Š Š Š

Originile arhitecturii gotice List de termeni Perioadele arhitecturii gotice engleze
Perioada timpurie (1180 ± 1275) ƒ Perioada de decora ie (1275 ± 1380) ƒ Perioada ³perpendicular ´ (1380 ± 1520)
ƒ

Š

Galerie foto

‡

Spre deosebire de romanic pentru care au fost romanic, identificate diferite focare de r spândire în Europa Occidental , leag nul goticului este considerat nordul Fran ei Cu toate acestea, de abia în secolul al XIX-lea ei. s-a con tientizat faptul c primul edificiu gotic este biserica aba ial Saint-Denis de lâng Paris, a c rei Saint-Denis, construc ie se datoreaz abatelui Suger, în 1140. 1140

f. r spândit în Europa în sec. 2) Înc pere cu tavanul concav. care formeaz corp comun cu un zid i care serve te la m rirea rezisten ei lui. boltit cu baza circular a acoperi ului unui edificiu. - ‡ OGÍV . BÓLT bol i f. cu arce i bol i ogivale.n. dar zvelte.‡ = stil arhitectonic sau artistic. XII-XVI. s. . ‡ cupol . GÓTIC. vitralii i multe sculpturi în piatr . = Element arhitectural i de construc ie caracteristic stilului gotic. contraforturi. s. 1) Parte interioar . ogive. caracterizat prin construc ii de propor ii impun toare. Înt ritur masiv de beton sau de zid rie în form de pilastru. 1. format din intersec ia a dou arcuri dispuse diagonal i constituind osatura unei bol i. ‡ CONTRAFÓRT.

‡ Perioada timpurie (1180 ± 1275) 1275) Istoric Caracteristici Exemple notabile .

‡ Perioada de decora ie (1275 ± 1380) 1380) Istoric Caracteristici Exemple notabile .

‡ Perioada ³perpendicular ´ (1380 ± 1520) 1520) Istoric Caracteristici Exemple notabile .

‡ ‡ Perioada timpurie a stilului gotic englezesc a fost cuprins . iar în ultimii ani ai secolului al XIII-lea a evoluat în stilul gotic de decora ie ie. La sfâr itul secolului al XII-lea. stilul gotic a înlocuit stilul romanesc. . între anii 1189 i 1307. potrivit spuselor lui Thomas Rickman.

elemente noi erau ad ugate celor vechi.‡ ‡ Datorit schimb rii modei. se recunoa te o perioad de tranzitie între stilul romanesc i cel gotic. în special în constructiile de mare anvergur . precum bisericile i catedralele. Sens . prin celebra catedral Canterbury. Canterbury proiectat de William of Sens. Din acest motiv. În 1175 stilul s-a stabilit definitiv în Anglia.

‡ Cea mai important inven ie a perioadei gotice ogiva. . ci i pentru ferestre i u i. Ferestrele în ogiv sunt în general înguste pentru în l imea lor. Din acest motiv. timpurii este ogiva folosit frecvent. nu doar pentru naos. perioada gotic timpurie a mai fost numita i ³Ogiv ´ sau ³Primul stil ascu it´.

se pot z ri cinci ferestre în ogiv . cunoscute drept ³Cele cinci surori´. bol ile în ogiv de propor ii masive sunt frecvent întâlnite. În ministerul York. .Š De i bol ile de propor ii echilaterale sunt foarte des folosite. în transeptul de Nord.24 metri i p streaz înc sticla antic . surori´ fiecare având 15.

Whitby Abbey Beverley Minster Rievaulx Abbey Catedrala Wells Catedrala Peterborough .

‡ Cunoscut i sub numele de ³Flamboyant´ ³Flamboyant´. perioada gotic de decora ie s-a desf urat între anii 1290 i 1350. S-a dezvoltat din stilul gotic timpuriu. conform spuselor lui Sir Nikolaus Pevsner. . dezvoltându-se la rândul s u în stilul perpendicular.

. Ferestre elaborate sunt divizate de traforate montan i apropia i.‡ Arhitectura gotic decorat este caracterizat de ferestrele sale traforate. permi ând omisia cercurilor din traforajul ferestrei. Montan ii se separ . Stilul era geometric la început i ³curg tor´ la sfâr it. umpland partea superioar cu o re ea de figuri elaborate. traforaje incluzând în general trifoi. de obicei pâna la nivelul de unde începe ogiva ferestrei. numite traforaje.

ce puteau sus ine bol i elaborate. Bol ile sunt în general echilaterale.Š Interioarele din aceasta perioad au ca element distinctiv coloanele înalte i suple. . mai elegante decât în perioadele anterioare. iar mulura mai groas decât în perioada timpurie.

Catedrala Lincoln Catedrala Carlisle Catedrala Ely Catedrala Exeter Catedrala Lich .

este cunoscut i sub numele de ³gotic interna ional´. deoarece este verticale caracterizat de accentul pus pe liniile verticale. .Š Perioada gotic perpendicular este a treia diviziune istoric a arhitecturii gotice engleze ti. ³stil rectiliniu´ sau ³gotic târziu´. i se nume te a a.

Alt îmbun t ire considerabil a acestei perioade au fost bol ile deschise.Š Perpendicularitatea stilului este în primul rând eviden at în designul ferestrelor uneori ajungând ferestrelor. cu montan i de piatr mai sub iri decât în perioadele anterioare. Montan ii ferestrelor se continu pân la arcul ce une te cele dou ferestre i partea de sus este subdiviziat de alti montan i. lasând o gam variat de posibilit i sticlarilor. la dimensiuni imense. deschise . Stâlpii i pere ii sunt de asemenea diviza i în casete verticale.

.Š Intr rile sunt frecvent încastrate într-un p trat având deasupra un arc decorat cu muluri sub forma de trifoi. Arcurile ascu ite sunt înca folosite în toat perioada. dar arcurile de tip ³Tudor´ sunt introduse de asemenea în stil.

. traforul dispare. care sunt de cele mai multe ori cele mai elegante din tot acest stil. iar locul s u este înlocuit cu picturi murale i este dat o mai mare importan ferestrelor.Š În interiorul bisericilor.

Š Unele dintre cele mai elegante caracteristici ale acestei perioade sunt magnificele acoperisuri de lemn. .

St Mary¶s church Wills Memorial Building Manchester Cathedral Sherborne abbey Westminster abbey .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful