Disediakan oleh: Pn.

Fara Azura Mazli Binti Md Razalli SMK USJ 12

ƒ Berasal dari perkataan Arab;

syajaratun ƒ Bermaksud salasilah, asal usul, riwayat & keturunan.

Catatan atau rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu

Menceritakan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya

Membicarakan tentang masyarkat manusia atau peradaban manusia dan oerubahan-perubahan yang berlaku pada sifatsifat masyarakat

ƒ Penting dan bermakna

Hari Kemerdekaan ƒ Faktar tepat dan benar Fakta tidak ditolok tambah ƒ Sebab dan akibat Menjelaskan sebab sesuatu perkara itu berlaku

Fosil : tinggalan
haiwan atau tumbuhan yg wujud pada zaman lampau Artifak : barang yg dicipta oleh manusia seperti kapak, pisau dan pinggan mangkuk Manuskrip : naskhah tulisna tangan atau bahan yg disediakan oleh penulis utk dicetak & diterbitkan

Sumber Pertama
Sumber Primer

Sumber Kedua
Sumber Sekunder

Bersifat asli dan belum diolah

Telah diolah dan dicetak

Mitos : cerita zaman dahulu yang dianggap benar terutamanya yang mengandungi unsur-unsur kepaercayaan ttg kewujudan sesuatu Legenda : cerita dongen yang bersangkutan dengan kisahkisah yang bersejarah

Cth: fail rasmi jabatan, surat peribadi, diari, manuskrip

Cth: buku, jurnal, ensiklopedia, risalah & laporan tahunan jabatan

LISAN

BERTULIS

ARKEOLOGI 

Temubual / cerita lisan tokoh Melalui ucapan, penceritaan, pengishan & perbualan Sumber dipilih, ditafsir dan dibandingkan fakta 

Sumber ditulis, dilakar, dipahat pada kayu, batu, dinding gua dan sbgnya Bantu pengkaji mengetahui peristiwa, adat resam & sbgnya 

Kajian santifik Melalui proses cari gali Ketetapan usia bahan tinggaln dibuat melalui pentarikhan hidokarbon

Kertas

Kulit kayu

Batu yang dipahat

daun

ƒ Ulasan terhadap peristiwa

bersejarah menurut pandangan dan kajian sejarahwan ƒ Contoh: pembunuhan JWW Birch 

Banyak pengetahuan berguna Dapat menilai baik dan buruk Melahirkan rasacinta dan taat setia Mendorong memaju dan mendaultan negara

Tujuan memperlajari

Faedah memperlajari 

Iktibar / pengajaran Inspirasi Semangat patritisme

Bangsa yang agung ialah bangsa yang mahu mempelajari sejarah Tun Dr. Mahathir Mohamad

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful