KURIKULUM TERSIRAT

Peranan dalam usaha untuk memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua murid dari pelbagai kaum dan latar belakang.

‡ Lazimnya ia ditentukan oleh Kementerian Pendidikan negara masing-masing tetapi guru juga memainkan peranan dalam menentukan kurikulum mata pelajaran yang diajarinya.KURIKULUM ‡ Kurikulum merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti. .

1998.1994. 2001. Wiles &Bondi.1986) . Pran. Schubert. Saedah Siraj.PERINGKAT PELAKSANAAN ‡Menampilkan isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum tersebut KURIKULUM PERINGKAT PENILAIAN ‡Menjalankan pengukuran serta pengujian untuk menentukan pencapaian objektif .

‡ APAKAH PENDIDIKAN HANYA UNTUK MELAKSANAKAN KURIKULUM YANG TERTULIS @ YANG DIDOKUMENTASIKAN SAHAJA?? ...::PERSOALAN::..

‡Memberi fokus kepada pembelajaran tetapi tidak didokumentasikan...::TIDAK::.. apa yang dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan bukan setakat berdasarkan kandungan kursus atau proforma tetapi juga merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang diperoleh semasa belajar. (tiada dalam kurikulum rasmi). ‡Pengalaman. budaya pembelajaran merupakan kurikulum tersirat yang mempengaruhi tahap pendidikan seseorang. . ‡ Menurut kajian. ‡Pembelajaran berlaku secara tidak langsung sama ada diajar atau belajar.

peraturan waktu makan di kantin. keinsafan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh sesetengah murid. ‡ Implikasi kurikulum tersembunyi ini lebih kepada kesedaran. jadual harian pembersihan bilik darjah.KURIKULUM TERSIRAT ‡ Kurikulum jenis ini tidak dibuat atau dirancang secara formal. peraturan di perpustakaan dan sebagainya. ‡ Kurikulum ini dapat dihayati oleh murid-murid melalui peraturan yang dilaksanakan seperti: ± berbaris sebelum memasuki bilik darjah. tetapi berlaku secara tidak langsung oleh guru dan pelajarpelajar. perhimpunan mingguan. disiplin semasa di bilik darjah. .

.CIRI-CIRI KURIKULUM TERSIRAT ‡ Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid perolehi di mana serta apa yang dipelajari. ‡ Boleh menjadi objektif pembelajaran TETAPI hasil pembelajarannya adalah bersifat relatif serta sukar diukur secara kuantitatif.

‡ Kadang-kadang kurikulum tersirat terdapat dpada matlamat atau objektif satusatu kurikulum tetapi ianya tidak tertulis dalam kandungan mahupun dalam penilaian kurikulum tersebut.tingkahlaku/akhlak .(muridguru/tenaga pengajar). ‡ Merangkumi nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum.

‡ Kewujudan kurikulum tersirat berbeza-beza bergantung kepada LOKASI. PERSEKITARAN DAN LATAR BELAKANG pelaksana-(murid-guru. tenaga pengajar)-berbeza mengikut : ± jenis institusi ± Tahap pembelajaran ± Matlamat kurikulum .

-mempengaruhi prestasi dan ketrampilan murid .HURAIAN ‡ Corak. ‡ Nilai. ‡ Selalunya. norma. strategi dan cara pengajaran mampu mewujudkan suatu budaya akademik. daya intelek serta apa jua yang dibawa oleh pensyarah semasa mengajar akan memberi kesan secara tidak langsung. dialami dan didengari menjadi kurikulum yang lebih berkesan daripada yang tercatat di atas kertas. peraturan. apa yang dilihat.

KESIMPULANNYA ‡ Kurikulum tersirat perlu menjadi salah satu agenda utama dalam usaha mempertingkatkan kualiti kurikulum negara. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful