yang mempunyai keperibadian yang tinggi, dia akan dipandang tinggi dalam masyarakat Rakyat juga akan mempercayai serta menaruh keyakinan terhadap pemimpin tersebut.

HARTA KEKAYAAN
Sumber

mendapatkan kuasa kerana pemimpin yang kaya dari segi material selalunya dipandang tinggi. Rakyat akan berasa yakin akan keupayaannya untuk memerintah seolaholah harta kekayaan itu menjadi jaminan terhadap kehidupan mereka.

SESUATU PERTUBUHAN
Cara

yang paling mudah dan cara yang paling berpengaruh. Kepimpinan dalam satu pertubuhan tentulah lebih menjaminkan berbanding secara individu.

KEWIBAWAAN
Kewibawaan

adalah penting dalam

pentadbiran. Kewibawaan atau keupayaan semula jadi yang lahir daripada diri pemimpin itu menentukan bagaimana corak strategi pemerintahan yang akan dilaksanakannya.

PEMILIHAN PEMIMPIN DAN CIRICIRANYA
Tidak mementingkan diri sendiri Sanggup berkorban masa dan tenaga Sanggup menghadapi sebarang masalah/konflik Berkaliber Sentiasa memikirkan cara-cara untuk mewujudkan keamanan dan keharmonian Mengatur segala strategi untuk umum dari segi keselamatan dan keamanan Memastikan golongan rakyat yang diperintah tidak diabaikan

PENGARUH DALAM SISTEM POLITIK
Pengaruh

tiada isitilah yang tepat kerana tidak dapat diukur, disukat mahupun dirasa. Tetapi, kita boleh menganalis bentuknya dan ciri pengaruh itu dan kita boleh mengetahui sama ada seseorang itu berpengaruh atau tidak.

A

boleh mempengaruhi B sekiranya kehendak A menyebabkan perubahan tingkah laku B. Pengaruh juga merupakan satu keadaan yang membolehkan seseorang membuatkan orang lain menyukainya atau menyokongnya.

KENYATAAN DALAM PENGARUH
Untuk

menghuraikan hal ini, misalnya A mahukan sesuatu daripada B. Jika permintaannya mendapat perhatian B, maka B akan memberikan segala yang diingini oleh A. Jadi, dapat dikatakan bahawa A dapat mempengaruhi B.

BIDANG DAN HAD PENGARUH
Bidang

pengaruh seseorang tertakluk kepada kebolehan seseorang mempengaruhi tingkah laku orang lain. Kesan daripada pengaruh tersebut, dapat kita lihat daripada tindak balas seseorang yang telah dipengaruhi.

RUANG LINGKUP PENGARUH
Ruang

lingkup pengaruh bergantung kepada pengaruh yang dipunyainya. Bidang ini juga diukur mengikut tahap pengaruhnya kepada orang lain dari segala segi termasuk kewangan. Pengaruh tidak dapat diukur dengan mata kasar tetapi kesan dan akibatnya adalah jelas.

ASPEK-ASPEK PENGARUH
Penyelarasan

sumber-sumber politik Kemahiran individu yang digunakan dalam pelbagai bidang politik Kekayaan untuk mendapatkan kuasa

Pengaruh

Kuasa

Kewibawaan

Paksaan

BENTUK PENGARUH DALAM SISTEM POLITIK
R sio l

B r p k s

P

r

C k p

P r

s

PENGARUH YANG RASIONAL
Pengaruh

yang menggunakan fikiran yang waras tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Di sini, membuat keputusan mengikut emosi tidak dipraktikkan, malahan emosi dianggap sebagai satu gangguan kepada pengaruh yang rasional.

PENGARUH YANG CEKAP
Pengaruh

pengendalian yang cekap memerlukan kecekapan dalam pelbagai bidang terutama dalam mengumpul maklumat.

PENGARUH PERANSANG
Pengaruh

peransang merupakan kata dasar yang tidak tepat. Tujuannya adalah sama seperti pengaruh pengendalian yang cekap.

PENGARUH YANG BERUPA KUASA
Cara

ini digunakan untuk mempengaruhi orang ramai dengan menggunakan kuasa. Denda dikenakan sekiranya berlaku kesilapan.

PAKSAAN
Paksaan

melambangkan kecekapan gerakan atau kuasa mengatasi atau menentang sesuatu. Dalam sains fizikal, paksaan dikatakan wujud dari sesuatu yang berubah atau memelihara sesuatu agar tidak berubah. Juga boleh didefinisikan sebagai suatu yang menyebabkan gerakan.

Paksaan

sememangnya satu sifat semula jadi kuasa. Kuasa tidak semestinya halal dan terdapat keadaan di mana kuasa yang digunakan itu tidak sah seperti kuasa yang banyak menggunakan paksaan untuk mendapatkan sokongan.

Paksaan

dalam kuasa meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat khususnya dan negara amnya. Namun, terdapat nilai-nilai kebaikan dalam paksaan kerana tanpa paksaan, sebarang tindakan tidak dapat mencapai matlamatnya. Lama kelamaan apa yang dianggap sebagai satu paksaan boleh menjadi satu kebiasaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful