You are on page 1of 40

Electrabel productiepark

Milieuprestaties: de feiten op een rij

1
Inhoud

 Een gediversifieerd productiepark


 Steeds meer plaats voor hernieuwbare energie
 Milieu-impact vermindert dankzij voortdurende
modernisering
 Sterke milieuprestaties over de laatste 25 jaar

2
Een gediversifieerd productiepark

3
Productiecapaciteit
Electrabel in Europa - 2006 Nederland 4 711 MW
STEG 1 705 MW
België 13 127 MW Warmtekracht 161 MW
Klassiek* 2 841 MW
30 021 MW
STEG 1 853 MW
Warmtekracht 741 MW Wind 4 MW
Klassiek* 3 961 MW *waarvan 42 MW biomassa
Nucleair 5 182 MW
Wind 61 MW
Waterkracht 1 329 MW Duitsland 296 MW
* waarvan 256 MW biomassa Warmtekracht 184 MW
Klassiek 112 MW
Luxemburg 376 MW
STEG 376 MW
Polen 1 654 MW
Klassiek* 1 654 MW
*waarvan 160 MW biomassa
Frankrijk 4 839 MW
Waterkracht 3 710
MW Hongarije 1 676 MW
Nucleair 1 108 MW STEG 236
Wind 22 MW MW
Warmtekracht 202
Portugal 366 MW MW
Waterkracht 33 Klassiek 1 238
Italië MW
MW
Wind 333
MW 2 219 MW
Spanje 758 MW STEG
STEG 758 MW
1 066 MW
Warmtekracht
4
Elektriciteitsproductie per type brandstof
Electrabel in Europa – 2006
0,4 %
13,5 %
Gas
Steenkool, biomassa
35,8 %
Olie
Nucleair
Waterkracht en wind
Energierecuperatie 136 TWh

34,4 %

14,8 %

1,1 %

5
Vermogen en productie per type centrale
Electrabel in België - 2006

10,7% 2,2%
14,1% 14,3%

5,6% 7,6%

Vermogen Productie

39,5% 57,9% 18,0%


30,1%

Stoom- en gasturbine Klassiek (gas, olie, steenkool)


Warmtekrachtkoppeling Nucleair
Waterkracht + wind

6
Steeds meer plaats voor
hernieuwbare energie

7
Hernieuwbare energie: investeringen
In dienst eind 2006: 4 770 MW
Objectief eind 2009: 6 300 MW
(18 % van de totale capaciteit)

België
Wind 60,7 MW
Water 21,8 MW Portugal
Biomassa 255,6 MW Wind 332,5 MW
* Wind 40 MW Water 33,2 MW
* Biomassa 30 MW * Wind 548 MW

Nederland Polen
Wind 3,5 MW Biomassa 160 MW
Biomassa 42 MW
* Wind 26 MW Italië
Water 128,7 MW
Frankrijk * Wind 68 MW
Water 3 710 MW
Wind 21,5 MW
* Water 4,5 MW

* In aanbouw of beslist eind 2006

8
Hernieuwbare energie: aandeel in de productie
Bron: jaarverslagen

40

30

20
14 %
10

0
ll el P On ol
a F on n UF sa Z r
fa En BW ED e) E. ED Nu iso de CE we
te n
EN op rdr d o
at u r
Ib
e E En h
p
V l (E tis
be t
tra S co
ec
El

De bedrijven Vattenfall (Zweden) en Enel (Italië) beschikken


over de mogelijkheden om waterkracht maximaal in te zetten

9
Hernieuwbare energie : productiecapaciteit
Electrabel in België - 2006
Hoogstraten

Pathoekeweg Rodenhuize Kasterlee


Langerlo
Wondelgem
Mol Lanaken
Schelle
Windmolenpark; 60,7 MW Ruien Perwez Awirs
Verbranding van biomassa in
klassieke centrale; 256 MW Bütgenbach
Waterkrachtcentrale; 22 MW Gembloux

Electrabel is in België de belangrijkste producent


van elektriciteit op basis
van hernieuwbare energiebronnen

10
Waterkracht

Robertville/Bévercé 9,2 MW

11
Waterkracht

La Vierre 1,9 MW

12
Waterkracht

Lorcé 0,1 MW

13
Waterkracht

Stavelot 0,12 MW

14
Waterkracht

Butgenbach 1,8 MW

15
Waterkracht

Génissiat (CNR, Frankrijk)

16
Waterkracht

Rochemaure (CNR, Frankrijk)

