You are on page 1of 12

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου

1843
έως την έξωση του Όθωνα (1862)
Ιστορία Γ’ Γυμνασίου

Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη


Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση
συντάγματος
Καθιέρωση συνταγματικής
μοναρχίας (1)
Η Εθνοσυνέλευση καθιέρωσε το
1844 το πολίτευμα της
συνταγματικής μοναρχίας.
 Σ' αυτό κυρίαρχη θέση είχε ο
Βασιλιάς, που ασκούσε τη
νομοθετική εξουσία μαζί με τη
Βουλή και τη Γερουσία, και την
εκτελεστική με τους υπουργούς
που ο ίδιος διόριζε και έπαυε
χωρίς την έγκριση της βουλής.
 Ο Βασιλιάς διόριζε επίσης τους
Ο Όθωνας
δικαστές και τα μέλη της
Γερουσίας.

Ελένη Χαραλαμπίδου 2
Καθιέρωση συνταγματικής
μοναρχίας (2)

Ελένη Χαραλαμπίδου 3
Καθιέρωση συνταγματικής
μοναρχίας (3)
 Το σύνταγμα του 1844 διέθετε και
ορισμένα φιλελεύθερα στοιχεία
όπως άρθρα για ατομικές
ελευθερίες.
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
Εθνοσυνέλευσης, εκδηλώθηκε
αντίθεση μεταξύ αυτοχθόνων
(Ελλήνων γεννημένων σε περιοχές που
εντάχθηκαν στο Ελληνικό κράτος) και
ετεροχθόνων (Ελλήνων γεννημένων
σε περιοχές που βρίσκονταν έξω από
τα σύνορα του Ελληνικού κράτους) και
αποφασίστηκε να μη διορίζονται οι Το σύνταγμα του 1844
ετερόχθονες σε θέσεις της διοίκησης,
εκτός από το στρατό και την
εκπαίδευση.

Ελένη Χαραλαμπίδου 4
Ο Βασιλιάς είχε υπερεξουσίες
Οι μεγάλες εξουσίες του
Βασιλιά νόθευαν το
δημοκρατικό χαρακτήρα
του πολιτεύματος, ενώ
στις εκλογές έγιναν
νοθείες, εκβιασμοί,
χρηματισμοί για να
επηρεαστούν οι
ψηφοφόροι, κυρίως από (1773 ήΟ1774
Ιωάννης Κωλέττης
- 31 Αυγούστου 1847)
τον Ιωάννη Κωλέττη.

Ελένη Χαραλαμπίδου 5
Η Μεγάλη Ιδέα
 Την εποχή αυτή δημιουργήθηκε η Μεγάλη Ιδέα,
δηλαδή η άποψη ότι στο ελληνικό κράτος έπρεπε
να ενσωματωθούν τα εδάφη της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας στα οποία κατοικούσαν Έλληνες.
 Για την Μεγάλη Ιδέα πρώτος μίλησε ο Ι.
Κωλέττης και υιοθετήθηκε από το λαό
καθορίζοντας την επίσημη πολιτική της Ελλάδας,
τον αλυτρωτισμό, μέχρι τις αρχές του 20ού
αιώνα.
 Αλυτρωτισμός ήταν η πολιτική που στόχευε στην
απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό
ζυγό και οι Έλληνες που ζούσαν στην Οθωμανική
αυτοκρατορία ονομάστηκαν αλύτρωτοι.

Ελένη Χαραλαμπίδου 6
Άποψη Μαυροκορδάτου για
την ανάπτυξη της Ελλάδας
Ο Μαυροκορδάτος
πίστευε ότι για να
επεκταθεί εδαφικά η
Ελλάδα, έπρεπε να
προηγηθεί η
οικονομική της
ανάπτυξη.
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Ελένη Χαραλαμπίδου 7
Ο πόλεμος της Κριμαίας
 Το 1854 ξέσπασε ο
Κριμαϊκός πόλεμος
μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας, στο πλευρό
της οποίας τάχθηκαν η
Αγγλία και η Γαλλία.
 Πολλοί Έλληνες πίστεψαν Κριμαία: χερσόνησος της Ρωσίας
στον Εύξεινο Πόντο
ότι αυτός ο πόλεμος ήταν
μια ευκαιρία να
αποσπάσει το Ελληνικό
κράτος εδάφη από την
Οθωμανική
αυτοκρατορία.

Ελένη Χαραλαμπίδου 8
Οι συνέπειες του Κριμαϊκού
πολέμου
για τηνοργάνωσε
 Η Ελλάδα Ελλάδαεξεγέρσεις στη Θεσσαλία, στην
Ήπειρο και στη Μακεδονία, αλλά οι Αγγλογάλλοι
κατέλαβαν τον Πειραιά, για να αναγκάσουν την
Ελλάδα να μείνει ουδέτερη. (Εθνική ταπείνωση).
 Η Ρωσία ηττήθηκε στον πόλεμο, αλλά οι Δυνάμεις
ανάγκασαν το σουλτάνο να κάνει μεταρρυθμίσεις,
γνωστές με το όνομα Χάτι Χουμαγιούν, με τις οποίες
παραχωρούνταν ίσα δικαιώματα σε όλους τους
κατοίκους της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκείας
ή φυλής. Έτσι εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος
ανάπτυξης του Ελληνισμού στην Οθωμανική
αυτοκρατορία.
 Ο Κριμαϊκός πόλεμος σήμανε το τέλος των παλαιών
κομμάτων. Οι Έλληνες χάνουν την εμπιστοσύνη τους
στις μεγάλες Δυνάμεις.

Ελένη Χαραλαμπίδου 9
Η έξωση του Όθωνα
 Αντιοθωνικό κλίμα: Οι νέες
κοινωνικές συνθήκες
(αστικοποίηση) έφεραν στο
προσκήνιο νέους φιλελεύθερους
πολιτικούς που δημιούργησαν
Η φυγή του Όθωνα
κλίμα εναντίον του Όθωνα.
 Η έκπτωση του Όθωνα: Το
Φεβρουάριο του 1862
εκδηλώθηκε αντιοθωνικό κίνημα
στο Ναύπλιο και τον Οκτώβριο
στην Αθήνα. Ο Όθωνας
κηρύχτηκε έκπτωτος Ο τάφος του Όθωνα και της
(εκθρονισμένος), έφυγε και Αμαλίας στο Μόναχο όπου
πέθανε στο Μόναχο το 1867. κατέφυγαν μετά την έξωσή
τους από την Ελλάδα

Ελένη Χαραλαμπίδου 10
Χρονολόγιο (1)
Η Εθνοσυνέλευση ψηφίζει σύνταγμα
1844 που θεσπίζει την συνταγματική
μοναρχία.

1845- Πρωθυπουργία Ι. Κωλέττη.


1847

1854- Κριμαϊκός πόλεμος: Ρωσίας εναντίον


1856 Τουρκίας, Αγγλίας και Γαλλίας.

1854- Αγγλογαλλική κατοχή του Πειραιά.


1857

Ήττα Ρωσίας. Μεταρρυθμίσεις


1856 σουλτάνου με το Χάτι Χουμαγιούν

Ελένη Χαραλαμπίδου 11
Χρονολόγιο (2)
1862 Έξωση του Όθωνα.

Ελένη Χαραλαμπίδου 12