You are on page 1of 25

| 
  

O |  .

  .

  .

     .

.

.

      O  .

       .

  .

 ! .

Whyy|havi Ë O .

"  |    # $.

   %   O O  $    & O   '    .

    .

.

ICEBERG EFFECT O .

   .

 .

   .

 .

 .

 .

  .

   .

|aiy! "|a .

|haaciic ##ci$ |havi   .

 .

 .

÷ .

ycii c %&i$"'"()   .

valai !cha # laiv havi .

#ai ach c$ii .

ycii c !"c$ii yc$iz a -l ii$& aWhhy* a" a&l#illa .

alili+ hyiai#i" a .alili .

al/* iachy# l# calizai %l#vl!) %l#) cial %#-l$i$.!ci) hyil$ical %h$.hi) .lv) a#y %ciy.

hycii c !0".

aii$h!c §i$h!c .#i.al!!l §civ i#ai# hc -licc §aia §|ai$$! § ali$h!c .!iialc §.i$h- §##civ c# i#ai |cialc § vii$.#aiach alc §&aily.

hycii c !3"valai# laiv |ay|a#l |alclai1$icalhi2i$ |ayy.

!la ly.

ii |aya2yi$cii hi /" |aya2yi$cii ly #|li$ hÈ a2yy&i / hyvalaa laiv .

hycii c !4" chacii   .

  .

 .

hycii c !'" !chahavi c.!ic  .

 .

÷  .

  .

  .

  .

  .

 chahavi O ici!l iai#ic cica$aiv/# hhaai#ic cicai$!iiv/#h .

y!#civlv aciia2i$ ›         .

   .

   .

 .

   .

 !  .

" .

 .

 .

# $  .

 .

 .

 .

l#|havi  !.

% .

  &    .

 .

  .

  .

÷ ' .

.

    ÷ '÷ .

%÷    ÷.

   .

 ÷ '›  ÷.

  .

 .

  .

÷ „ „  .

„.

  „.

 „ ! „.

 .

„ %#$  #$$ .

 .

 "#$#$ u (  +   u .

 u O.

  .  "   .

 .

 u u   u +  ) .

 u | u    u.

  u  ) .

 .  u.

  u.

  *  -  u / /.

 .

 .

O O.

 $ .

.

   0 .

  0    O O.

 $  .

 $.

  .

 0.

.

  .

 inside 0.

relation .

  .

  .

 O.

     .

  0.

 .

      0 .

  0        O O.

  $ .

 .

   .

  0.

.

 .

  .

&ac ##ci$|havi |l O -aicca#a!5/aa -havi" O al O c!i $  .

 .

 O  .

 O  .

 .

 .

 .

$.

   $  .

$   ( $.

 ( O & .

 O  O .

 O ).

 .

&ac ##ci$|havi cial  O!$ O› *.

 O $.

+ +% O  +$ +  .

*.

 › .

.

 .

&ac ##ci$|havi al .

   .

*.

  & .

 .

   .

  .

    . " .

   &   .

&ac ##ci$|havi ychl$ical ! .

 ÷ .

  .

 *.

    .

 .

O a & ' $ " #$ $ " (  )'* O +   .

$   .

.

.

  ! .

  0 .

      .

  .

 .

 O 1.

 .

 .

.

   !0.

     $   .

O a"+ .#"$$ .

  .

.

$   # $  .

0    O &  .#"$$    0.

    .

 .

    .

.

!alia# |havi Why !ly/ c Why !ly/ c .