Electrabel productiepark

Milieuprestaties: de feiten op een rij

1

Inhoud
  

Een gediversifieerd productiepark Steeds meer plaats voor hernieuwbare energie Milieu-impact vermindert dankzij voortdurende modernisering Sterke milieuprestaties over de laatste 25 jaar

2

Een gediversifieerd productiepark

3

Productiecapaciteit
Electrabel in Europa - 2006
België 13 127 MW
1 853 MW 741 MW 3 961 MW 5 182 MW 61 MW 1 329 MW STEG Warmtekracht Klassiek* Nucleair Wind Waterkracht

Nederland
STEG Warmtekracht Klassiek* Wind

4 711 MW
1 705 MW 161 MW 2 841 MW 4 MW

30 021 MW

*waarvan 42 MW biomassa

* waarvan 256 MW biomassa

Duitsland
Warmtekracht Klassiek

296 MW
184 MW 112 MW

Luxemburg
STEG

376 MW
376 MW

Polen
Klassiek*

1 654 MW
1 654 MW

Frankrijk

4 839 MW

*waarvan 160 MW biomassa

Waterkracht 3 710 MW Nucleair 1 108 MW Wind 22 MW

Hongarije
STEG MW Warmtekracht MW Klassiek Italië MW

1 676 MW
236 202 1 238

Portugal
Waterkracht MW Wind MW

366 MW
33 333

Spanje
STEG

758 MW
758 MW

2 219 MW
STEG 1 066 MW Warmtekracht
4

Elektriciteitsproductie per type brandstof
Electrabel in Europa – 2006
0,4 %

Gas Steenkool, biomassa Olie Nucleair Waterkracht en wind Energierecuperatie

13,5 % 35,8 %

136 TWh

34,4 % 14,8 % 1,1 %

5

Vermogen en productie per type centrale
Electrabel in België - 2006
2,2% 5,6%
Vermogen Productie

10,7%

14,1%

14,3% 7,6%

39,5% 30,1%

57,9%

18,0%

Stoom- en gasturbine Warmtekrachtkoppeling

Klassiek (gas, olie, steenkool) Nucleair Waterkracht + wind
6

Steeds meer plaats voor hernieuwbare energie

7

Hernieuwbare energie: investeringen
In dienst eind 2006: 4 770 MW Objectief eind 2009: 6 300 MW
(18 % van de totale capaciteit)

België Wind 60,7 MW Water 21,8 MW Biomassa 255,6 MW * Wind 40 MW * Biomassa 30 MW Nederland Wind 3,5 MW Biomassa 42 MW * Wind 26 MW Frankrijk Water 3 710 MW Wind 21,5 MW * Water 4,5 MW

Portugal Wind 332,5 MW Water 33,2 MW * Wind 548 MW Polen Biomassa 160 MW Italië Water 128,7 MW * Wind 68 MW

* In aanbouw of beslist eind 2006
8

Hernieuwbare energie: aandeel in de productie
Bron: jaarverslagen
40 30 20 10 0
V all nf te at el En BW EN ec El P ED tra l be (E ) pe ro u On E. Ib l ro rd e a F ED on Nu so di E n UF de En sa Z CE S sh tti co er ow p

14 %

De bedrijven Vattenfall (Zweden) en Enel (Italië) beschikken over de mogelijkheden om waterkracht maximaal in te zetten
9

Hernieuwbare energie : productiecapaciteit
Electrabel in België - 2006
Hoogstraten Pathoekeweg Wondelgem Windmolenpark; 60,7 MW Verbranding van biomassa in klassieke centrale; 256 MW Waterkrachtcentrale; 22 MW Rodenhuize Schelle Ruien Perwez Gembloux Mol Kasterlee Langerlo Lanaken Awirs Bütgenbach

Electrabel is in België de belangrijkste producent van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen
10

