Educatie financiara

Stefan IVANESCU

www.sanatatecalivita.ro

De ce educatie financiara?
‡ Pentru ca lipsa educatiei financiare duce la probleme financiare. Daca ai o problema financiara atunci sigur ai nevoie de solutii la acea problema. Nu lipsa banilor creaza problemele financiare, lipsa educatiei creaza problemele financiare. ‡ Pentru ca e usor sa inveti sa aplici principii simple care iti pot aduce rezultate extraordinare. In general educatia financiara nu exista in acest moment in nici o scoala din Romania ca si materie de studiu. De aceea am considerat necesar, util si benefic pentru orice persoana sa inteleaga citeva principii de baza ale educatiei financiare. ‡ Dar inainte de principii iata citeva motive care ma determina, cel putin pe mine, sa ma instruiesc permanent din punct de vedere financiar: -vreau mai multi bani -am cheltuieli pe care le fac si vreau sa imi permit mai multe -vreau sa imi petrec si eu concediul la 4 sau 5 stele -vreau sa imi educ copiii la universitati cu renume, -vreau sa le asigur viitorul din punct de vedere financiar -vreau sa ies la ³pensie la 40- 42 de ani¶¶ ‡ Si lista ar putea continua.

Cum sa faci bani

?

‡ Intrebarea aceasta exista in mintea multor oameni. Peste 90%dintre oameni stiu o singura cale de a face bani si aceea e prin munca proprie. Este o modalitate la indemana aproape oricui pentru ca de regula e singura modalitate. ‡ O alta modalitate este de a deschide o afacere proprie care sa genereze profit. ‡ O alta modalitate este sa investesti intr-o afacere deja existenta si profitabila. ‡ Inainte de a face afaceri sau a intra in domeniul investitiilor trebuie sa ai o educatie financiara minimala si sa intelegi principiile de management financiar, managementul resurselor umane si managementul timpului personal.

‡ Bani sunt o form de putere. ‡ ‡ Dar mai puternic este educaìia financiar Bani vin èi se duc, dar dac ai o anumit educaìie în privinìa felului în care acìioneaz bani, poìi câètiga de pe urma acestei înv t turi. ‡ Motivul pentru care simpla gândire pozitiv nu funcìioneaz este acela c majoritatea oamenilor au f cut scoal , dar n-au înv ìat niciodat despre felul în care funcìioneaz bani, aèa încât îèi petrec viaìa muncind pentru bani.

‡ ‡

Cei bogaìi nu muncesc pentru bani...omul s rac èi cel din clasa de mijloc muncesc pentru bani...cei bogaìi pun bani s munceasc pentru ei. Oamenii bogaìi adun active. Oamenii s raci èi cei din clasa de mijloc adun pasive, despre care cred ei c sunt active.

‡ Robert Kiyosaki (un prosper om de afaceri american si unul dintre scriitorii renumiti de educatie financiara) a împ r it oamenii in func ie de modul în care î i creeaz veniturile(banii) în 4 mari categorii. Aceste categorii alc tuind celebrul cadran al banilor. Dac vrei s - i asumi controlul asupra activit ii tale prezente în ideea de a- i schimba destinul financiar, cadranul te va ajuta în acest sens. Iat cadranul banilor. Iat ce reprezint literele din fiecare sector: A - angajat L - liber profesionist P ± patron I ± investitor

‡ Inteligen a financiar : Nu conteaz câ i bani ai, ci cati reusesti sa pastrezi de la o luna la alta. Despre bani nu se invata nimic la scoala. Scolile se concentreaza asupra obiectelor de studiu si a formarii profesionale dar nu si a capacitatiide rezolvare a problemelor financiare. Cunoscutul economist american Robert Kiosaki spune in :

‡

colile tradi ionale te instruiesc pentru cadranele din stânga, adic pentru a fi angajat sau liber profesionist i te înva s munce ti din greu pentru a- i ca tiga banii. ‡ Deseori auziti lumea spunand;,,Ai nevoie de bani ca sa faci bani¶¶ ‡ Dar nu este adevarat, ai nevoie de un vis de multa hotarare si fermitate de dorinta de a invata repede,de capacitatea cu care ai fost inzestrat.

‡ Mentalitatea oamenilor s raci : vor o slujb bun i foarte bine pl tit , o himer ce to i au urm rit-o timp de 30-40 de ani i ce au realizat! O pensie cu care mul i nu pot pl ti nici între inerea. ‡ Crede i, c dac ave i o slujb bun i v cump ra i o cas i o ma in , v va face boga i?! O cas mare i o ma in nu te face bogat, dar te face s pl te ti o groaz de bani. Daca masina si casa ar provenii din active lucrurile s-ar schimba, pentru ca activele aduc venit nu consuma!