17
Windpark

Pathoekeweg 3 MW

18
Windpark

Hoogstraten 12 MW

19
Windpark

Butgenbach 8 MW

20
Windpark

Perwez 7,5 MW

21
Windpark

Lanaken 8 MW

22
Windpark

Vergao (Portugal) 13 MW

23
Windpark

Fafe (Portugal) 80 MW

24
Biomassa

Awirs 80 MW

25
Biomassa

Rodenhuize 75 MW

26
Biomassa

Ruien 43 MW

27
Biomassa

Langerlo 42 MW

28
Biomassa

Polaniec (Polen) 160 MW

29
Milieu-impact vermindert dankzij
voortdurende modernisering

30
Rendement van centrales met fossiele brandstof
Electrabel in België

43% Steenkool
+17 % tov 1980
1980: 35 %
42% 2010: 50 %

41% Aardgas
Klassieke centrales 1980: 35 %
40% Steg: 58 %

39%
38%
37%
36%
35%
80

82
83

85
86

88

91

94
95

97
98

00

02

05
81

84

87

89
90

92
93

96

99

01

03
04

06
19

19

19

19
19
19
19

19
19

19
19
19
19
19
19
19
19

19
19

19
20
20
20
20
20
20
20
Het rendement van de klassieke centrales in het Electrabel
productiepark is sedert 1980 met ruim 17 % toegenomen

31
Modernisering van het productiepark
Nieuwe eenheden + repowering (1998-2006)

8%
2%
STEG 3%
Cogeneratie
Thermisch klassiek
Nucleair 10%
Wind
5 108 MW

77%

Tijdens het laatste decennium heeft Electrabel sterk


geïnvesteerd in meer efficiënte gasgestookte centrales

32
Sterke milieuprestaties
over de laatste 25 jaar

33
CO2-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100
Totale emissie
180
Emissie per kWh
160 Elektriciteitsproductie

140 +45 %
120
100
80
60
-46 %
40 -63 %
20
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

De CO2-emissies tgv de elektriciteitsproductie werden sterk teruggedrongen, terwijl de


globale productie, aansluitend bij de vraag naar elektriciteit, met ruim 45% is toegenomen

34
CO2 uitstoot door de elektriciteitssector
In g/kWh – Bron: Eurelectric
700
600
500
400 314
300 248
200
100
0

en k ie je 5 lie d UK
ed k rij ie) lg a) an -1 Ita lan la
nd ke
n
n elg Be rop Sp E U
ti s er ar
Zw Fr
a
(B u d em
l (E Du Ne n
be b el De
ra ra
e ct ct
El El
e

Het productiepark van Electrabel behoort in Europa tot de minst CO2-


uitstotende per geproduceerde kilowattuur. Alleen landen die beschikken
over meer kerncentrales en waterkrachteenheden scoren beter

35
Kernenergie: essentiële rol bij CO2-reducties
Belgisch productiepark van Electrabel
Mton
70
60
50
40
35
30
20
10 17
0
80 85 90 95 00 01 02 03 04 05 06
Werkelijke emissies Emissies vermeden dankzij kerncentrales
Dankzij de kerncentrales van Electrabel kunnen de CO2 emissies door de elektriciteits-
productie met 35 miljoen ton/jaar worden verminderd. Deze hoeveelheid zou in de
atmosfeer terechtkomen indien de elektriciteit die de kerncentrales produceren, zou
opgewekt worden met fossiele brandstoffen.
Indien de kerncentrales vandaag dicht gaan en worden vervangen door
centrales op fossiele brandstoffen, stijgen de globale CO2 emissies in België met ruim
25%
36
Kernenergie: essentiële rol bij de CO2-reducties
Broeikasgasemissies voor de ganse levenscyclus
in gCeq/kWh - Bron: IAEA 2000

Nucleaire energie is de meest milieuvriendelijke


energievorm op het vlak van CO2-emissies

37
SO2-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100

180 Totale emissie


Emissie per kWh
160 Elektriciteitsproductie

140 +45 %
120

100

80

60

40

20
-93 %
0
-95 %
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

38
NOx-emissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100

180 Totale emissie


Emissie per kWh
160 Elektriciteitsproductie

140 +45 %
120

100

80

60

40
-76 %
20
-84 %
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

39
Stofemissie: evolutie
Electrabel in België; 1980 = 100

180 Totale emissie


Emissie per kWh
160 Elektriciteitsproductie

140 +45 %
120

100

80

60

40

20
-93 %
0 -95 %
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

40