Waterkracht

Robertville/Bévercé 9,2 MW
11

Waterkracht

La Vierre 1,9 MW
12

Waterkracht

Lorcé 0,1 MW
13

Waterkracht

Stavelot 0,12 MW
14

Waterkracht

Butgenbach 1,8 MW
15

Waterkracht

Génissiat (CNR, Frankrijk)
16

Waterkracht

Rochemaure (CNR, Frankrijk)
17

Windpark

Pathoekeweg 3 MW
18

Windpark

Hoogstraten 12 MW
19

Windpark

Butgenbach 8 MW
20

Windpark

Perwez 7,5 MW
21

Windpark

Lanaken 8 MW
22

Windpark

Vergao (Portugal) 13 MW
23

Windpark

Fafe (Portugal) 80 MW
24

Biomassa

Awirs 80 MW
25

Biomassa

Rodenhuize 75 MW
26

Biomassa

Ruien 43 MW
27

Biomassa

Langerlo 42 MW
28

Biomassa

Polaniec (Polen) 160 MW
29

Milieu-impact vermindert dankzij voortdurende modernisering

30

Rendement van centrales met fossiele brandstof
Electrabel in België
43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35%
19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Steenkool 1980: 35 % 2010: 50 % Aardgas Klassieke centrales 1980: 35 % Steg: 58 %

+17 % tov 1980

Het rendement van de klassieke centrales in het Electrabel productiepark is sedert 1980 met ruim 17 % toegenomen
31

Modernisering van het productiepark
Nieuwe eenheden + repowering (1998-2006)
STEG Cogeneratie Thermisch klassiek Nucleair Wind
2% 8%

3%

10%

5 108 MW
77%

Tijdens het laatste decennium heeft Electrabel sterk geïnvesteerd in meer efficiënte gasgestookte centrales
32

Sterke milieuprestaties over de laatste 25 jaar

33

CO2-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Totale emissie Emissie per kWh Elektriciteitsproductie

+45 %

-46 % -63 %

De CO2-emissies tgv de elektriciteitsproductie werden sterk teruggedrongen, terwijl de globale productie, aansluitend bij de vraag naar elektriciteit, met ruim 45% is toegenomen

34

CO2 uitstoot door de elektriciteitssector
In g/kWh – Bron: Eurelectric
700 600 500 400 300 200 100 0
ed Zw en a Fr ijk kr n ra ct l be (B

248

314

ie) elg

lg Be e El

ie (E el

) pa ro u

an Sp

je

15 UE

Ita

lie

e El

b ra ct

lan ts i Du

d d Ne

la er

nd n De

n ke ar em

UK

Het productiepark van Electrabel behoort in Europa tot de minst CO2uitstotende per geproduceerde kilowattuur. Alleen landen die beschikken over meer kerncentrales en waterkrachteenheden scoren beter
35

Kernenergie: essentiële rol bij CO2-reducties
Belgisch productiepark van Electrabel
Mton

70 60 50 40 30 20 10 0
80 85 90 95 Werkelijke emissies 00 01 02 03 04 05 06 Emissies vermeden dankzij kerncentrales

35

17

Dankzij de kerncentrales van Electrabel kunnen de CO2 emissies door de elektriciteitsproductie met 35 miljoen ton/jaar worden verminderd. Deze hoeveelheid zou in de atmosfeer terechtkomen indien de elektriciteit die de kerncentrales produceren, zou opgewekt worden met fossiele brandstoffen. Indien de kerncentrales vandaag dicht gaan en worden vervangen door centrales op fossiele brandstoffen, stijgen de globale CO2 emissies in België met ruim 25%
36

Kernenergie: essentiële rol bij de CO2-reducties
Broeikasgasemissies voor de ganse levenscyclus in gCeq/kWh - Bron: IAEA 2000

Nucleaire energie is de meest milieuvriendelijke energievorm op het vlak van CO2-emissies
37

SO2-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Totale emissie Emissie per kWh Elektriciteitsproductie

+45 %

-93 % -95 %

38

NOx-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Totale emissie Emissie per kWh Elektriciteitsproductie

+45 %

-76 % -84 %

39

Stofemissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Totale emissie Emissie per kWh Elektriciteitsproductie

+45 %

-93 % -95 %

40