‡ Trecerea în alt cadran reprezint , cel mai adesea, schimbarea experien ei de o via . Este o schimbare profund a ceea ce e ti, a felului în care gânde ti i a modului cum prive ti lumea. Nu numai c te transformi tu însu i, dar i prietenii t i se vor schimba. ‡ Pu ini oameni iau decizia s fac aceste schimbari.

Pentru a avea succes pe partea dreapt , ai nevoie de o mentalitate diferit i de cuno tin e tehnice diferite.Cadranul banilor este doar un ghid care v poate îndruma de-a lungul pasilor de la efortul financiar la siguran a financiar , i apoi la libertatea financiar .

‡ Ave i mare grij ! Schimbarea slujbei nu înseamn c a i trecut dintr-un cadran în altul. Inseamna doar ca ati schimbat stapanul existent cu unul mai rafinat.

‡ Unde se incadreaza afacerea Network Marketing? O afacere de marketing în re ea este destinat oamenilor care vor s intre în lumea celor din cadranul P. ‡ Asta pentru c sistemul este conceput s se întind la mult peste 500 de colaboratori-consumatori asemenea marilor re ele de televiziune, telefonie, hypermarketuri etc. De asemenea în astfel de afaceri venitul este nelimitat, teoretic, fa de cadranele A si L unde venitul este limitat. ‡ Urm torul pas dup ce ai construit o re ea mare i stabil este s te mu i în cadranul I, adic s investe ti ceea ce câ tigi. ‡ O schimbare de cadran implic o schimbare a valorilor i a prietenilor uneori. ‡

‡

Dac începe i o afacere de marketing în re ea i îi vorbi i unui prieten despre asta, este bine sa-i explica i i care sunt cadranele i de ce v-a i hot rât s schimba i cadranul. Dup ce le explica i despre cadranul banilor oamenii sunt mult mai receptivi decât dac le-a i spune doar c : "Încep o afacere cu o companie de marketing în re ea". În acela i timp trebuie s le explica i c trecerea de la un cadran la altul este un proces care are nevoie de timp. Important!  

‡

O afacere de marketing în re ea nu este o schem de îmbog ire rapid . De aceea ave i nevoie de planuri pe lunga durata, de aceea exist relativ pu ini oameni în cadranul P. Cei mai mul i î i doresc mul i bani dar nu sunt dispu i s investeasca timp pentru a-i ob ine.

‡

Adev rul este c la început oamenii nu aud decât criticile aduse la adresa afacerilor în re ea de c tre cei care nu au participat niciodat la o asemenea afacere ci doar fac pe cunosc torii. La început afacerile nu se v d pentru c sunt virtuale. Adic nu e nevoie de sedii impun toare si de program de la 8,00 la 16,00 pentru a construi o afacere în re ea.

‡

‡ Frumuse ea acestor afaceri este c sunt la îndemâna oamenilor de rând - oameni ca mine i ca tine. Pentru a avea succes trebuie s te supui acestei legi, care spune ca simpla afilierea cu comapania este un pas bun dar nu singurul necesar. ‡ Datoria dumneavoastr este s c uta i oameni care v seam n .

Viitorul construirii retelelor
‡ ‡ ‡ De i afacerea s-a dezvoltat enorm de mult, acum este timpul potrivit s v al tura i unei afaceri de marketing în re ea. De ce ? Pentru c lumea s-a trezit într-un final, în elegând c Epoca Industrial a luat sfâr it i c ne facem intrarea oficial în Epoca Informa iei. Afacerile de genul General Electric i Ford Motor Company sunt afaceri din Epoca Industrial . Francize precum McDonalds reprezint afaceri de tranzi ie între cele dou epoci. Afacerile de marketing în re ea sunt francizele adev rate ale Epocii Informa ionale, pentru c func ioneaza aproape în întregime pe baza informa iei, neavând la baza terenuri, fabrici i angaja i.

‡ ‡

Problemele financiare sunt adesea rezultatul direct al faptului c oamenii muncesc o via întreag pentru altcineva. O slujba este doar o solutie pe termen scurt pentru o problema pe termen lung. Majoritatea oamenilor au in gand o singura problema si aceea este pe termen scurt: facturile lunare!

VA DORESC MULT SUCCES SI REFLECTATI LA VIITORUL DUMNEAVOASTRA!